Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2007, s. 89-90
*Lidia Zawadzka-Głos1, Anna Jakubowska2, Michał Brzewski2, Mieczysław Chmielik1
Movement of vocal cords in endoscopic and ultrasonography examination
1Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
2Department of Paediatric Radiology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Prof. Andrzej Marciński, MD
Summary
Summary
Vocal cords paralysis is a frequent problem. Paralysis of the vocal cords in the newborn may be bilateral or unilateral and complete or partial. Bilateral vocal cord paralysis is more common than unilateral. The position of the vocal cords will usually correlate with the symptoms. Because of the correlation with other pathology, children with vocal cord paralysis should be investigated for intrathoracic and intracranial pathology. Definitive diagnosis is made by viewing the cords when the patient is awake. Cord mobility can be assessed by direct laryngoscopy and ultrasonography examination.
In Department of Paediatric Otorhinolaryngology in Warsaw, between 1998 and 2007, 56 children with vocal cords paralysis were admitted. There were 22 girls and 34 boys with ages varying from 9 days to 15 years. Endoscopic and ultrasonography examination were used for diagnosis. The US examination was performed using a high frequency transducter 7-12 MHz. Results of those examination were compared. Endoscoping findings correlated with ultrasound findings in 100% of cases. Laryngeal US is well tolerated, safe and non-invasive method of examination but the final diagnosis is based on laryngoscopy.
INTRODUCTION
Paralysis of the vocal cords in the newborn may be bilateral or unilateral and complete or partial. Familial bilateral abductor paralysis has been described. Some patients have transient paralysis, which usually subsides within four to six weeks of birth. This condition is thought to occur at birth as a result of trauma to the recurrent laryngeal nerve where it crosses the cricothyroid joint. Bilateral vocal cord paralysis is more common than unilateral.
The position of the vocal cords will usually correlate with the symptoms. Vocal cord position will help the laryngologist to determine whether the problem is unilateral or bilateral and whether it is caused by injury to the superior laryngeal nerve or to the recurrent laryngeal nerve or both.
Injury to the external branch of the superior laryngeal nerve will result in paralysis of the cricothyroid muscle on the side of the injury. Since the superior laryngeal nerve serves as both a tensor of the glottic musculature and a sensory nerve to the superior larynx, symptoms of its paralysis will include voice change because of loss of tension in the vocal cord and occasional aspiration.
Injury of the recurrent laryngeal nerve results in paralysis of all intrinsic muscles on that side. The vocal cord assumes a paramedian position, and there is no lateral motion on inspiration. If there is bilateral abductor paralysis, the voice may also be quite good because the vocal cords will come to rest close to the position of phonation. The airway will be poor because of lack of abduction during inspiration.
Complete paralysis can occur with injury to the vagus nerve above the point of departure of the superior laryngeal nerve. Patient with bilateral paralysis and respiratory obstruction will require a tracheostomy. Dyspnoea occurs when the breathing surface of the glottis is decreased by ľ.
Central paralysis can occur with various disorders such as perinatal asphyxia, Arnold-Chiari malformation, multiple congenital anomalies of central nervous system, Charcot- Marie- Tooth syndrome, Guillain- Barre syndrome, cerebral vascular hemorrhage and others.
Peripheral paralysis can be caused by the following: mediastinal and thoracic surgery, neck surgery, neck trauma, toxic and metabolic causes, inflammatory factors.
Because of the correlation with other pathology, children with vocal cord paralysis should be investigated for intrathoracic and intracranial pathology. Definitive diagnosis is made by viewing the cords when the patient is awake. This can be done with flexible laryngoscope. If the flexible laryngoscope is not tolerated, cord mobility can be assessed by direct laryngoscopy and ultrasonography examination. At the direct laryngoscopy, the subglottic area of the larynx should be inspected for concomitant subglottic stenosis.
MATERIAL AND METHOD

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Altman KW, et al.: Congenital airway abnormalities requiring tracheotomy: a profile of 56 patients and their diagnoses over a 9 year period. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 1997; 20; 41(2): 199-206.2. Berkowitz RG, et al.: Chromosomal abnormalities in idiopathic congenital bilateral vocal cord paralysis. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol., 2001; 110(7Pt1): 624-6.3. Cotton RT, Myer CM: Practical Pediatric Otolaryngology. Lippincot-Raven, Philadelphia 1999.4. Chmielik M: Otolaryngologia dziecięca. PZWL Warszawa 2001.5. Daya H, et al.: Pediatric vocal fold paralysis: a long-term retrospective study. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2000; 126(1): 21-5.6. Glimer W, et al.: Vocal cord position in laryngeal paralysis. Arch. Otolar., 1970; 91: 575.7. Jakubowska A, et al.: The diagnostic value of ultrasound examination in selected laryngeal pathologies in children. Ultrasonografia 2002; 8, 134.8. Jazbi B: Pediatric Otorhinolaryngology. Appleton-Century-Crofts New York 1980.9. Parikh SR: Pediatric unilateral vocal fold immobility. Otolaryngol. Clin. North. Am. 2004; 37(1): 203-15.10. Vats A, et al.: Laryngeal ultrasound to assess vocal fold paralysis in children. J. Otol., 2004;118(6): 429-31.
Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej AM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel./fax: + 48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl


New Medicine 4/2007
Strona internetowa czasopisma New Medicine