Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2008, s. 89-93
*Petr Kutáč1, Vojtěch Gajda1, Miroslava Přidalová2, Vít Šmajstrla3
Validity of Measuring Body Composition by Means of the BIA Method
1Centre of Human Motion Diagnostics – Department of Physical Education, Pedagogical Faculty of Ostrava University in Ostrava, Czech Republic
Head of Department: Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc.
2 Department of Functional Anthropology and Physiology, Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Head of Department: Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.
3 Bormed Health Centre (Osteocentre), Ostrava, Czech Republic
Head of Department: MUDr. Vít Šmajstrla
Summary
Introduction. Body composition represents a significant diagnostic data item regarding the process of training. It also plays a role when we focus on health-based skills.
Aim. The aim of this study is to verify the validity of measuring body composition by means of the BIA method and to compare the results obtained with the results gained by means of the DEXA method. Two measurement modes (standard and athletic) have been considered.
Materials and methods. The group investigated consisted of 74 individuals (45 males, 29 females). The average age was 20.2 (males) and 19.5 (females). The DEXA method and BIA method were applied to measure body composition. So as to assess the validity of measurements the regression functions model was used. A level of significance α = 0.05 was applied to all statistical tests.
Results. The acquired value of the Pearson correlation was r = 0.753 (females) and r = 0.837 (males – athletic mode) and r = 0.817 (males – standard mode). The value dmax = ± 2 sy/x was found to be ± 4.42% for females, and ± 2.38 for males (athletic mode) and ± 3.40 for males (standard mode), which is an error of objective significance.
Conclusion. The relatively high coefficient of correlation r cannot be considered as a guarantee of accurate measurements. When considering the accuracy of measurements, it is necessary to base the judgment on the value of dmax. It is not possible to combine the applied methods and to compare the acquired results with each other.
Introduction
Present studies dealing with body composition focus on a representation of particular body fractions [1] concerning mainly the proportion of the lipoid fraction and the muscular fraction. Factors which have an essential influence on body composition are: motion activity and the choice of physical training. This is why information regarding body composition is considered to be a significant diagnostic item of the training process [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. The most investigated factor is the value of body fat, as it is known that an extremely high value leads to a decrease in athletic efficiency in many athletic activities.
Body composition represents one of the most important components of health-based abilities, as it relates to nutrition and the state of health of each individual [10, 11, 12, 13]. Data concerning body composition are used in medicine (diabetology, obesitology and osteoporosis diagnostics and treatment) [14, 15, 16, 17].
Various methods are used to estimate the fat fraction in body composition. These methods differ in the demands of professional servicing, organization (amount of time) and financial costs. The most frequently used methods are bioelectrical impedance analysis (BIA) and dual energy X-ray absorptiometry (DEXA). The principle of the BIA method is based on the differing electrical impedance when an electrical current of low intensity is passed through various biological structures, i.e. the principle of the different electrical features of tissues, fat and body water [18, 19]. The DEXA method, which is considered to be the "gold standard”, uses the difference in X-ray absorption when two X-ray beams with differing energy levels are passed through the body. [20, 21, 18]
If the DEXA method is regarded to be more reliable [22], its results can serve as an empiric criterion for verification of the validity of other methods. Our paper deals with the BIA method. We used the Tanita BC-418 MA device. Although a number of studies have been published in this field, we did not manage to find any comparison of the tetrapolar weight Tanita and the measurement modes (standard and athletic). In those studies other devices are also used (Quadscan, Tanita BIA 101 SC, Tanita TBF-300A). However, these do not enable the measurement mode to be chosen.
Aim
The aim of this study is to verify the validity of measuring body composition by means of the BIA Method (Tanita BC-418 MA device) and to compare the results obtained with the results acquired by means of the DEXA method. Two measurement modes (standard and athletic) have been considered.
Materials and methods
The group investigated consisted of 74 university students of Physical Education and Sports at the Pedagogical Faculty of Ostrava University (45 males, 29 females). The average age was 20.2 (males) and 19.5 (females). To find out the body composition by means of the DEXA method, a third generation Denzitometer Holgic QDR was used. Results were also found by means of the BIA method, using the tetrapolar bioimpedance weight Tanita BC-418 MA. All the measurements of a subject were taken on the same day. The data concerning the amount of physical activity of the individual tested were acquired from a record of his/her physical activity over one week. [25].
To evaluate the validity of the BIA method, we used the modelling of the relationship between the variables investigated by means of various models of regression functions. The independent variables were represented by the Tanita (athletic and standard measurement modes) and the dependant variables by the DEXA method. When verifying the mode of Tanita measurements, we followed the manufacturer´s recommendations, which means that the choice of mode depends on the amount of physical activity (less than 10 hours/week – STANDARD, more than 10 hours/week – ATHLETIC).
The statistical processing was done by means of the statistics program SPSS 16.0. All statistical tests were carried out at a level of significance α = 0.05.
Results
Considering the fact that none of the women exceeded the limit of 10 hours per week of physical activity, we used the Tanita standard mode for comparison with the results of DEXA. Table 1 presents the basic characteristics of measurements of the percentage of fat in the body composition of females.
Table 1. Basic characteristics of measurements – females.
DEXA
% fat
Tanita
% fat
n2323
M24.9223.60
SD3.364.32
skewness.097-.362
kurtosis-.293.783
min18.7214.10
max32.1032.90
n – frequency, M – mean, SD – standard deviation
A normal distribution is expected in a majority of human organism characteristics. We verified them by Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests in both measurements. They did not reject the hypothesis of a normal distribution in the basic group (Physical Education female students).
For an estimation of the regression function we used linear, quadratic, logarithmic and exponential models and their R square is in Table 2. All indices of regression are statistically significant, but the Tanita measurement explains the dispersion of the DEXA measurement of females in normal mode of approximately 60%. None of the chosen regression functions creates significantly better conditions for criterion estimation.
Table 2. R Square of the chosen regression functions – female.
Linear Quadratic Logarithmic Exponential
I2yx.567.569.556.585
I2xy - R Square
For a better illustration we present the graphical expression of empirical values by chosen models of regression functions (Figure 1).
Fig. 1. Graphs of the selected regression functions of Dexa estimate from the Tanita - mode Standard (females)
If we ask whether there is empirical validity of body composition measured by the Tanita BC 418 MA compared with the DEXA measurement, then we get a Pearson correlation r = 0.753 from the previous results.
Standard error of estimate (Sy/x = SEE) (measured by DEXA) was 2.21%. The value of dmax = ± 2 sy/x was ± 4.42%.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Adres do korespondencji:
*Petr Kutáč
KTV PdF OU
Varenská 40a, 702 00 Ostrava 1, Czech Republic
tel/fax: +420 596613837
e-mail: petr.kutac@osu.cz

New Medicine 4/2008
Strona internetowa czasopisma New Medicine