Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Całkowite zwichnięcia zębów stałych u dzieci – analiza retrospektywna przyczyn, metod postępowania i wyników leczenia

Dorota Olczak-Kowalczyk, Grażyna Marczuk-Kolada, Lidia Postek-Stefańska, Barbara Bartosiak-Drosio, Renata Filipińska, Dariusz Gozdowski, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Paulina Modzelewska-Chiniewicz, Małgorzata Daszkowska, Anna Jurczak, Joanna Szczepańska
Nowa Stomatologia 3/2016

Avulsion of permanent teeth in children – a retrospective analysis of the causes, management strategy and treatment outcomes

Dorota Olczak-Kowalczyk, Grażyna Marczuk-Kolada, Lidia Postek-Stefańska, Barbara Bartosiak-Drosio, Renata Filipińska, Dariusz Gozdowski, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Paulina Modzelewska-Chiniewicz, Małgorzata Daszkowska, Anna Jurczak, Joanna Szczepańska
Nowa Stomatologia 3/2016