Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2016

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Ocena stężenia lizozymu i laktoferyny w ślinie pacjentów będących w późnym okresie po allogenicznej transplantacji komórek hematopoezy (HCT)
An evaluation of salivary levels of lysozyme and lactoferrin in patients in the late period after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
Agnieszka Bogusławska-Kapała, , Agnieszka Piekarska, Jolanta Ochocińska, Alicja Cackowska-Lass, Agata Żółtowska, Barbara Kochańska – s. 83-93
An evaluation of salivary levels of lysozyme and lactoferrin in patients in the late period after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
Ocena stężenia lizozymu i laktoferyny w ślinie pacjentów będących w późnym okresie po allogenicznej transplantacji komórek hematopoezy (HCT)
Agnieszka Bogusławska-Kapała, , Agnieszka Piekarska, Jolanta Ochocińska, Alicja Cackowska-Lass, Agata Żółtowska, Barbara Kochańska – s. 83-93
Analiza zabiegów sanacji jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym u niepełnosprawnych pacjentów w wieku 2-18 lat z poradni stomatologicznej Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Analysis of dental clearance conducted under general anaesthesia in disabled patients aged 2 to 18 from the Dental Clinic of the Little Prince Hospice for Children in Lublin
Małgorzata Borowska, Katarzyna Szadkowska – s. 94-105
Analysis of dental clearance conducted under general anaesthesia in disabled patients aged 2 to 18 from the Dental Clinic of the Little Prince Hospice for Children in Lublin
Analiza zabiegów sanacji jamy ustnej w znieczuleniu ogólnym u niepełnosprawnych pacjentów w wieku 2-18 lat z poradni stomatologicznej Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Małgorzata Borowska, Katarzyna Szadkowska – s. 94-105
Opis przypadku
Case report
Metody leczenia wybranych powikłań dysplazji zębiny typu I – opis pięciu przypadków
Treatment methods for selected complications of dentin dysplasia type I – a report of five cases
Dominika Szczepanek, Katarzyna Emerich, – s. 106-119
Treatment methods for selected complications of dentin dysplasia type I – a report of five cases
Metody leczenia wybranych powikłań dysplazji zębiny typu I – opis pięciu przypadków
Dominika Szczepanek, Katarzyna Emerich, – s. 106-119
Prace poglądowe
Review papers
Infekcje zębopochodne – przegląd piśmiennictwa
Odontogenic infections – review of the literature
Paula Piekoszewska-Ziętek, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 120-134
Odontogenic infections – review of the literature
Infekcje zębopochodne – przegląd piśmiennictwa
Paula Piekoszewska-Ziętek, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 120-134
Resorpcja jako powikłanie pourazowe – diagnostyka, leczenie
Resorption as a sequela of dental trauma – diagnosis and management
Renata Pazera, Joanna Szczepańska – s. 135-146
Resorption as a sequela of dental trauma – diagnosis and management
Resorpcja jako powikłanie pourazowe – diagnostyka, leczenie
Renata Pazera, Joanna Szczepańska – s. 135-146