Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/1999, s. 6-8
Edward Zawisza, Urszula Samolińska-Zawisza
Lokalna immunoterapia w alergii
Local immunotherapy in allergy
z Poradni Alergologicznej CSK Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Poradni: prof. dr hab. n. med. Edward ZawiszaWPROWADZENIE
Lokalna immunoterapia ma swoich gorących zwolenników jak i przeciwników. I w odróżnieniu od klasycznej podawanej podskórnie immunoterapia jest rzadko stosowana.
Należy pamiętać, że lokalna immunoterapia była stosowana wcześniej niż ogólna (podskórna). I szczególnie na początku tego wieku była lansowana przez alergologów amerykańskich takich jak Black i Feinberg. Następnie z różnych przyczyn (brak standaryzowanych ekstraktów, niemożność obserwacji przebiegu terapii) została zarzucona.
W latach 70-tych została ona ponownie spopularyzowana przez alergologów niemieckich i francuskich. Szczególnie była ona polecana w terapii dzieci.
W alergologii jest stosowanych kilka metod podawania alergenów lokalnie. Są to metody: doustna, podjęzykowa, donosowa i dooskrzelowa. W metodzie podjęzykowej wyróżnia się jeszcze dwie podmetody. Jedna to tzw. czysta gdzie po kilkuminutowym trzymaniu roztworu alergenu pod językiem jest on wypluwany, oraz tzw. mieszana gdzie alergen ten jest połykany.
Powrót lokalnej immunoterapii wynika z kilku faktów.
1. Jest grupa gorących i dość „hałaśliwych” jej zwolenników, którzy domagają się obiektywnej oceny tej metody.
2. Metoda ta jest łatwa w stosowaniu i akceptowana przez pacjentów, szczególnie przez dzieci.
3. Istnieją dowody eksperymentalne (na zwierzętach), że lokalne poprzezśluzówkowe podawanie alergenów może indukować tolerancję immunologiczną.
4. Dane kliniczne z ostatnich kilku lat wskazujące na skuteczność tej metody (ocena w podwójnej, skrzyżowanej próbie z użyciem placebo).
PODSTAWYMORFOLOGICZNo-IMMUNOLOGICZNE
Poznanie immunologii błon śluzowych umożliwiło racjonalną, pozbawioną elementów homeopatycznych ocenę lokalnej immunoterapii.
Znakomitym miejscem do stymulacji układu immunologicznego są górne drogi oddechowe (błona śluzowa nosa, układ chłonny nosogardła) oraz przewodu pokarmowego.
Obwodowe narządy limfatyczne, w skład których wchodzą śledziona, węzły chłonne, migdałki i grudki chłonne stanowią miejsce kontaktu układu immunologicznego z alergenem. Wytwarza się stan wzbudzenia albo tolerancji immunologicznej. I ta miejscowa tolerancja immunologiczna jest obiektem zainteresowania alergologów, którzy popierają alternatywne drogi podawania alergenów.
Tolerancja ta polega na zmniejszeniu wrażliwości specyficznych limfocytów T na stymulację antygenową. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia stężenia IgE oraz zmniejszenia odpowiedzi opóźnionej. Jest to wynikiem powtarzających się ekspozycji śluzówki nosogardła na zwiększone stężenie alergenów. Alergen podany podjęzykowo jest przenoszony wzdłuż lokalnych naczyń limfatycznych do określonej grupy węzłów chłonnych. Jest to mechanizm zbliżony do wytwarzania tolerancji immunologicznej na alergeny pokarmowe poprzez stymulowanie przez nie tkanki limfatycznej znajdującej się w ścianie jelita.
Dochodzi do obniżenia tzw. minimalnego stanu zapalnego. Miernikiem tego jest redukcja ekspresji ICAM-1 na komórkach nabłonkowych.
WSKAZANIA
Metoda ta znajduje główne zastosowanie w terapii dzieci. Pyłkowice i astmy sezonowe będą głównym wskazaniem terapeutycznym. Objawy uboczne po poprzednich podskórnych immunoterapiach, oraz odmowa pacjenta na podawanie leku podskórnie będą następnym wskazaniem do immunoterapii podskórnej.
PREPARATY I METODY PODAWANIA
Jest bardzo wiele preparatów do immunoterapii lokalnej. Głównie są to stabilizowane wyciągi z pyłków roślin.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Nelson H.S., Oppenheimer J., Vatsia G.A., Buchmeier A.: A double-blind, placebo controlled evaluation of sublingual immunotherapy with standardized cat extract. J. Allergy Clin Immunol 1993, 92:229-36. 2. Passalaqua G., Alboano M., Fregonese L., Riccio A., Pronzato C., Mela G.S., Canonica G.W.: Randomized controlled trial of local allergoid immunotherapy on allergic inflammation in mite-induced rhinoconjunctivitis. Lancet 1998, 351:629-632.
Nowa Medycyna 1/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna