Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2005
Iwona Jazienicka, Renata Miturska, Grażyna Chodorowska
Ocena stanu korzeni włosów w wybranych dermatozach
The evaluation of trichologic examination in the chosen dermatosis
z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. nadzwyczajny, dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
Streszczenie
50 patients (35 females and 15 males) have been included into the study. Their mean age was 40,66 years (range 20-67 years). The control group consisted of 10 healthy volunteers. All patients were subdivided into 4 groups according to the diagnosed diseases: 1 – systemic lupus erythematosus (SLE) – 15 patients; 2 – systemic sclerosis (Ss) – 20 patients (10 lSsc, 10 dSsc), 3 – atopic dermatitis (AD) – 10 patients; 4 – mycosis fungoides (MF) – 5 patients.
The samples of hair from all the patients and the control group were taken for microscopic examination using the trichogram method. Abnormalities of the hair roots were observed in all examined groups, but the most considerable were noticed in the SLE group, the slightest in Ssc.
WPROWADZENIE
Stan włosów jest ściśle związany ze zdrowiem człowieka. Łysienie (nadmierna utrata włosów) jest zaburzeniem równowagi pomiędzy utratą włosów a ich odrostem. Może być też pierwszym wskaźnikiem układowych zaburzeń rozpoczynających się w organizmie. Wiele schorzeń może być przyczyną wypadania włosów, zmiany gęstości owłosienia, zmiany grubości włosów, ich zabarwienia, połysku, struktury łodygi.
W każdym mieszku włosowym u człowieka występują kolejno okresy: wzrostu włosa (anagen), zahamowania wzrostu włosa i inwolucji mieszka (katagen) oraz spoczynku (telogen). Naprzemienne pojawianie się tych okresów zostało nazwane cyklem włosowym. W ciągu życia człowieka mieszek włosowy może przechodzić cykl włosowy średnio 20-30 razy. Długość trwania poszczególnych faz jest uzależniona od typu mieszka włosowego, płci, okolicy ciała. Średnio dla włosów ostatecznych anagen wynosi 2-7 lat (średnio 3-4), katagen – kilka tygodni (średnio 2), telogen – kilka miesięcy (średnio 2-4) (2, 11). Cykl włosowy przebiega u człowieka w sposób niezsynchronizowany, co zapobiega zjawisku okresowej utraty (linienia) obserwowanego u zwierząt. Ocena cyklu włosowego, czyli badanie odsetka korzeni włosów z danej okolicy skóry owłosionej głowy w różnych fazach rozwojowych włosa nosi nazwę trichogramu.
Istnieje wiele metod oceny wzrostu włosa. Techniki te sklasyfikowano jako: inwazyjne – biopsja, parainwazyjne - trichogram oraz nieinwazyjne badanie gęstości włosów na ustaloną jednostkę powierzchni, badanie ilości włosów wypadniętych. Wiele z tych metod jest rzadko stosowanych w diagnostyce klinicznej. Wynika to z trudności wykonania badania, niechęci ze strony chorego. Bardzo duże znaczenie ma znalezienie przyjaznej zarówno dla pacjenta, jak i lekarza metody diagnostycznej przy wypadaniu włosów.
Trichogram jest badaniem opierającym się na ocenie mikroskopowej wyrwanych korzeni włosów będących w różnych fazach cyklu. Dobieranie materiału do badania polega na wyrwaniu około 60-100 włosów z 2 lub 3 miejsc na owłosionej skórze głowy. Ocenia się stosunek ilościowy anagenów do telogenów oraz odsetek katagenów. W trichogramie mogą być obecne także włosy nieprawidłowe: dystroficzne oraz ścieńczałe i pozbawione pochewek włosy dysplastyczne.
Prawidłowy trichogram przedstawia się według Kostaneckiego (6, 7) następująco: włosy anagenowe> 60%, telogenowe <30%, katagenowe <3%, dystroficzne <3%, dysplastyczne <10%. Według Brzezińskiej-Wcisło (7) anageny powinny stanowić 80-90%, telogeny 10%, a Uno i Kozłowska (8, 11) określają anageny na 90%, a telogeny do 10%.
Celem pracy była ocena cyklu włosowego u chorych z rozpoznanym liszajem rumieniowatym (SLE), twardziną układową (Ss), atopowym zapaleniem skóry
(AD) i ziarniniakiem grzybiastym (MF) oraz porównanie wyników z badaniami osób z grupy kontrolnej.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto 50 chorych (w tym 35 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 20 do 67 lat /średnio 40,66) hospitalizowanych w Klinice Dermatologii AM w Lublinie w okresie od maja 2002 do grudnia 2003 roku.
Chorych podzielono na cztery grupy w zależności od rozpoznania klinicznego choroby podstawowej:
1. chorzy z liszajem rumieniowatym (SLE) – 15 osób,
2. z twardziną układową (Ss) – 20 osób,
3. z atopowym zapaleniem skóry (AD) – 10 osób,
4. z ziarniniakiem grzybiastym (MF) – 5 osób.
Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych ochotników w odpowiednim wieku.
Badanie wykonano u wszystkich pacjentów z rozpoznanym wcześniej klinicznie schorzeniem przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego.
U wszystkich chorych:
1) Zebrano wywiad chorobowy dotyczący wypadania włosów, obecności przerzedzeń, zmian wyglądu samych włosów. Wykluczono z badania osoby z obciążającym wywiadem rodzinnym (wypadanie typu męskiego, polekowe, łysienie plackowate, łysienie bliznowaciejące).
2) Oceniono stopień przerzedzenia według skali:
DUŻE – zajmujące>80% skóry głowy z wyraźnym przerzedzeniem szczytu głowy,
ŚREDNIE – zajmujące 20-50% skóry głowy,
MAŁE – zajmujące do 20% skóry głowy bez wyraźnych przerzedzeń.
Oceniono także stan skóry, obecność rumienia, złuszczania czy bliznowacenia.
3) Wykonano trichogram: w celu badania stanu korzeni włosów pobierano ich około 100 z 3 różnych okolic (czołowej, skroniowej i potylicznej). Włosy wyrywano delikatnie za pomocą peana, zatapiano na szkiełku podstawowym w kropli olejku immersyjnego i nakładano szkiełko nakrywkowe. Włosy oceniano w mikroskopie świetlnym w powiększeniu 30 razy. Do poszczególnych grup kwalifikowano w zależności od charakterystycznych cech morfologicznych włosów. Określano procentowy udział włosów anagenowych – (A), telogenowych (T), katagenowych – (K), dystroficznych – (D), dysplastycznych – (Dp) (3, 6, 7) oraz ułamanych – (U) w badanym trichogramie (4).
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 2/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna