Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2005 - Dermatologia VI

Spis treści / Contents

Nieczerniakowe raki skóry – problem nadal aktualny
Non melanoma skin cancer – a topical issue
Adam Borzęcki, Grażyna Chodorowska, Karolina Stępień, Jerzy Maciąg
Morbus Bowen – różnicowanie kliniczne i histopatologiczne
Bowen´s disease – clinical and histological differentiation
Katarzyna Borowska, Stanisław Zabielski
Erytroplazja Queyrata – klinika, wybrane metody leczenia
Erythroplasia of Queyrat – clinical manifestations, some methods of treatment
Katarzyna Borowska, Stanisław Zabielski
Rzadko występujące złośliwe rozrosty nowotworowe skóry wywodzące się z gruczołów potowych
Uncommon cutaneous malignancies of the sweat gland
Anna Bronikowska-Kolasa, Leszek Wdowiak, Dorota Wojnowska
Rak kolczystokomórkowy skóry
Cutaneous squamous cell carcinoma
Irena Lechowska-Mazur, Aldona Pietrzak
Carcinoma verrucosum – rzadka postać raka kolczystokomórkowego skóry
Verrucous carcinoma – rare variant of squamous cell carcinoma
Wojciech Cielica, Katarzyna Łoza, Krystyna Bańka
Rogowiak kolczystokomórkowy
Kerathoacanthoma
Katarzyna Zbarańska, Małgorzata Tomczyk, Grażyna Chodorowska
Pozasutkowa postać choroby Pageta (EMPD)
EMPD extramammary Paget´s disease
Anna Głowacka, Katarzyna Zbarańska, Grażyna Chodorowska
Ocena stanu korzeni włosów w wybranych dermatozach
The evaluation of trichologic examination in the chosen dermatosis
Iwona Jazienicka, Renata Miturska, Grażyna Chodorowska
Peelingi w dermatologii
Peelings in dermatology
Dorota Roguś-Skorupska, Grażyna Chodorowska
Miejscowe zastosowanie 5-fluorouracylu w dermatologii
Topical 5-fluorouracil treatment in dermatology
Aneta Urbańska, Dorota Wojnowska
Ochrona przeciwsłoneczna
Photoprotection
Renata Miturska