Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2004
Justyna Janiszewska
Dobra komunikacja warunkiem wsparcia psychicznego chorych umierających
Good communication as the main condition in psychological support for dying people
Zakład Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku
Streszczenie
This article describes what psychological support is. Good communications and close contacts with dying patiens improve quality of life and psychological support. The way of paying bad news to patients is considered to be very important.Pojęcie wsparcia często bywa określane jako „poczucie zaspokojenia potrzeb podmiotu przez interakcje z osobami znaczącymi, uczucie przynależności, bezpieczeństwa i aprobaty”. Potrzeby te mogą być zaspokajane na drodze wsparcia emocjonalnego, czyli poprzez wyrażanie uczuć sympatii, zrozumienia i szacunku, a także wsparcia instrumentalnego – w formie udzielania porad, informacji, czy pomocy w rozwiązywaniu problemów.
W literaturze związanej z zagadnieniem wsparcia psychologicznego możemy spotkać się z określeniem „leczenie przez rozmowę”. Anthony Storr definiując ten rodzaj terapii pisze o „sztuce ulżenia w osobistych kłopotach przez użycie słów i osobistych profesjonalnych związków”.
Osoby wspierające chorych umierających muszą nauczyć się postępować tak, aby chory czuł ich życzliwość, wyrozumiałość, szacunek i zaufanie. Powinni pełnić rolę doradców chcących zrozumieć problemy emocjonalne pacjentów.
Warunkiem takiego rodzaju pomocy jest dobra komunikacja z chorym.
Komunikacja oznacza przekazanie informacji z zamiarem uzyskania odpowiedzi. W tym procesie treść informacji zostaje przez „nadawcę” przesłana w sposób werbalny i niewerbalny. Odbiorca odczytuje treść informacji i odpowiednio na nią reaguje. Dobra komunikacja z chorym umierającym warunkuje dobrą jakość opieki.
W ostatnich latach komunikacja interpersonalna stała się przedmiotem badań socjologów i teoretyków medycyny. Ich prace jasno wyodrębniły szczególne umiejętności nawiązywania kontaktu, zarówno te, które wzmacniają wzajemną więź, jak i te, które ją osłabiają. Pewien sposób prowadzenie rozmowy może więc pomagać w zebraniu jak największej ilości informacji o pacjencie, pomagać mu w konstruktywnym uporaniu się z własnymi negatywnymi emocjami, w znajdowaniu rozwiązań swych problemów i poddaniu życia kontroli.
Warunkiem dobrej komunikacji jest zapewnienie sprzyjających okoliczności rozmowy. Należy przede wszystkim stworzyć odpowiednią atmosferę rozmowy, na którą składają się: bezpieczne otoczenie, czas przeznaczony na rozmowę, stosowanie zachęt niewerbalnych, tj. język ciała, zachowanie, ubiór.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Nowa Medycyna 2/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna