Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2004 - Opieka Paliatywna

Spis treści / Contents

Jak skutecznie pomagać chorym umierającym – problemy wsparcia psychologicznego
how to help dying people – psychological problems of successful support
Krystyna de Walden-Gałuszko
Dobra komunikacja warunkiem wsparcia psychicznego chorych umierających
Good communication as the main condition in psychological support for dying people
Justyna Janiszewska
Możliwość pomocy psychologicznej rodzinom osób umierających
possibility of psychological protection in dying people´s family
Katarzyna Ćwirko
15 lat w służbie człowiekowi – Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
Fifteen Years in the Service of a Man – friends of Sick People Association in Lublin. The Hospice of a Good Samaritan
Maria Drygała
Farmakoterapia terminalnej fazy choroby nowotworowej u osób w wieku podeszłym
Pharmacotherapy of terminal neoplasm phase in elderly people group
Justyna Horbowska
Hypodermoclisis i podskórne podawanie leków w opiece paliatywnej – nasze doświadczenia
HYPODERMOCLISIS AND SUBCUTANEOUS DRuG ADMINISTRATION IN PALLIATIVE CARE – OUR EXPIERIENCE
Dorota Bańkowska-Polak, Mariusz Sałamacha
Zastosowanie portów dożylnych w opiece paliatywnej
Use of the vascular-port in palliative care
Rafał Młynarski
Wpływ wybranych czynników prognostycznych na czas przeżycia chorych po napromienianiu przerzutów do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca
The results of the radiotherapy of brain metastases from non-small-cell lung cancer
Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska, Maria Mazurkiewicz
Zespół hospicyjny w opiece duchowej
the provision of spiritual care by the hospice personnel
Krzysztof Masłowski
Charakterystyka populacyjno-kliniczna chorych objętych opieką terminalną w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie w latach 2001-2003
he population – clinical characteristics of patients treated terminally at the good samaritan hospice in lublin in the years 2001-2003
Mariusz Sałamacha, Dorota Bańkowska-Polak, Helena Lewandowska
Zasada solidarności społecznej a etos hospicyjny
The solidarity principle and the hospice ethos
Mirosław Kalinowski
Czy można umierać bez lęku?
TO DIE WITHOUT FEAR – IS IT POSSIBLE?
Bogusław Block
Zastosowanie doustnego preparatu klodronianu w terapii uzupełniającej operacyjnego raka piersi
The oral clodronate in management of the adjuvant therapy of surgical breast cancer
Dariusz Kieszko, Maria Mazurkiewicz