Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2000
Bożena Tarchalska-Kryńska1, Edward Zawisza2
Badania pilotowe azelastyny na obraz cytologiczny błony śluzowej nosa w sezonowym nieżycie nosa
Pilot studies of azelastine on nasal cytology in seasonal rhinitis
1 z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski
2 z Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Poradni Alergologicznej SPCSK Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Poradni: prof. dr hab. med. Edward Zawisza
Celem badań była wstępna ocena wpływu azelastyny w postaci preparatu Allergodil firmy Astra Medica, leku przeciwhistaminowego drugiej generacji podawanego miejscowo do nosa na nabłonek błony śluzowej nosa.
Materiał i metoda
Badania wykonano u 12 (8 mężczyzn i 4 kobiety) chorych w wieku 18-40 lat (mediana 22,5 lat) leczonych w Poradni Alergologicznej Akademii Medycznej w Warszawie z powodu sezonowego alergicznego nieżytu nosa.
W przeprowadzonych badaniach cytologicznych błony śluzowej nosa zastosowano metodę ilościowej (odsetkowej) oceny występowania poszczególnych komórek w rozmazach (karta cytologiczna w załączeniu). Ocena taka była prowadzona wcześniej do oceny innych leków stosowanych w alergicznym nieżycie nosa, w tym podawanych doustnie.
Materiał do badania pobierano z małżowiny nosowej dolnej (1 cm od przedniego jej końca), nanoszono go na szkiełko podstawowe i utrwalano w utrwalaczu (cytofix). Materiał barwiono hematoksyliną i eozyną. Ocenę prowadzono przy pomocy mikroskopu świetlnego metodą ślepej próby. Z komórek nabłonkowych rozróżniano komórki walcowate (urzęsione i nieurzęsione), kubkowe, podstawne i płaskie. Z komórek napływowych – neutrofile i eozynofile. Występowanie poszczególnych komórek przedstawiano w procentach.
Azelastyna była stosowana 2 razy dziennie po 2 podania do każdego przewodu nosowego przez okres 14 dni. Ocenę cytologiczną wykonano przed podaniem leku i po 2 tygodniach jego przyjmowania.
Analizę statystyczną przeprowadzonych wyników dokonano przy pomocy testu nieparametrycznego Wilcoxona.
Wyniki i omówienie
Badanie wstępne przed podaniem leku wykonano u 12 chorych, na badanie kontrolne cytologiczne po 14 dniach stosowania azelastyny miejscowo do nosa zgłosiło się 8 chorych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 2/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna