Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2001
Paweł Milart1, Aneta Adamiak2, Paweł Skorupski2, Radzisław Sikorski1, Jerzy Jakowicki2, Tomasz Rechberger2
Występowanie objawów naglącego nietrzymania moczu po operacjach TVT
Urge symptoms occurrence after TVT procedure
1 z Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zwycz. dr hab. n. med., prof. h.c., dr h.c. mult. Radzisław Sikorski
2 z II Katedry i Kliniki Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zwycz. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki
Streszczenie
The aim of the study was to evaluate the incidence and possible predictive factors in postoperative urgency in stress incontinent women treated with TVT. In three patients with small bladder volume, the urge symptoms occurred. Small urinary bladder volume might be predictive for postoperative urgency.Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) u kobiet związane jest z niewydolnością aparatu zamykającego cewkę moczową i/lub nadmierną ruchomością połączenia pęcherzowo-cewkowego, przy całkowicie niezaburzonej czynności pęcherza moczowego. W przypadku wyczerpania możliwości terapii zachowawczej, zalecanej jako pierwotnej w każdym przypadku WNM, chora powinna być kwalifikowana do zabiegu operacyjnego. Niezależnie od rodzaju wykonywanej operacji każde leczenie operacyjne polega między innymi na ograniczeniu ruchomości okolicy ujścia wewnętrznego cewki, co uzyskuje się zwiększając napięcie powięzi pęcherzowo-pochwowej różnymi me-todami operacyjnymi.
Leczenie operacyjne WNM u kobiet może w niektórych przypadkach zwiększać dolegliwości charakterystyczne dla naglącego nietrzymania moczu (NNM) (1, 2, 3). Nasilenie lub nawet powstanie de novo NNM obserwuje się również u kobiet poddanych leczeniu operacyjnemu wykonywanym z innego powodu niż WNM np. z powodu wypadania narządu płciowego. Często, objawy NNM, występują jako powikłanie operacji Neugebauera-Le Forta, polegającej na naciągnięciu powięzi pęcherzowo-pochwowej poprzez wytworzenie masywnego zrostu w okolicy cewki moczowej (4, 5).
Celem badań była ocena częstości oraz określenie czynników predykcyjnych występowania objawów NNM u kobiet poddanych operacji „temblakowej, bez napięcia” sposobem Ulmstena –Tension- Free Vaginal Tape (TVT).
Materiał i metody
Analizie poddano dane uzyskane w badaniu urodynamicznym 100 kobiet w wieku od 30 do 89 lat (średnia 55,6±11,9), u których, na podstawie badania uroginekologicznego zawierającego wywiad, badanie fizykalne oraz badanie urodynamiczne obejmujące ocenę ilości moczu zalegającego po mikcji, cystometrię i profilometrię rozpoznano wysiłkowe nietrzymanie moczu.
Wszystkie badane chore poddane były operacji TVT. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu testu c2 przyjmując p<0,05 za istotne statystycznie.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Cardozo L. et al.: Detrusor instability following surgery for genuine stress incontinence, Br J Urol 1979, 51, 204. 2. Stamey T.A. et al.: Clinical and roentgenographic evaluation of endoscopic suspension of the vesical neck for urinary incontinence, Surg Gynecol Obstet 1975, 140, 355. 3. Klutke J.J., Ramos S.: Urodynamic outcome after surgery for severe prolapse and potential stress incontinence, Am J Obstet Gynecol 2000, 182, 1378. 4. Reiffenstuhl G.: Subtotale Kolpokleisis nach Neugebauer-Le Fort, [W:] Reffenstuhl G, Platzer W (red.): Die vaginalen Operationen. Chirurgische Anatomie und Operationslehre, Urban & Schwarzenberg, München-Berlin-Wien 1974, 409-412. 5. Borstad E., Rud T.: The risk of developing urinary stress incontinence after vaginal repair in continent women: a clinical and urodynamic follow up study, Acta Obstet Gynecol Scand 1989, 68, 545. 6. Ulmsen U., Petros P.: Intravaginal slingplasty (IVS): an ambulatory surgical procedure for treatment of female urinary incontinence, Scand J Urol Nephrol 1995, 29, 75. 7. Gosling J. Structure of the lower urinary tract and pelvic floor, Clin Obstet Gynaecol 1985, 12, 285.
Nowa Medycyna 3/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna