Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2006, s. 73-77
*Danuta Moś1, Ewa Ogłodek2, Aleksander Araszkiewicz2
Ocena poziomu lęku oraz określenie przyczyn stresu u młodych pacjentów w gabinecie stomatologicznym
The evaluation of fear level and children´s attitude towards stomatological treatment
1 z Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Ogólnej Biologii Lekarskiej w Zabrzu, Śl.AM w Katowicach,
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski<br>2 z Kliniki Psychiatrii w Bydgoszczy, Collegium Medicum UMK w Toruniu,
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
Wstęp
Lęk jaki odczuwają pacjenci przed leczeniem stomatologicznym najczęściej przybiera postać swoistej fobii (dentofobii) – nadmiernej, irracjonalnej reakcji przeżywania przykrego stresu związanego z wizytą u dentysty (1, 2, 3). Lęk stomatologiczny jest zjawiskiem spowodowanym nie tylko przez ból doświadczany podczas leczenia, ale także może być dodatkowo związany z cechami osobowości dziecka, brakiem edukacji zdrowotnej, słabą więzią emocjonalną dziecka z rodzicami oraz jest uzależniony od relacji lekarza z pacjentem (4, 5). Dzieciństwo jest istotnym okresem życia, kiedy młody człowiek zapoznaje się ze światem zewnętrznym, kształtuje swój stosunek do otaczającego środowiska i spotykanych doświadczeń oraz zaczyna utrwalać w pamięci traumatyczne przeżycia. Stomatolodzy dziecięcy stają wobec bardzo trudnego zadania – wyrobienia w przekonaniach młodego pacjenta pozytywnego stosunku do leczenia stomatologicznego (6, 7, 8).
W pracy posłużono się trzema skalami badawczymi dotyczącymi zachowań dzieci w gabinecie stomatologicznym: CDAS (Corah Dental Anxiety Scale) – skalą obrazującą nastawienie dzieci do leczenia stomatologicznego, DFS (Dental Fear Survey) – ukazującą zaufanie dzieci do stomatologa oraz CFSS-DS (Children Fear Survey Schedule – Dental Subscale) – określającą stopień lęku dziecięcego. Ankietowanie pacjentów miało na celu wydzielenie grupy dzieci specjalnej troski stomatologicznej.
Cel pracy
Celem pracy była ocena nastawienia dzieci do leczenia stomatologicznego i zaufania do swojego lekarza dentysty, jak również próba określenia poziomu lęku w czasie wizyty dzieci w gabinecie stomatologicznym.
Materiał i metody
Przebadano 50 dzieci w wieku 14-15 lat – uczniów jednego z gimnazjum na terenie województwa śląskiego. Badania wykonano w 2 połowie 2005 roku.
Wszystkie badane dzieci to ogólnie zdrowi pacjenci (I gr wg ASA).
A. Oceniono nastawienie dzieci do leczenia stomatologicznego za pomocą skali CDAS (Corah Dental Anxiety Scale). Skala CDAS składa się z 4 pytań identyfikujących zachowania młodych pacjentów w gabinecie stomatologicznym. Punktacja odpowiedzi: a – 1 pkt., b – 2 pkt., c – 3 pkt., d – 4 pkt., e – 5 pkt. (tab. 1 i 4, ryc. 1).
Tabela 1. Corah Dental Anxiety Scale (CDAS).
1. Jeśli musiałbyś pójść jutro do dentysty, jak czułbyś się z tą myślą? a. Czekałbym na tą wizytę z niecierpliwo-ścią, gdyż jest to przyjemne doświad-czenie.b. Nie martwiłbym się tymc. Czułbym się trochę zmartwiony.d. Obawiałbym się, że wizyta będzie nieprzyjemna i bolesna e. Bardzo obawiałbym się, że wizyta będzie nieprzyjemna i bolesna
2. Jak się czujesz, gdy czekasz na swoją kolejkę w poczekalni stomatologicznej?a. Zrelaksowany.b. Trochę niespokojny.c. Napięty.d. Zdenerwowany.e. Bardzo zdenerwowany, zalewam się potem, czuję się fizycznie chory
3. Jak się czujesz, gdy czekasz na fotelu dentystycznym, podczas gdy dentysta przygotowuje wiertło do rozpoczęcia borowania zębów?a. Zrelaksowany.b. Trochę niespokojny.c. Napięty.d. Zdenerwowany.e. Bardzo zdenerwowany, zalewam się potem, czuję się fizycznie chory
4. Jak się czujesz, gdy jesteś na fotelu dentystycznym i widzisz, że dentysta wyjmuje narzędzia, których będzie używał do leczenia twoich zębów?a. Zrelaksowany.b. Trochę niespokojny. c. Napięty.d. Zdenerwowany.e. Bardzo zdenerwowany, zalewam się potem, czuję się fizycznie chory
Tabela 4. Corah Dental Anxiety Scale (CDAS) – ocena procentowa.
Skala CDAS (pkt.)Nastawienie dzieci do leczenia stomatologicznegoProcent badanych dzieci
4 pkt.Pozbawione lęku2%
5-8 pkt.Obawiające się8%
9-12 pkt.Lękowe - unikające55%
13-16 pkt.Z dużym nasileniem lęku bez dolegliwości somatycznych25%
17-20 pkt.Z bardzo dużym nasileniem lęku oraz z dolegliwościami somatycznymi10%
Ryc. 1. Ocena nastawienia dziecka do leczenia stomatologicznego za pomocą skali CDAS.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kan M. et al.: A study of psychological stresscreated in dentists by children during pediatric dental treatment. ASDC J. Dent. Child., 1999; 66(1): 41-8. 2.Milgrom P. et al.: Adolescent dental fear and control: prevalence and theoretical implications. Behav. Res. Ther., 1992; 30: 367-73. 3.Bergius M. et al.: Dental anxiety among adolescent in St.Petersburg. Eur. J. Oral. Sci., 1997; 105: 117-8. 4. Eli I. et al.: Antecedent of dentalanxiety: learned responses versus personality traits. Com. Dentand. Oral. Epidemiol., 1997; 25: 233-7. 5. van Waaijen D. et al.: Dental fear in children: dental experiences during childhood. Ned. Tijdschr. Tandheelkd, 2001; 108(11): 466-9. 6.Thomson W.M. et al.: Incidence of dental anxietyin young adults in relation to dental treatment expierience. Community Dent. Oral. Epidemiol., 2000; 28: 289-94. 7.Peretz B., Efrat J.: Dental anxiety among young adolescent patients in Israel. Int. J. Ped. Dent., 2000; 10: 126-32. 8.Di Lenarda R. et al.: The influence of dentist´s behavior on compliance and fear in pediatric dental patients. Eur. J. Ped. Dent., 2000; 4: 179-83. 9.Corah N.L.: Development of dental anxiety scale. Dent. Res., 1969; 48(4): 596. 10. Milgrom P. et al.: The prevalence and practice management consequences of dental fear in a major US cities. J. Am. Dent. Assoc., 1988; 116: 641-7. 11. Majstorovic M. et al.: Factors predicting a child´s dental fear. Coll. Antropol., 2001; 25(2): 493-500. 12. Neverlien PO. Fear and dental apprehension among school-age children in a rural district. Nor. Tannlaegeforen Tid., 1989; 99(15): 574-8. 13. Skaret E. et al.: Dental anxiety and dental avoidance among 12 to 18 year olds in Norway. Eur J Oral Sci 1999,107:422-8. 14. De Yough A. et al.: Negative cognitions of dental phobics: reliability and validity of the dental cognitions questionnaire. Behav. Res. Ther., 1995; 33: 507-15. 15. Eli I. et al.: Prediction of success and failure of behavior modification as treatment for dental anxiety. Eur. J. Oral. Sci., 2004; 112(4): 311-5. 16. Kleinknecht R.A. et al.: Factor analysis of dental fear survey with cross-validation. J. Am. Dent. Assoc., 1984; 108(1): 59-61. 17.Eli I. et al.: Prediction of success and failure of behavior modification as treatment for dental anxiety. Eur. J. Oral. Sci., 2004; 112(4): 311-5. 18.Malinowski J., Sorniak-Tutak K.: Stany emocjonalne pacjentów związane z leczeniem stomatologicznym. Czas Stom., 1994; XLVII, 4:294-6.
otrzymano: 2005-12-21
zaakceptowano do druku: 2006-02-20

Adres do korespondencji:
*Danuta Moś
Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej w Zabrzu Śl.AM w Katowicach
ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze
tel.: (0-32) 271-20-41, fax: (0-32) 272-21-71
e-mail: sam-fiolek91@wp.pl

Nowa Stomatologia 2/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia