Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2006

Spis treści / Contents

Rozwój fizyczny a wiek zębowy populacji 4-8-letnich dzieci białostockich – część I
Physical development and dental age in the population of 4-8-year-old children from Białystok – part I
Barbara Szafrańska-Perkowska - s. 63-67
Fluoroza zębów – opis przypadku
Dental Fluorosis – a Case Report
Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Anna Turska-Szybka, Aleksander Remiszewski - s. 68-72
Ocena poziomu lęku oraz określenie przyczyn stresu u młodych pacjentów w gabinecie stomatologicznym
The evaluation of fear level and children´s attitude towards stomatological treatment
Danuta Moś, Ewa Ogłodek, Aleksander Araszkiewicz - s. 73-77
Ile wynosi skurcz polimeryzacyjny hybrydowego (nano/submikrowypełnionego) kompozytu polimerowego dla dentystyki artystycznej?
What is the polymerization shrinkage of a hybrid (nano/submicroparticle-filled) polymer-based composite used in artistic dentistry?
Paweł Ira, Anna Kopytyńska , Agnieszka Dąbrowska, Tomasz W. Kupka, Marta Tanasiewicz, Mirosław Gibas - s. 78-81
Metody zmniejszające efekty skurczu polimeryzacyjnego materiałów złożonych. Przegląd piśmiennictwa
Preparation and filling techniques reducing effects of polymerisation shrinkage of composite materials. A literature review
Jarosław Cynkier - s. 82-87
Metody pomiaru szerokości koron zębów. Przegląd piśmiennictwa*
Methods of measurements of a tooth size. A literature review
Barbara Wędrychowska-Szulc - s. 88-92
Ocena stopnia zaawansowania choroby przyzębia u pacjentek z osteoporozą w zależności od stosowanej Hormonalnej Terapii Zastępczej i przyjmowanych leków. Doniesienie wstępne
The assessment of progresion of periodontal disease in osteoporosis women in dependence on hormone replacement therapy and osteoporosis therapy
Olga Androsz, Wioletta Jakubas-Kwiatkowska, Anna Blachowicz, Renata Górska, Edward Franek - s. 93-96
Immunologiczne i genetyczne uwarunkowania zapaleń przyzębia
Immunological and genetic aspects of periodontitis
Anna Maria Wasilewska, Sylwia Małgorzata Słotwińska - s. 97-101
Aktywność kolagenazy w tkankach przyzębia u pacjentów z cukrzycą typu I
Collagenase activity in periodontal tissue in type I diabetes mellitus
Renata Stawicka-Wychowańska, Renata Górska - s. 102-103