Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2005, s. 209-213
Ewa Fitak, Małgorzata Ponto, Leopold Wagner
Ocena kliniczna pasty do zębów i gumy do żucia Yotuel Whitening – badanie wstępne
Clinical evaluation of the Yotuel Whitening dentifrice and Yotuel Whitening chewing gum – initial study
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr hab. med. Leopold WagnerWprowadzenie
Podstawową przyczyną przebarwień zębów pochodzenia zewnętrznego jest obecność płytki nazębnej, która stwarza sprzyjające warunki do zalegania substancji barwnych i osadzania się drobnoustrojów chromogennych. W jej strukturach zachodzą także reakcje chemiczne w wyniku których dochodzi do transformacji bezbarwnych substancji organicznych do związków wykazujących zabarwienie np. żółte czy brązowe.
Najprostszym, a jednocześnie skutecznym sposobem usuwania przebarwień powierzchownych związanych z płytką nazębną są zabiegi higieniczne. Po zastosowaniu środków mechanicznych następuje usunięcie zabarwionego osadu z powierzchni zęba i przywrócenie mu naturalnego koloru. Zabiegi higieniczne możemy podzielić na wykonywane samodzielnie przez pacjenta oraz na profesjonalne czyszczenie zębów. W gabinecie dentystycznym przeważnie stosuje się w tym celu środki abrazyjne tj. pasty ścierne lub piaskarkę wewnątrzustną, natomiast w domu pacjent może wybrać pastę o działaniu ściernym albo chemicznym (1, 2).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono możliwość uszkodzenia szkliwa podczas czyszczenia zębów pastami zawierającymi środki ścierne (3, 4). Tradycyjne pasty używane do usuwania przebarwień wykorzystują efekt ścierania nierozpuszczalnych substancji z powierzchni zębów. Większość past ściernych usuwa jednak nie tylko pellikulę, ale także może ścierać powierzchowne warstwy szkliwa i zębiny (5).
Właściwości abrazyjne past ocenia się na podstawie radioaktywnego pomiaru starcia zębiny (RDA). Pasty wykazujące RDA poniżej 250 kwalifikowane są jako bezpieczne dla twardych tkanek zęba (5).
Pasty o działaniu chemicznym działają przede wszystkim na zasadzie rozpuszczania płytki nazębnej, w której znajdują są barwniki. Ich właściwości ścierne są o prawie 75% słabsze niż określa norma Amerykańskiego Towarzystwa Dentystycznego (ADA) (6).
Bezpośrednio po mechanicznym oczyszczeniu zębów, na ich powierzchni tworzy się proteinowy osad (błonka nazębna) spowodowany adsorpcją glikoprotein ze śliny. Następnie w wyniku działania sił van der Waalsa i oddziaływań elektrostatycznych dochodzi do odwracalnego przylegania drobnoustrojów do błonki nazębnej. Przyleganie to zmienia się w nieodwracalne po zajściu specyficznej reakcji, której efektem jest związanie adhezyn bakteryjnych z powierzchnią zębów. Bakterie pionierskie (głównie Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis i Streptococcus oralis oraz Neisseria) szybko się mnożą, zapoczątkowując wzrost i formowanie się mikrokolonii, do których dołączają się inne szczepy bakteryjne. W ten sposób powstaje płytka nazębna. Jeżeli osad ten nie zostanie usunięty z powierzchni szkliwa, ulega on mineralizacji tworząc kamień nazębny (7). Powyższe struktury umożliwiają wiązanie się z powierzchnią zęba substancji barwnych zaburzających estetykę.
Celem niniejszej pracy była wstępna ocena kliniczna właściwości wybielających pasty do zębów i gumy do żucia Yotuel Whitening firmy Biocosmetics Corporation
Materiał i metoda
Pod koniec XX wieku firma Biocosmetics Corporation wprowadziła formułę Yotuel „inteligentnej” pasty wybielającej z systemem Airlift (ryc. 1 i 2). System ten nie zawiera detergentów i działa na płytkę bakteryjną poprzez enzym – papainę. Dzięki temu dochodzi do rozluźnienia osadu i kamienia nazębnego, przez co mogą być one usunięte przez pastę o bardzo małym współczynniku ścieralności RDA 15.
Ryc. 1. Pasta Yotuel Whitening.
Ryc. 2. Guma do żucia Yotuel.
Aktywny enzym papaina zawiera wolne grupy SH, które powodują hydrolizę peptydowych związków wchodzących w skład osadu i kamienia nazębnego. Szybkiej inaktywacji enzymu w środowisku jamy ustnej zapobiegają substancje redukujące – laktoza i kompleksujące – ksylitol. Ksylitol jest alkoholową pochodną cukru – pentitiolem. Występuje naturalnie np. w rodzynkach, malinach, truskawkach, śliwkach, kalafiorze czy cebuli. Do celów przemysłowych uzyskiwany jest głównie z brzozy (7, 8).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ksylitol może mieć wpływ na zwiększenie mineralizacji szkliwa lub na ograniczenie jego demineralizacji (9, 10, 11). Zaobserwowano także istotny wpływ ksylitolu na redukcję osadu nazębnego oraz na hamowanie rozwoju drobnoustrojów związanych z tworzeniem płytki nazębnej (8, 11).
W ostatnich latach, zmieniła się także opinia dotycząca gumy do żucia. Stwierdzono, że żucie gumy powoduje zwiększenie wydzielania śliny, zmniejszenie jej gęstości oraz znacznie poprawia efektywność jej oczyszczającego działania. Wzrastają też jej zdolności buforowe przez podniesienie wartości pH w jamie ustnej. Wykazano również, że zawarty w gumie ksylitol opóźnia wzrost bakterii kariogennych, a zawartość fluoru i wapnia zwiększa zdolności remineralizacyjne śliny (7, 8, 12, 13, 14).
W badaniu wzięły udział 32 osoby (24 kobiety i 8 mężczyzn) w wieku od 21 do 23 lat – studenci II roku Oddziału Stomatologii AM w Warszawie.
Podczas pierwszej wizyty oceniano stan tkanek miękkich i twardych, nasilenie i zasięg przebarwień według wskaźnika Lobena oraz kolor zębów przy użyciu klucza kolorów firmy Vita.
U wszystkich badanych pacjentów zaobserwowano prawidłowy stan przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz nie stwierdzono widocznych gołym okiem osadów nazębnych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Iwanicka-Frankowska E., i wsp: Kliniczna ocena dwóch past do zębów służących do usuwania przebarwień zewnątrzpochodnych. Czas. Stomat., 2000, LIII, 8, 474-478. 2.McInnes C., et al.: Clinical and computer-assisted evaluations of the stain removal ability of the Sonicare electronic toothbrush. J. Clin. Dent., 1994, 5, 1, 13-18. 3.Harte D.B., Manly R.S.: Effect of toothbrush variables on wear of dentin produced by four abrasives. J. Dent. Res., 1975, 54, 993-998. 4.Kuroiwa M., Kodaka T.: Microstructural changes of human enamael surfaces by brushing with and without dentifrice containing abrasive. Caries Res., 1993, 27, 1-8. 5.Wagner L.: Wybielanie zębów. Med. Tour Press International Wyd. Med. Warszawa 2003. 6.Smigiel I.: The thru about whitening. Report at Supersmile. New York, USA 2001. 7.Jańczuk Z.,Szymaniak E.: Próchnica zębów. PZWL. Warszawa 1994. 8.Mielnik-Błaszczyk M., et al.: Bezcukrowa guma do żucia dla dzieci jako dodatkowy środek w profilaktyce próchnicy zębów. Czas. Stomat., 1999, LII, 12, 804-807. 9.Dawes C., Macpherson L.M.D.: Effects of nine different chewing- gums and lozenges on salivary flow rate and ph. Caries. Res., 1992, 26, 176-182. 10.Soderling E., Scheinin A.: Perspectives on xylitol- induced oral effects. Proc. Finn. Dent. Soc., 1991, 87, 2, 217-229. 11.Szczepańska J.: Analiza pierwiastków wchodzących w skład szkliwa zębów mlecznych w badaniach in vitro po zastosowaniu preparatów remineralizujących zawierających fluorek sodu i ksylitol. Doniesienie wstępne. Czas. Stomat., 1999, LII, 12, 798-803. 12.Bruzda-Zwiech A., i wsp.: Ocena wpływu żucia gumy Orbit Berries na zdolności buforowe śliny.2004, LVII, 1, 19-24. 13.Radlińska J.,i wsp.: Demineralizacja szkliwa zębów dzieci podatnych na próchnicę po żuciu gumy z fluorem. Czas. Stomat., 1999, LII, 6, 373-381. 14.Szulc M., i wsp.: Ocena kliniczna pasty do zębów Colgate Total Plus Whitening. Czas. Stomat., 2004, LVII, 1, 25-31. 15.Loben R.: Effects of dentifrices on tooth stains with controlled brushing. J. Am. Dent. Assoc., 1968, 77, 849-855.
Nowa Stomatologia 4/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia