Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1-2/2000, s. 34-35
Iwona Sobiech, Jadwiga Sobol-Kober, Aleksander Remiszewski, Piotr Sobiech
Ocena procesu dydaktycznego w roku akademickim 1998/99 przez studentów V roku oddziału stomatologii*
Didactic process evaluation by V year students in Pedodontic Department of Medical Academy in Warsaw (1998/99)
z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej
Kierownik Zakładu: dr n. med. Aleksander RemiszewskiOd kilku lat w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej przeprowadzane są badania ankietowe wśród studentów V roku stomatologii mające na celu ocenę przez nich procesu dydaktycznego. Wyniki są dokładnie analizowane, a nasuwające się wnioski stają się wskazówkami na kolejny rok akademicki i stanowią podstawę do wprowadzania zmian, które z punktu widzenia studentów ulepszą proces dydaktyczny.
Materiał i metoda
W roku akademickim 1998/99 po zakończeniu zajęć klinicznych, a przed egzaminem dyplomowym wśród 82 studentów V roku przeprowadzono badania ankietowe dotyczące dydaktyki prowadzonej w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej ISAM w Warszawie. Ankieta była anonimowa i zawierała 7 pytań, na które odpowiadali studenci posługując się skalą ocen od 1 do 6.
Wyniki i ich omówienie
W tabeli 1 przedstawiono ocenę korzyści wyniesionych z zajęć klinicznych. Na 82 studentów 44 dało ocenę celującą, jedna osoba dostateczną (średnia ocen wyniosła 5,46).
Tabela 1. Ocena korzyści wyniesionych z zajęć klinicznych.
 Ocena korzyści wyniesionych z zajęć klinicznychRazem studentówŚrednia
Ocena123456 5,46
Liczba studentów0014334482 
Tabela 2 dotyczyła oceny korzyści wyniesionych z zajęć seminaryjnych. Dominująca (33 studentów) była ocena bardzo dobra, 3 osoby dały ocenę dostateczną (średnia ocen wyniosła 5,07).
Tabela 2. Ocena korzyści wyniesionych z zajęć seminaryjnych.
 Ocena korzyści wyniesionych z zajęć seminaryjnychRazem studentówŚrednia
Ocena123456 5,07
Liczba studentów00317332982 
Punkt trzeci ankiety dotyczył oceny asystentów pod względem:
– wiedzy – dominowała ocena celująca (52 studentów); średnia ocen wyniosła 5,6 (tab. 3)
Tabela 3. Ocena asystentów pod względem poziomu ich wiedzy.
 Ocena asystentów pod względem poziomu ich wiedzyRazem studentówŚrednia
Ocena123456 5,6
Liczba studentów0003275282 
– zdolności przekazywania wiedzy – 35 studentów dało ocenę celującą; średnia ocen wyniosła 5,2 (tab. 4)
Tabela 4. Ocena asystentów pod względem przekazywania wiedzy.
 Ocena asystentów pod względem przekazywania wiedzyRazem studentówŚrednia
Ocena123456 5,2
Liczba studentów00116303582 
– stosunku do studenta – dominowała ocena celująca 36 studentów; średnia ocen wyniosła 5,2 (tab. 5)
Tabela 5. Ocena asystentów pod względem stosunku do studenta.
 Ocena asystentów pod względem stosunku do studentaRazem studentówŚrednia
Ocena123456 5,2
Liczba studentów00411313682 
Ocenę organizacji zajęć klinicznych przedstawia tabela 6. Ocenę celującą wybrało 40 studentów przy średniej ocen 5,3. 68 studentów było zadowolonych z organizacji i programu zajęć klinicznych. Pozostali zaproponowali:
– zwiększenie liczby godzin i czasu trwania zajęć klinicznych;
– zróżnicowanie zabiegów;
– zmniejszenie liczby najmłodszych pacjentów oraz dzieci trudnych do leczenia;

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Nowa Stomatologia 1-2/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia