Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2000

Spis treści / Contents

Zaburzenia smakowe – dysgeusia
Taste disorders – dysgeusia
Ewa Bałczewska, Agnieszka Nowak - s. 3-8
Wsteczne wypełnienie z amalgamatu – ocena metodą liniowej penetracji barwnika
Amalgam retrograde fillings – evaluation of sealing properties using linear dye penetration method
Katarzyna Banaszek, Leszek Klimek, Halina Pawlicka - s. 9-12
Porównanie właściwości przeciwbakteryjnych wybranych materiałów do wypełnień*
A comparison of the antibacterial properties of selected restorative materials
Witold Bojar, Wiesław Kobyłecki, Stefan Tyski, Tomasz Zaręba - s. 13-16
Inżynieria tkankowa: zastosowania w stomatologii: masa płytkowa. Cz. I
Tissue engineering. Aplication in dentistry. Platelet rich plasma. Part I
Marcin Pochwalski, Elżbieta Urbanowska, Andrzej Wojtowicz - s. 17-22
Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum BONE w Bernie. Współczesne metody agumentacji kości w leczeniu implantologicznym – dyskusja
Current Bone augmentation methods in implantology discussion on ”BONE Symposium” Bern 1999
Andrzej Wojtowicz, Katarzyna Ciechowicz, Agnieszka Perendyk - s. 23-25
Laser Erbowy Er:Yag w zastosowaniach stomatologicznych. Wady i zalety oraz warunki stosowania
Erbium laser in dental applications. Advantages and disadvantages and aplication circumstances
Artur Gaczek - s. 26-29
Sprawozdanie z życia studenckiego ruchu naukowego Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Wakacje´99
Report from activity of student´s scientific movement of the Dental Institute of Medical Academy in Warsaw. Holidays´99
Bohdan Bączkowski, Agnieszka Dolegacz - s. 30-31
Sprawozdanie z Konferencji „Znaczenie węglowodanów w żywieniu człowieka”
Carbohydrates in human nutrition
Anna Czapska - s. 32-33
Ocena procesu dydaktycznego w roku akademickim 1998/99 przez studentów V roku oddziału stomatologii*
Didactic process evaluation by V year students in Pedodontic Department of Medical Academy in Warsaw (1998/99)
Iwona Sobiech, Jadwiga Sobol-Kober, Aleksander Remiszewski, Piotr Sobiech - s. 34-35
Rola BMP-7 (rh-OP1) w leczeniu regeneracyjnym przyzębia na podstawie piśmiennictwa
The role of BMP-7 (rh-OP1) in periodontal regeneration – A literature review
Marcin Kacprzak, Jan Kowalski - s. 36-38
Zmiany w jamie ustnej pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób krwi i układu krwiotwórczego
Oral mucosa lesions in hematologic patients
Agnieszka Laskus-Perendyk, Anna Grzegorczyk-Jaźwińska, Monika Borakowska - s. 39-42