Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2009, s. 77-78
Eugeniusz Czecior1, *Piotr Pawlas2, Marek Czerwiński2, Agnieszka Wolny1
Guz mieszany ślinianki przyusznej lewej u 11-letniej dziewczynki
Tumor mixtus of the left parotid gland in the eleven-year-old girl
1Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Namysłowski
2Oddział Laryngologii Dziecięcej, Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie
Kierownik: lek. med. Marek Czerwiński
Streszczenie
Introduction.Tumors of the parotid gland are extremely rare in children and about half of them are benign. The treatment of choice in those tumors is surgery.
Case report. 11 years old girl was admitted to ENT Department with the tumor of parotid gland. In the ultrasonography the tumor of 26x23x 22 mm was observed. In the needle aspiration biopsy morphological elements suggesting adenoma pleomorphum were found. MRI imaging reveled polycyclic mass 24x23 mm within superficial lobe of parotid gland. The superficial lobe including the tumor was surgically removed with preservation of the facial nerve. Pathological postoperative examination – adenoma pleomorphum.
Conclusions. Similar to adults, in children tumors of the parotid gland requires precise diagnosis including tumor size, it´s location and pathological form. The treatment of choice is surgery with facial nerve preservation.Wstęp
Guzy ślinianek przyusznych są rzadką patologią wśród dzieci. W okresie tym częściej występują zmiany pochodzenia naczyniowego i zapalnego, a rzadziej nowotwory nabłonkowe (1). W wieku dziecięcym 50% nowotworów nabłonkowych to guzy złośliwe, u dorosłych stosunek ten jest znacznie niższy i wynosi około 30%. Z tego też względu każdy guz ślinianki w tej grupie wiekowej musi być traktowany z należytą uwagą (2, 3, 4). Podobnie jak u dorosłych zasadniczą formą leczenia tego nowotworu jest zabieg chirurgiczny. W gruczolaku wielopostaciowym całkowite usunięcie zmiany z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych wymaga powierzchownej parotidektomii, jeżeli guz zlokalizowany jest w płacie powierzchownym, a całkowitej jeżeli umiejscowiony jest w płacie głębokim. Odsetek nawrotów wynosi od 5,8-14,8% (1, 2).
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Orvidas LJ et al.: Pediatric peroitid masses. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126: 177-184. 2. de Cruz Perez DE et al.: Salivary gland tumors in children and adolescents: a clinicopathologic and immunohistochemical study of fifty-three Cassem. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: 895-902. 3. Luna MA, Batsakis JG, El-Naggar AK: Salivary gland tumors In children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1991; 100: 869-871. 4. Yu GY et al.: Diagnosis and treatment of epithelial salivary gland tumours In childrenand adolescents. Br J Oral Maxillofac Surg 2002; 40: 389-392.
otrzymano: 2009-08-06
zaakceptowano do druku: 2009-08-17

Adres do korespondencji:
*Piotr Pawlas
Oddział Laryngologii Dziecięcej, Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii
ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
tel.: 0-605-427-352
e-mail: pawlaspiotr@op.pl

Nowa Pediatria 3/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria