Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2009

Spis treści / Contents

Analiza BMI (Body Mass Index) 4- i 5-letnich dzieci uczęszczających do przedszkola w odniesieniu do normy rozwojowej regionalnej i globalnej oraz ocena wpływu warunków socjoekonomicznych na stan odżywienia
The analysis BMI (Body Mass Index) 4- and 5-years old children frequenting of the nursery school with reference to the development norm regional and total and the estimation of the influence reserves socio-economic on condition of nourishing
Wioletta Waksmańska, Halina Woś, Beata Babiarczyk - s. 70-76
Guz mieszany ślinianki przyusznej lewej u 11-letniej dziewczynki
Tumor mixtus of the left parotid gland in the eleven-year-old girl
Eugeniusz Czecior, Piotr Pawlas, Marek Czerwiński, Agnieszka Wolny - s. 77-78
Dieta ketogenna jako terapia w lekoopornej dziecięcej epilepsji
The ketogenic diet as a therapy for intractable childhood epilepsy
Małgorzata Kardasz, Danuta Pawłowska - s. 79-89