Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2006, s. 71-74
Dencmaa Dungerdorj, S. Tsetsegmaa, S. Purevsuren, B. Bayasgalan
On the phytochemical investigation of the genus Gentiana used for the treatment of liver diseases in Mongolian Traditional Medicine1
Medical University of Ulaan Baatar, Mongolia
Head of Department: Dencmaa Dungerdorj, M.D., DSc.
Summary
On the result of phytochemical investigation of 8 species of the genus Gentiana growing in Mongolia 27 xanthons, 15 flavonoids, 11 secoiridoids, 3 organic acids, totally more than 50 compounds were isolated and identified. From Gentiana barbata 8 xanthons, 2 secoiridoids, 2 flavonoids; from G. macrophylla 1 secoiridoid, 2 flavonoids; from G. decumbens 2 secoiridoids, 4 flavonoids; from G. algida 1 secoiridoid, 3 flavonoids; from G. acuta 6 xanthons, 1 secoiridoid, 3 flavonoids, 1 organic acid; from G. uniflora 2 xanthons, 1 organic acid; from G. azurium 6 xanthons, 3 secoiridoids, 1 flavonoid; from G. pulmonaria 5 xanthons, 1 secoiridoid were isolated. 7-O-β-D-glucopiranosyl-1-hydroxy-3,8-dimethoxyxanthon from Gentiana barbata, 1,3,5-trihydroxy-8-methoxyxanthon from G. azurium, 1-O-β-D-glucopiranosyl-3,5-dihydroxy-8-methoxyxanthon, 1-hydroxy-3-methoxy-5-acetoxy-8-acetyl-O-β-D-fructofurano-sylxanthon from G. pulmonaria were novel compounds found in nature for the first time and their structures were elucidated by spectral analysis.
According to the last 10 years research, digestive organ system are on the second places illnesses of total population of Mongolia and viral hepatitis of liver tumor are very common in the country. Statistic data show that 35.3% of cancer is liver cancer and 29% of contagious disease is liver viral hepatitis. From ancient times Mongolians treated liver diseases and the liver diseases were classified into 18 types in traditional medical books and 26 kind of prescriptions included about 101 raw materials which are prepared from mineral, plant and animal resources used in traditional treatment.
Many species of the genus Gentiana takes the main position among the raw materials of medicines used for the treatment of liver diseases.
There are more than 20 species of the genus Gentiana ( Gentianaceae), growing in Mongolian territory and 8 species of Gentiana, including Gentiana barbata (Froel), G. decumbens (L), G. macrophylla (Pall), G. algida (Pall), G. acuta (Michx), G. uniflora (Georgi), G. azurium Bunge, G. pulmonaria Turz have been phytochemically and pharmacologically investigated.
Gentiana species contain bio-active compounds such as alkaloids, tannins, flavonoids, organic acids, terpenoids and Mongolian researchers have extensively studied chemical composition of these plants since 1980. Flavonoid isoorientin was isolated from G. algida on the result of the chemical investigation done by Zorig et al. for the first time (1) and up to now more than 50 compounds, including 27 xanthons, 11 iridoids, 15 flavonoids, 3 organic acids have been isolated and identified by researchers of Chemical Institute, MAS, Institute of Traditional Medicine, and other institutes in Mongolia (Table 1).
Table 1. Isolated compounds from Gentiana species growing in Mongolia.
Investigatede speciesXanthonsSecoiridoisFlavonoidsOrganic acids
aglyconsglucosidesaglyconsglucosides
Gentiana barbata2622-1
Gentiana macrophylla--1-2-
Gentiana decumbens--2-4-
Gentiana algida--112-
Gentiana acuta331-31
Gentiana uniflora11---1
Gentiana azurium423-1-
Gentiana pulmonaria231---
Total1215113123
2711153

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2004-02-10
zaakceptowano do druku: 2006-06-02

Postępy Fitoterapii 2/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii