Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2007, s. 71-77
*Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia
Badanie wpływu olejków eterycznych na bakterie, grzyby i dermatofity chorobotwórcze dla człowieka
Studies on effect of volatile oils on pathogenic bacteria, yeast fungi and dermatophytes
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: dr hab. n. med. Przemysław M. Mrozikiewicz
Summary
The studies included 53 volatile oils of native and foreign origin. Microbiological screening respected MIC in relation to standard strain of S. aureus FDA 209P. The studies were carried out using method of serial dilutions in fluid medium. Than 18 of the most active oils (MIC ≤ 100 μg/ml) have been investigated on the wider bacteria and fungi spectrum of hospital origin: on 2 Gram-positive cocci, 3 Gram-negative bacilli,3 yeast fungi and on 3 dermatophytes. The carried out studies showed that the stronger activity on the Gram-positive cocci of hospital origin exhibited: Ol. Cedri, Ol. Curcumae, Ol. Damianae, Ol. Nigellae, Ol. Salviae miltiorrhizae and Ol. Thymi. No one of investigated volatile oils show in above concentration the activity against Gram-positive bacilli. Against yeasts in low concentration were active Ol. Benzoe, Ol. Damianae, Ol. Nigellae and Ol. Vetiveri. On the base of carried out studies could be concluded that the volatile oils with a strong activity against Gram-positive cocci, yeast fungi and dermatophytes could be used for the treatment of dermatological diseases caused by above mentioned microorganisms. From theoretical point of view the growth of investigated pathogenic microorganisms should be inhibited by external used remedies (ointments, gels, fluids) containing 0,1% of above mentioned oils. For comparison the growth of standard strain of S. aureus FDA 209P was inhibited by 0,1 μg/ml of tetracycline and the growth of standard strain of C. albicans PCM 1409 PZH by 1,0 μg/ml of amphotericine B.
Wcześniejsze badania wykazały, że wybrane olejki eteryczne pochodzenia australijskiego odznaczają się wysoką aktywnością antybiotyczną wobec niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka (1). Wyniki zebrane w tabeli 1 wskazują, że olejki eteryczne z drzewa herbacianego, manuka, sandałowy australijski i mirtowy australijski hamowały w podłożu płynnym wzrost bakterii Gram-ujemnych ( S. aureus, E. faecalis), grzybów drożdżoidalnych ( C. albicans) i dermatofitów ( M. gypseum) w stężeniach niższych od 100 μg/ml.
Tabela 1. Działanie wybranych olejków australijskich na drobnoustroje chorobotwórcze dla człowieka.
DrobnoustrojeBadane olejki (MIC - μg/ml)
z drzewa herbacianegomanukasandałowy australijskimirtowy australijski
Bakterie Gram-dodatnie
mmStaphylococcus aureus
mmEnterococcus faecalis

25
50

25
25

10
10

75
75
Bakterie Gram-ujemne
mmEscherichia coli
mmKlebsiella pneumoniae
mmPseudomonas aeruginosa

500
500
750

500
750
1000

500
1000
750

250
500
750
Grzyby drożdżoidalne
mmCandida albicans
mmCandida krusei
mmGeotrichum candidum

75
100
500

75
500
500

25
500
500

25
25
25
Grzyby pleśniowe
mmAspergillus flavus

500

750

1000

250
Dermatofity
mmMicrosporum gypseum

25

25

50

50
Badania powyższe stanowiły podstawę do poszukiwania olejków eterycznych krajowych i zagranicznych o silnym działaniu antybiotycznym. Za takie uznano działanie olejków eterycznych na bakterie i grzyby chorobotwórcze dla człowieka w podłożu płynnym, w stężeniach niższych od 100 μg/ml, w kontekście ich ewentualnego wykorzystania praktycznego.
Materiał i metody
Pochodzenie olejków eterycznych
W badaniach wykorzystano 53 olejki eteryczne, krajowe i zagraniczne, pochodzące od następujących wytwórców: Neo-Spiro (Częstochowa), Pollena-Aroma (Warszawa), Etja (Elbląg) i Avicenna-Oil (Wrocław). Niektóre olejki eteryczne oddestylowano z surowców roślinnych w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu.
Badane drobnoustroje chorobotwórcze
Badania obejmowały szczep wzorcowy Staphylococcus aureus FDA 209P (ATCC 6538P), wrażliwy na antybiotyki, a także szczepy drobnoustrojów pochodzenia szpitalnego (tab. 2).
Tabela 2. Drobnoustroje chorobotwórcze pochodzenia szpitalnego użyte w badaniach.
Grupa drobnoustrojówNazwa szczepu
Bakterie Gram-dodatnieStaphylococcus aureus BK
Enterococcus faecalis ATCC 8040
Bakterie Gram-ujemneEscherichia coli PZH 026B6
Klebsiella pneumoniae 231
Pseudomonas aeruginosa OWG 89/3
Grzyby drożdżoidalneCandida albicans PZH 1409 PCM
Candida krusei S2 20
Geotrichum candidum OWG 25
DermatofityTrichophyton mentagrophytes v. interdigitale M15
Trichophyton mentagrophytes v. asteroides J3
Microsporum gypseum K1
Przeprowadzenie badań
Badania prowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonywano skrining mikrobiologiczny, który miał na celu wyselekcjonowanie olejków eterycznych o silnym działaniu na szczep wzorcowy S. aureus FDA 209P. W drugim etapie badań określono działanie wyselekcjonowanych olejków na szczepy szpitalne, reprezentujące bakterie Gram-dodatnie, bakterie Gram-ujemne, grzyby drożdżoidalne i dermatofity.
Badania prowadzono metodą rozcieńczeń seryjnych w podłożach płynnych dla bakterii (Antibiotic Medium, Merck) i dla grzybów (Sabouraud Medium, Merck).
Olejki eteryczne rozpuszczano w DMSO (Fluka) w stężeniu 100 mg/ml, a następnie wprowadzano je do odpowiednich podłoży w stężeniach od 10 do 10 000 ?g/ml.
Najmniejsze stężenia olejku eterycznego hamujące wzrost badanych drobnoustrojów (MIC – Minimal Inhibitory Concentration w ?g/ml) określano po 18-godzinnej inkubacji w temp. 37°C (bakterie i grzyby drożdżoidalne) i 5-dniowej inkubacji w temp. 37°C (dermatofity).
Jako substancji referencyjnych użyto tetracykliny (w odniesieniu do bakterii) i amfoterycyny B (w odniesieniu do grzybów).
Wyniki badań

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hołderna-Kędzia E., Kędzia B., Ostrowski-Meissner H.: Australijskie olejki eteryczne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Post. Fitoter. 2006, Nr 4, 188.
otrzymano: 2007-03-05
zaakceptowano do druku: 2007-05-15

Adres do korespondencji:
*Bogdan Kędzia
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel. (0-61) 665-95-40, fax: (0-61) 665-95-51
e-mail: bognao@02.pl

Postępy Fitoterapii 2/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii