Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2007, s. 78-81
*Jerzy Jambor
Zielarstwo w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju
Herbalism in Poland – present state and prospects of development
Phytopharm Klęka S.A.
Prezes Zarządu: dr Jerzy Jambor
Summary
Currently the total production of medicinal plants in Poland is estimated to be about 20 000 t annually. To the most important crude drugs obtained in country belong: chamomile flower, peppermint leaf, valerian root and milk thistle fruit. Very important are also St.John´s worth, lime tree flower and chokeberry. The most important sources of crude drugs are the field cultivations (around 17 000 t). Other crude drugs (around 100 species) are obtained from natural state. The dominating role on the Polish market play herbal mixtures, syrups and tablets made from powdered herbs. Very important are also intracts, diet supplements and plant cosmetics. The most important Polish herbal remedies are: Sylimarol, Raphacholin, Alax, Tabletki uspokajajace, Biostymina and Bioaron C also such cardiaca as: Cardiol, Neocardina and Cardiobonisol.
The native industry requires the substantial redevelopment. Indispensably is the improvement of technical resources, development of monitored cultivations, common standardization of crude drugs, production of high processed extracts.
It is possible that Poland will belong in next time to the leading countries in area of herbalism.
Współczesne przetwórstwo zielarskie w Polsce to przede wszystkim produkcja leków roślinnych, podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Analiza kształtowania się rynku leków roślinnych, który jest w Polsce integralną częścią dużego rynku farmaceutycznego, powinna być punktem wyjścia do udzielenia odpowiedzi na pytanie: jaka będzie przyszłość polskiego zielarstwa? W najbliższych latach najwięcej zmian nastąpi właśnie na rynku leków roślinnych. Ponadto, rozwój krajowego rynku leków roślinnych jest w ogólnym zarysie przewidywalny, w odróżnieniu od prognozowanego rozwoju rynków niefarmaceutycznych produktów zielarskich.
Polski rynek produktów zielarskich, w tym rynek leków roślinnych, oceniany jest na około 250 mln Euro i stanowi 1/4 rynku leków OTC. Pod względem wartości i asortymentu ma podobną rangę wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak rynek niemiecki wśród krajów Europy Zachodniej. Na polskim rynku leków roślinnych dominują tradycyjne produkty zielarskie. Dużą rolę odgrywają mieszanki ziołowe oraz różnego typu syropy i tabletki otrzymane ze sproszkowanych ziół. W mniejszości są preparaty w nowoczesnych postaciach. Nawet importowane do Polski produkty ziołowe nie należą do najnowocześniejszych. Do najważniejszych na polskim rynku leków roślinnych zalicza się: Sylimarol, Raphacholin, Alax, Tabletki uspokajające oraz Amol.
Znajdujące się na polskim rynku leki pochodzenia roślinnego produkowane są w większości przez polskich producentów, odwrotnie niż w przypadku leków chemicznych. Od wielu już lat do największych producentów klasycznych leków roślinnych należą: Herbapol Poznań i Herbapol Wrocław. Przedsiębiorstwa te wytwarzają wszystkie podstawowe formy leków roślinnych – od syropów do kapsułek. Leki produkują głównie z własnych ekstraktów. Z kolei największym producentem leczniczych herbat ziołowych jest Herbapol Lublin. Do czołówki polskich producentów leków roślinnych należą również: Hasco Lek – najdynamiczniej rozwijający się w Polsce producent leków w nowoczesnych postaciach oraz Aflofarm i Phytopharm. Godnymi uwagi producentami leków roślinnych są też: Biofarm – producent nowoczesnych leków roślinnych z suchych ekstraktów oraz Labofarm – producent leków ze sproszkowanych ziół.
W odróżnieniu od innych europejskich rynków leków roślinnych, w Polsce wyjątkowo duże znaczenie mają środki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego oraz gruczołów trawiennych – przykładem są takie leki, jak Sylimarol i Raphacholin, które od kilkudziesięciu już lat należą do najlepiej sprzedawanych w Polsce leków. Profilaktyczne środki roślinne, które w wielu europejskich krajach wykazują rosnące znaczenie w pediatrii i geriatrii, w Polsce nie odgrywają większej roli. Polski rynek leków roślinnych ma szereg innych jeszcze osobliwości. Dużą rolę odgrywają preparaty ze świeżych roślin oraz ze sproszkowanych ziół. Istotne znaczenie, znacznie większe niż w innych krajach europejskich, mają preparaty aloesowe, jako leki o działaniu immunostymulującym oraz proste preparaty stosowane w chorobach serca i układu krążenia.
Jednym z najlepiej sprzedawanych w Polsce leków roślinnych jest Raphacholin – preparat zawierający ekstrakt ze świeżego korzenia czarnej rzodkwi. W grupie najlepiej sprzedawanych leków są też takie produkty ze świeżych surowców zielarskich, jak Biostymina i Bioaron C (preparaty aloesowe o działaniu immunostymulującym) oraz Intractum Visci (preparat obniżający ciśnienie tętnicze krwi).
Szczególnie interesującą grupą leków są intrakty ( Intracta). Są to wyciągi płynne otrzymane przez ekstrakcję świeżych roślin, stabilizowanych uprzednio parami etanolu w celu dezaktywacji enzymów, mogących spowodować rozkład substancji czynnych. Preparaty te można uważać za analogiczne do stosowanych w lecznictwie nalewek i wyciągów płynnych. Różnica polega jednak na tym, że nalewki i wyciągi płynne, wytwarzane z roślin suszonych, nie zawierają już wszystkich składników soku komórkowego żywej rośliny. W ostatnich latach opracowano w Polsce wiele oryginalnych rozwiązań technicznych dotyczących produkcji tych właśnie preparatów.
Bardzo mocną pozycję na rynku mają preparaty produkowane ze sproszkowanych ziół. Tabletki uspokajające otrzymane ze sproszkowanego kozłka, chmielu, melisy i serdecznika są jednym z najlepiej sprzedawanych w Polsce roślinnych środków uspokajających.
Mocną pozycję na rynku mają również preparaty aloesowe. Leki otrzymane z uprawianego w Polsce aloesu drzewiastego należą do najpowszechniej stosowanych od dziesięcioleci środków immunostymulujących. Takie znaczenie, jakie ma aloes zwyczajny ( Aloe barbadiensis = A. vera) w krajach Europy Zachodniej, takie samo znaczenie wykazuje aloes drzewiasty ( Aloe arborescens) w Polsce.
Proste preparaty roślinne, stosowane w chorobach serca i układu krążenia, też można zaliczyć do osobliwości polskiego rynku farmaceutycznego. Takie leki jak Cardiol, Neocardina, Cardiobonisol oraz farmakopealne krople nasercowe, należą do najczęściej stosowanych w geriatrii leków roślinnych. Klasyczne krople nasercowe, farmakopealne Gutte Cardiacae, produkuje aż kilku producentów. Podstawowymi składnikami wymienionych preparatów nasercowych są: Tinctura Convalariae i Tinctura Crataegi. Roślinne leki nasercowe w ostatnich latach wzbudzają coraz większe zainteresowanie producentów leków. Jest to zrozumiałe, jeżeli uwzględni się ostatnie raporty o stanie zdrowia Polaków.
Kosmetyki naturalne, zawierające określone substancje pochodzenia roślinnego, stały się w ostatnich latach najdynamiczniej rozwijającą się grupą produktów kosmetycznych. Wzrost zainteresowania konsumentów fitokosmetykami, przyczynił się też do wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw zielarskich produkcją ekstraktów kosmetycznych. Mimo, że przemysł kosmetyczny jest niewielkim odbiorcą produktów zielarskich, to ostatnio wielu producentów ekstraktów dużo uwagi poświęca pracom nad nowymi preparatami, mogącymi mieć zastosowanie w kosmetyce. W centrum uwagi są obecnie roślinne substancje aktywne do produkcji immunokosmetyków.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-06-12
zaakceptowano do druku: 2007-07-10

Adres do korespondencji:
*Jerzy Jambor
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. (0-61) 287-80-00, fax: (0-61) 287-40-70
e-mail: ppk@phytopharm.com.pl

Postępy Fitoterapii 2/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii