Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2-3/2001, s. 12-14
Barbara Klimek
Korzeń hakorośli (Harpagophyti radix) – roślinny lek
Harpagophyti radix as an antiinflammatory and antiarthritic agent
Zakład Farmakognozji, Instytut Technologii i Chemii Leków, Akademia Medyczna w Łodzi
Summary
Harpagopytum procumbens and H. zeyheri (Pedaliaceae) are medicinal plants of South African origin. Harpagophyti radix contains iridoids (harpagoside, harpagide and procumbide), flavonoids, phenylethanoids. It is used in Europe since 1980s as an antiarthritic and digestive drug. Reports on pharmacological and clinical studies on Harpagophyti radix have been reviewed in the article.
Surowiec Radix Harpagophyti stanowią bulwiaste korzenie przybyszowe afrykańskich roślin Harpagopytum procumbens D.C. i H. zeyheri Decne (Pedaliaceae). Hakorośle są roślinami zielnymi występującymi głównie na sawannach pustyni Kalahari w południowej Afryce oraz w Namibii. Rośliny te wytwarzają duże pędy płożące się po ziemi, osiągające długość 1-1,5 m. Kwiaty umieszczone w kątach liści są dzwonkowate, barwy czerwonofioletowej. Owoce po dojrzeniu drewnieją i wypuszczają długie, rozgałęzione ramiona przypominające haki. Stąd pochodzi nazwa rośliny (harpagos (grec.) – hak).
Surowiec jest szarobrunatny, smak ma gorzki (wskaźnik goryczy 5000-15 000), zawiera liczne związki farmakologicznie aktywne (12, 14, 15):
– glikozydy irydoidowe o gorzkim smaku: harpagozyd, harpagid, 8-0-p-kumaroiloharpagid, prokumbid, 6-0-p-kumaroiloprokumbid, prokumbozyd,
– glikozydy fenyloetanoidowe: werbaskozyd i izowerbaskozyd
– flawonoidy,
– triterpeny, kwasy organiczne, węglowodany.
Za najważniejsze z wymienionych składników uważa się glikozydy irydoidowe, których sumaryczna zawartość w surowcu może sięgać 3,6%, w tym średnio 1,83% harpagozydu (oznaczanie metodą HPLC) w korzeniach H. procumbens a w korzeniach H. zeyheri zawartość tego związku wynosi średnio 1,02% obok niemal takiej samej ilości 8-0-p-kumaroiloharpagozydu (1, 12).
DZIAŁANIE FARMAKOLOGICZNE
Surowiec Harpagophyti radix stosowany był od dawna przez ludność południowej Afryki jako środek przynoszący ulgę w chorobach reumatycznych oraz w dolegliwościach gastrycznych (20). Do medycyny europejskiej został wprowadzony w latach siedemdziesiątych po przeprowadzeniu wstępnych badań fitochemicznych i farmakologicznych (lata 1953-70). Wykazano w nich m.in., że liofilizowane wyciągi wodne z surowca mają działanie przeciwzapalne i przeciwartretyczne po zastosowaniu w postaci wstrzyknięć dożylnych, dostawowych lub dootrzewnowych (8, 19, 20). Po podaniu doustnym działały podobnie do innych środków goryczowych, takich jak: kora chinowa, kondurango czy piołun. Obserwowano m.in. wzmożone wydzielanie żółci, przyspieszenie procesów trawiennych a także normalizację poziomu bilirubiny i kwasu moczowego we krwi (3, 20, 21).
W ostatnich latach podejmowano dalsze badania nad działaniem surowca Harpagophyti radix (1, 11, 13, 16, 17). W doświadczeniach na szczurach Soulimani i wsp. (17) stwierdzili, że suchy wodny ekstrakt podany dootrzewnowo w dawkach 400 i 800 mg/kg powoduje znamienną statystycznie redukcję obrzęku wywołanego karageniną. Po czterech godzinach od podania obserwowano odpowiednio 45 i 65%-owe zmniejszenie obrzęku. Dodwunastnicze podanie szczurom tego wyciągu w dawkach 200, 400 i 1600 mg/kg powodowało 43%, 60% i 41%-ową (odpowiednio) redukcję obrzęku w czasie 6-9 h. Po podaniu doustnym ekstrakt był nieaktywny, stąd autorzy pracy dochodzą do wniosku, że przejście przez żołądek powoduje utratę aktywności. Według Lahnersa i wsp. (13) suchy ekstrakt wodny z korzeni H. procumbens począwszy od dawki 100 mg/kgwywołuje znaczące, zależne od dawki działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe w procesach ostrych i podostrych. Natomiast harpagozyd w dawce 5 i 10 mg/kg nie wykazywał działania przeciwzapalnego w teście karageninowym (5 mg harpagozydu odpowiadało 400 mg surowca), jednakże działał przeciwbólowo. Z uwagi na nietrwałość harpagozydu w środowisku kwaśnym, autorzy sugerują stosowanie takiej postaci leku, która chroniłaby substancję czynną przed rozkładem w żołądku.
Baghdikian i wsp. (1) wykazali, że ekstrakty wodne z korzeni H. procumbens i H. zeyheri podane szczurom dootrzewnowo działają obwodowo analgezyjnie i działanie to jest zależne od dawki. W teście z drażnieniem chemicznym, dawki powyżej 400 mg/kg powodowały 35 i 36%-owe zmniejszenie odczuwania bólu. Uzyskany efekt przeciwbólowy autorzy oceniają jako podobny do wywołanego przez kwas acetylosalicylowy w dawce 68 mg/kg. Ci sami autorzy porównywali działanie przeciwzapalne surowca z obydwu gatunków hakorośli. W procesie ostrym wywołanym karageniną ekstrakt z H. procumbens działał przeciwzapalnie w dawce powyżej 400 mg/kg (po 3 h odczyn zapalny zmniejszył się o 43%), a ekstrakt z H. zeyheri działał podobnie w dawce powyżej 800 mg/kg. W obydwu przypadkach efekt był zależny od dawki a profil działania określono jako podobny do indometacyny (1).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2-3/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii