Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2-3/2001, s. 25-27
Jerzy Lutomski
„Klarin” – na lepsze widzenie
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
Przeprowadzone niedawno amerykańskie badania ankietowe w zakresie aktualnych dolegliwości zdrowotnych mieszkańców USA wykazały, że pierwsze miejsce wśród nich przed chorobami nowotworowymi i miażdżycą zajmują zaburzenia wzroku. Są one często wynikiem postępu cywilizacyjnego, jaki towarzyszy nam na co dzień, poprzez wizualne środki komunikacji i masową komputeryzację. Przemęczenie oczu, zaburzenia mikrokrążenia siatkówkowego i naczyniowego, pogorszenie ostrości widzenia o zmroku to m.in. efekty wielogodzinnej pracy przy komputerze i niewolniczego śledzenia ekranu telewizyjnego. Krytyczne przeciążenia, które ludzie młodzi i zdrowi znoszą bez trudu u osób starszych lub chorych mogą prowadzić do katastrofy. Według Hofeckera (24) po siedemdziesiątce wytrzymałość organizmu spada mniej więcej o połowę i może także wynikać z niedoboru substancji odżywczych. W pewnym stopniu jest ono podobne do tzw. zmęczenia wiosennego. Należy wówczas dostarczyć organizmowi niezbędnych składników pokarmowych, które zawarte są w sokach warzywnych i owocowych.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dietetycznemu poznański FARMAPOL wyprodukował środek spożywczy, specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na bazie owoców borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.).
NIEZWYKŁE SPOSTRZEŻENIA LOTNIKÓW
Vaccinium jest stosowana jako środek spożywczy w postaci soku lub jako owoc ze względu na wysoką wartość odżywczą. W lecznictwie tradycjonalnym była stosowana w terapii szkorbutu, infekcjach moczowych, cukrzycy i w upławach pochwowych. W ostatnich dekadach ubiegłego wieku, kilka składników tego owocu zyskało duże zainteresowanie ze względu na ich wpływ na naczynia krwionośne i znaczenie w oftalmologii (29).
Nowe zainteresowania aktywnością biologiczną owoców borówki czernicy pochodzą z empirycznych doświadczeń pilotów RAF-u podczas II wojny światowej (31). Lotnicy RAF-u, którzy konsumowali w ramach przydziałowego prowiantu dżem z czarnych jagód cieszyli się lepszym wzrokiem o zmroku niż ich wrogowie. Badania chemiczne (7) i farmakologiczne (6, 11, 13, 27, 33, 36) przeprowadzone w ostatnich 20 latach z różnymi frakcjami borówki czernicy pozwoliły stwierdzić, że dzięki obecności antocyjanów surowiec ten odgrywać może pozytywną rolę w oftalmologii i chorobach pochodzenia naczyniowego (16, 21, 22, 25, 40). Bogate w antocyjany owoce Vaccinium myrtillus stanowią źródło surowcowe do otrzymywania standaryzowanych wyciągów poprawiających kruchość naczyń włosowatych i normalizujących niektóre dolegliwości wzroku.
WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE
Z owoców i liści V. myrtillus zostało wyodrębnionych szereg związków, należących do różnych grup chemicznych: flawonoidów, witamin, cukrów, pektyn, kwasów organicznych, irydoidów i terpenów (5, 18, 23). W jagodach występują różne polifenole, jak antocyjany odpowiedzialne za kolor owoców, pochodne kwasów cynamonowego i benzoesowego oraz glikozydy flawonolowe (2, 8, 9, 19, 23).
Szczególnej uwagi warte są antocjany, których znaleziono ponad piętnaście. Ich właściwości farmakologiczne i prozdrowotne opisali w 1993 r. Australijczyk Cunio (15) a w 1996 r. autorzy włoscy Morazzoni i Bombardelli (29). Potwierdzili oni właściwości przeciwutleniające, antyagregacyjne płytek krwi i aktywizowanie prostaglandyn.
W eksperymentach na zwierzętach owoce borówki czarnej i jej ekstrakty wykazały działanie osłaniające naczynia na poziomie kapilarnym, polepszając przepuszczalność śródbłonka i zmniejszając kruchliwość naczyń włosowatych.
Badania eksperymentalne nad właściwościami oftalmicznymi antocyjanów przeprowadzili w latach 60-tych autorzy francuscy. Aliferi i Sole (1) stwierdzili, że dożylne podawanie królikom mieszaniny antocyjanów (160 mg/kg) polepszało adaptację oka do widzenia w ciemnościach po zapadnięciu zmroku.
Tronche i in. (37) uważają, że polepszenie funkcji wzrokowych jest prawdopodobnie związane ze wzrostem stopnia regeneracji rodopsyny. Badania biochemiczne wykazały, że antocyjany, zarówno in vitro jak i in vivo, mogą modyfikować kilka enzymatycznych parametrów, szczególnie aktywność dehydrogenazy laktanów. Zmiany w aktywności tych enzymów prowadzą do uszkodzeń siatkówki (12, 13).
Znaczenie jagód borówki czernicy w schorzeniach związanych z osłabioną fotowrażliwością lub ze zmianami mikrokrążenia w siatkówce udowodniło szereg dalszych autorów [m.in. Jayle (25), Urso (38) i Zavarise (40)].

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2-3/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii