Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2-3/2001, s. 32-34
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
IRiPZ

GALANTAMINA Z PRZEBIŚNIEGU KAUKASKIEGO POMOCNA W CHOROBIE ALZHEIMERA
Gensthaler B.M.: Galantamin. Steroid aus Schneeglöckchen hilft bei Alzheimer-Demenz. Pharm. Ztg. 2001, 146, 22-23.
Jak dotąd nie ma skutecznego leku przeciwko chorobie Alzheimera. Polega ona na stopniowej degeneracji komórek nerwowych mózgu na skutek zanikania receptorów nikotynowych acetylocholiny. Spowolnienie choroby uzyskuje się na drodze podawania inhibitorów acetylocholinesterazy. Należą do nich m.in. donepezil (Aricept) i riwastygmina (Exelon). Obiecujące działanie lecznicze wykazuje także gelentamina – steryd występujący w przebiśniegu kaukaskim (Galanthus).
Galantamina działa dwojako. Z jednej strony zachowuje się jak inhibitor acetylocholinesterazy i zwiększa poziom acetylocholiny w przestrzeniach synaptycznych, z drugiej strony zwiększa wrażliwość receptorów na jej działanie, ułatwiając w ten sposób przekazywanie sygnałów w komórkach nerwowych.
Kontrolowane badania kliniczne wykazały, że podawanie chorym przez 6-12 miesięcy galantaminy w dawce 8-32 mg polepszało u nich zdolności poznawcze i pacjenci stawali się bardziej witalni i aktywni w porównaniu do grupy chorych otrzymujących placebo. Prawie 70% pacjentów zareagowało na nowy lek pozytywnie. Leczenie polepszało ich komfort życia codziennego na blisko rok, wyraźnie opóźniając postępy choroby. Galantamina była przez większość chorych dobrze tolerowana. U niektórych osób występowały zaburzenia żołądkowo-jelitowe (mdłości, wymioty, biegunka), które zazwyczaj po 2 tygodniach ustępowały. Preparat z przebiśniegu kaukaskiego ma jeszcze w tym roku wejść do lecznictwa w Niemczech.

DZIURAWIEC PRZEWYŻSZA IMIPRAMINĘ W LECZENIU DEPRESJI
Woelk H.: Comparison of St. John´s wort and imipramine for treating depression: randomized controlled trial. Br. Med. J. 2000, 321, 536-539.
Wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą obejmowały preparat Remotiv, zawierający w swoim składzie wyciąg z dziurawca standaryzowany na hiperycynę oraz imipraminę. W badaniach uwzględniono 324 pacjentów z depresją w wieku powyżej 18 lat, w tym 157 leczono preparatem z dziurawca w dawce 250 mg, który podawano 2 razy dziennie oraz 167 pacjentów leczonych imipraminą w dawce 75 mg, którą także podawano 2 razy dziennie.
Oba leki podawano chorym przez 6 tygodni i stwierdzono, że działały one w leczeniu depresji podobnie. Jednak skala tolerancji leków u chorych była różna. O ile działania niepożądane przy leczeniu preparatem z dziurawca wynosiły 39%, to po leczeniu imipraminą ich liczba była prawie dwukrotnie wyższa i wynosiła 63%. Na tej podstawie autor ocenia preparat z dziurawca za bardziej bezpieczny przy leczeniu depresji w porównaniu do klasycznego leku syntetycznego, jakim jest imipramina.

ROŚLINY ŹRÓDŁEM LEKÓW PRZECIW WRZODOM TRAWIENNYM
Borelli F., Izzo A.A.: The plant kingdom as a source of anti-ulcer remedies. Phytother. Res. 2000, 14, 581-591.
Leki roślinne od dawna były stosowane przez zielarzy i uzdrowicieli w zapobieganiu i leczeniu wrzodów trawiennych. Artykuł dokonuje przeglądu powszechnie używanych surowców roślinnych i zidentyfikowanych roślinnych składników biologicznie aktywnych pod kątem ich stosowania w nadkwaśności, niestrawności, w zapobieganiu wrzodom żołądka i dwunastnicy i w terapii tych schorzeń.
Z surowców roślinnych często stosowanych do tego celu należy wymienić Glycyrrhiza glabra, Aloes sp. i Capsicum sp. Poza tym ponad 40 innych surowców, m.in. Alpinia galanga, Azadirachta indica, Camelia sinensis, Curcuma longa, Punica granatum, Tanacetum vulgare i Zingiber officinalis wykazuje działanie przeciw wrzodom trawiennym, co znajduje swoje potwierdzenie w piśmiennictwie.
Do substancji pochodzenia roślinnego o udokumentowanym działaniu przeciwwrzodowym zalicza się flawonoidy (kwercetyna, naryngina), sylimerynę, antocyjany, soforadynę, saponiny (m.in. Panax japonicus i Kochia scoparia), taniny (np. z Linderae umbellata), gumy i śluzy (m.in. guar i mirra).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2-3/2001
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii