Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2008, s. 59-60
Nowości bibliograficzne
Brassinolid – roślinny sterol niszczący raka prostaty
Wu Y.-D., Lou Y.-J.: Brassinolide, a plant sterol from pollen of Brassica napus L., induces apoptosis in human prostate cancer PC-3 cells. Pharmazie 2007, 62, 392-395.
Badania dotyczyły wpływu brassinolidu – sterolu występującego w pyłku kwiatowym rzepaku ( Brassica napus L.), na komórki androgeno-niezależnego nowotworu prostaty PC-3. Okazało się, że brassinolid w stężeniu 20 ?M powoduje apoptozę komórek wspomnianego nowotworu ludzkiego prostaty, co uwidaczniało się zmniejszeniem poziomu DNA, wzrostem zawartości enzymu kaspazy-3 (charakterystycznej dla komórek ulegających apoptozie) oraz zmianę morfologii komórek tego nowotworu. Apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórek, może być także indukowana pod wpływem niektórych substancji hormonalnych. Do takich niewątpliwie można zaliczyć hormon roślinny brassinolid, który występuje w pyłku kwiatowym rzepaku w ilości 100 ?g/kg. Wzmaga on wzrost rośliny oraz zwiększa wydajność plonu nasion.
Autorzy sugerują działanie brassinolidu na komórki nowotworu ludzkiego PC-3 na drodze aktywacji enzymu kaspazy-3 i spowodowania w ten sposób ich apoptozy. Proponują oni wykorzystanie tego mechanizmu do niszczenia komórek nowotworowych w przebiegu procesu nowotworowego u ludzi.
Antocyjany z Hibiscus sabdariffa działają przeciwnadciśnieniowo
Hervera-Arellano A., Miranda-Sanchez J., Avla-Castro P. i wsp.: Clinical effects produced by standardized herbal medicinal product of Hibiscus sabdariffa on patients with hypertension. A randomized, double-blind, lisinopril-controlled clinical trial. Planta Med. 2007, 73, 6-12.
Lekarze meksykańscy przeprowadzili randomizowane, zabezpieczone podwójnie ślepą próbą, kontrolowane lisinoprilem, badania kliniczne preparatu otrzymanego z Hibiscus sabdariffa L. (ketmii szczawiowej) u chorych z nadciśnieniem tętniczym. W badaniach uczestniczyli chorzy obojga płci w wieku 25-61 lat z potwierdzonym 1 i 2 stopniem nadciśnienia tętniczego. Grupa badana chorych (100 osób) otrzymywała raz dziennie preparat standaryzowany z kwiatów wymienionej rośliny (liofilizowany macerat wodny, otrzymany w temp. 60°C, zawierający 250 mg antocyjanin), grupa kontrolna (93 osoby) otrzymywała raz dziennie lisinopril (inhibitor konwertazy angiotensyny) w dawce 10 mg. Terapię prowadzono przez 4 tygodnie.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że preparat otrzymany z Hibiscus sabdariffa działał na chorych z nadciśnieniem tętniczym podobnie jak lisinopril. Powodował on po 4 tygodniach podawania chorym obniżenie: ciśnienia tętniczego krwi ze 147/98 do 130/86 mm Hg (średnio o 17/12 mm Hg), poziomu sodu ze 139,1 do 137,4 mmol/l (średnio o 1,7 mmol/l) i aktywności konwertazy angiotensyny w surowicy krwi z 44,0 do 30,1 pg/ml (średnio o 13,9 pg/ml).
Na tej podstawie autorzy wnioskują, że antocyjany zawarte w kwiatach Hibiscus sabdariffa są naturalnymi inhibitorami konwertazy angiotensyny i mogą być z powodzeniem wykorzystywane do leczenia nadciśnienia tętniczego u ludzi, tym bardziej, że są one bardziej bezpieczne i lepiej tolerowane od leków syntetycznych stosowanych w terapii nadciśnienia.
Piołun w leczeniu choroby Crohna
Omer B., Krebs S., Omer H. i wsp.: Steroid-sparing effect of warmwood (Artemisia absinthium) in Crohn´s disease: A double-blind placebo-controlled study. Phytomedicine 2007, 14, 87-95.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Fitoterapii 1/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii

Pozostałe artykuły z numeru 1/2008: