Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2008, s. 61-63
Sprawozdanie z Konferencji Interherba 2008
W dniu 13 marca 2008 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna, wznowiona po rocznej przerwie, Konferencja Zielarska z cyklu Interherba nt. „Lek a suplement diety. Próba usystematyzowania problemów z koegzystencją na rynku”. Stała się ona okazją do spotkania i szerokiej dyskusji naukowców i przedsiębiorców zajmujących się całokształtem zagadnień związanych z suplementami diety i żywnością wzbogaconą.
Była ona próbą odpowiedzi na pytanie, jakie jest miejsce powyższych produktów w żywieniu i diecie człowieka, a także jaki jest ich status prawny.
Organizatorami Konferencji były: Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Natomiast wśród sponsorów znalazły się: Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Poznaniu i Krakowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek z Wrocławia, inne firmy farmaceutyczne, jak Servier, US Pharmacia, Colfarm i Alter Medica, a także Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”.
Jako pierwszy zabrał głos doc. dr hab. Przemysław Mrozikiewicz – dyrektor Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu, który w imieniu organizatorów powitał zaproszonych gości i uczestników, w tym środowiska związane z farmacją, medycyną i produkcją leku roślinnego.
Otwarcia Konferencji dokonał następnie prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich mgr Przemysław Trawa. Zwrócił on uwagę na liczne grono osób – w liczbie ponad 400 – zgłoszonych na Konferencję, jak również zapowiedział część wystawienniczą w przyszłym roku.
Przewodniczenie I Sesji Konferencji objęli doc. dr hab. Przemysław Mrozikiewicz i prof. dr hab. Kazimierz Głowniak z Akademii Medycznej w Lublinie. Obejmowała ona cztery obszerne wykłady poświęcone suplementom diety. W pierwszym z nich pt. „Lek a suplement diety – wojna czy pokój” doc. dr hab. Przemysław Mrozikiewicz omówił zasadnicze różnice pomiędzy lekiem, który wykazuje określony efekt farmakologiczny, przywraca lub poprawia funkcje fizjologiczne, a suplementem diety, którego zadaniem jest uzupełnianie codziennej diety, a nie leczenie. Składnikami suplementów diety są często witaminy, substancje mineralne, jak również inne substancje, w tym pokaźna liczba związków pochodzenia roślinnego. Istnieje jednak podstawowy problem w rozróżnieniu, który środek wywiera efekt typowo leczniczy, a który jedynie fizjologiczny lub odżywczy.
Z tego względu suplementy diety należałoby objąć badaniami farmakologicznymi w podobny sposób jak leki. Ponadto bardzo istotne jest budowanie świadomości pacjentów, konsumentów i farmaceutów, jak również wprowadzenie niezbędnych uregulowań prawnych, zapewniających bezpieczeństwo ich stosowania. W kolejnym wykładzie pt. „Suplementy diety – aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz kierunek zmian” mgr Barbara Jaworska-Łuczak – zastępca Dyrektora Departamentu z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, omówiła problemy prawne związane z rejestracją nowych produktów. Do produktów podlegających powiadomieniu należą środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia (wymagane oświadczenie żywieniowe i zdrowotne), suplementy diety oraz witaminy i substancje mineralne. Stąd ważnym problemem jest określenie maksymalnych dawek witamin i biopierwiastków znajdujących się w zalecanej porcji dziennej, ocena bezpieczeństwa składników roślinnych wchodzących w skład suplementów diety oraz rejestracja skutków ubocznych wynikłych przy spożywaniu powyższych produktów. W rozstrzyganiu tych kwestii uczestniczy Zespół ds. Suplementów Diety oraz EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności).
Kolejny wykład Sesji I, pt. „Produkty lecznicze pogranicza innych kategorii produktów – stanowisko Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”, wygłosiła dr Elżbieta Wojtasik – wiceprezes ds. Produktów Leczniczych z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Prelegentka zasygnalizowała wiele problemów związanych z prawnym funkcjonowaniem na rynku suplementów diety, których zasadniczym celem jest bezpieczeństwo istniejących, bądź na nowo wprowadzanych produktów. W tym celu sporządzono listę 116 substancji roślinnych, które mogą być stosowane w suplementach diety, specjalną listę surowców do wykorzystania tylko w składzie mieszanek ziołowych, listę 46 surowców roślinnych, których przetwory mogą być stosowane w suplementach diety, listę negatywną 140 roślinnych surowców leczniczych, które nie powinny wchodzić w skład tych produktów, a także listę 346 składników roślinnych wprowadzonych do obrotu w postaci dodatków do żywności od ponad 10 lat. Powołano do życia w kraju pięć komitetów naukowych, w tym Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu, których celem jest opracowywanie monografii o bezpieczeństwie stosowania suplementów diety i dodatków do żywności. Efektem ich pracy jest między innymi wyłączenie z udziału w powyższych produktach takich surowców, jak Aloe, Frangulae cortex, Sennae fructus, Sennae folium. Ze względu na bezpieczeństwo suplementów diety wyłącza się z nich również takie surowce, jak Schisandra chinensis (wzrost kurczliwości macicy), Sarsaparilla, Glycyrrhiza glabra (interakcje z lekami moczopędnymi, sterydowymi i insuliną), Cimicifuga (potencjalne działanie hepatotoksyczne), Valerianae radix (potencjalizacja działania sedatywnego), Hypericum (interakcje z warfaryną, digoksyną). Niezbędne jest ponadto zachowanie równowagi pomiędzy produktami leczniczymi i suplementami diety, ich odpowiednie wyeksponowanie na półkach aptecznych, jak również uwzględnienie kondycji i potrzeb ich potencjalnych nabywców.
Ostatni wykład Sesji I, wygłoszony przez pracownika naukowego Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu dr Natalię Derebecką-Hołysz, nosił tytuł „Suplementy diety w Europie – czy wprowadzenie oświadczeń zdrowotnych upodobni suplement do produktu leczniczego”. Autorka omówiła regulacje prawne, listy pozytywne i negatywne dla tych produktów, a także typy oświadczeń zdrowotnych (Health claim), tj. stwierdzających, czy dany produkt ma właściwości zdrowotne i żywieniowe. Po weryfikacji list krajowych przez EFSA ma powstać lista europejska oświadczeń zdrowotnych. W związku z tym producenci suplementów diety zobowiązani będą do przedstawienia w każdym przypadku oświadczeń zdrowotnych zawierających tylko i wyłącznie zapisy udokumentowane naukowo, w oparciu o badania kliniczne. Tak więc wprowadzone oświadczenia zdrowotne z jednej strony zbliżają suplementy diety do preparatów leczniczych, a z drugiej dają gwarancję pełnego bezpieczeństwa przyjmowanych produktów dla naszego zdrowia.
Drugiej Sesji Konferencji przewodniczyli: prof. dr hab. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska z Katedry i Zakładu Farmakologii UM w Poznaniu i prof. dr hab. Andrzej Członkowski z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej UM w Warszawie.
Jako pierwsza zabrała głos prof. dr hab. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska przedstawiając wykład pt. „Problem wykorzystania klasycznej zależności dawka – efekt w przewidywaniu działania suplementów diety”. Autorka omówiła rodzaje dawek (np. jednorazowa, ED50 – dawka wywołująca efekt farmakologiczny u 50% pacjentów) oraz zależność efektu farmakologicznego, w tym odżywczego lub fizjologicznego od dawki.
W przypadku surowców roślinnych będących częstymi składnikami suplementów diety bardzo istotne jest również zjawisko hormezy, czyli dualnej reakcji organizmu na dawkę, polegające na stymulowaniu organizmu w zakresie małych dawek i hamowanie funkcji życiowych w zakresie dawek dużych. Stąd istotnym zadaniem do rozwiązania będzie ustalenie indywidualnie dla każdej substancji najwyższej bezpiecznej dopuszczalnej dawki.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Fitoterapii 1/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii