Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2008, s. 90-95
*Krzysztof Marciniec1, Barbara Włodarczyk-Marciniec2
Przeciwnowotworowe własności czosnku
ANTICANCER PROPERTIES OF GARLIC
1Wydział Farmaceutyczny, Katedra Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. chem. inż. Andrzej Maślankiewicz
2Zakład Epidemiologii Nowotworów, Centrum Onkologii, Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Brunon Zemła
Summary
Garlic has a long history as a popular spice added to several preparations as well as medicinal plant. Epidemiological and laboratory studies have shown that garlic consumption reduces cancer incidences in the stomach, colon, mammary, cervical etc. The anticancer properties of garlic can be attributed to the sulfur compounds present in, or generate from garlic. Although garlic produces more than 20 kinds of organosulfur compounds from a few sulfur-containing amino acids e.g. allicin, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, ajoenes. Allyl sulfur compounds are the major active constituens found in crushed garlic. Research has revealed that garlic and its lipid- or water soluble components have many pharmacologic properties; however, studies also demonstrate that heating has negative influence on these beneficial effects.
The present paper reviews the biological functions of garlic in the limited study field of its anticancer effect. Before describing those effect we will discuss briefly some characteristic of garlic e.g. composition of fresh garlic and its chemistry.
Czosnek pospolity ( Allium sativum L.) jest stosowany w medycynie od tysięcy lat. Już Egipcjanie znali jego własności bakteriobójcze, a Hipokrates polecał go jako lekarstwo w schorzeniach układu pokarmowego. Siła lecznicza, którą przypisuje się tej roślinie, stanowi niejedną legendę. Według podań czosnek leczy większość schorzeń. Za jego swoiste własności odpowiadają organiczne pochodne siarki wchodzące w skład olejku czosnkowego, których prekursorami są tioaminokwasy (alliina, metyloalliina, propyloalliina). Cebulka produkuje je w celu ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez bakterie, czy grzyby. Ponadto związki te, wykazując charakterystyczny zapach i smak, chronią czosnek przed zjedzeniem przez zwierzęta (1-3).
Prowadzone aktualnie badania, nad kierunkami działania substancji chemicznych występujących w czosnku, potwierdzają jego unikalne własności i wykazują m.in. działanie przeciwbakteryjne (4), przeciwgrzybicze (5), przeciwzakrzepowe (6) czy przeciwutleniające (7). Z kolei badania epidemiologiczne wykazują wyraźną zależność między dietą bogatą w czosnek, a niską zachorowalnością na nowotwory układu pokarmowego (8). Również doświadczenia wykonane na zwierzętach potwierdziły chemoprewencyjne właściwości czosnku w stosunku do szeregu kancerogenów (tabela 1) (9).
Tabela 1. Własności chemoprewencyjne czosnku przedstawione na wybranych modelach eksperymentalnych.
Rodzaj nowotworuModel eksperymentalnyUżyty kancerogen
żołądekmyszybenzo(a)piren (10)
płucamyszybenzo(a)piren (11)
wątrobamyszybenzo(a)piren, aflatoksyna (10, 12)
okrężnicalinie komórkoweazoksymetan, 5-fluorouracyl (13, 14)
żołądekbadania epidemiologiczne(15, 16)
skóramyszypolicykliczne węglowodory aromatyczne (17)
pęcherzmyszy(18)
sutekszczury7,12-dimetylobenzo-(a)antracen, N-nitrozometylomocznik (19, 20)
szyjka macicymyszymetylocholantren (21)
otrzewnamyszykomórki rakowe (8)
Chemia czosnku
Badania nad ustaleniem składu chemicznego czosnku (tabela 2) (22) sięgają XIX wieku, gdy Semmler (1892) wyodrębnił, na drodze destylacji z parą wodną, charakterystycznie pachnący olejek (23). Świeża cebulka zawiera dużą liczbę różnych związków chemicznych, których wydzielenie uzależnione jest od zastosowanych warunków ekstrakcji (24-26).
Tabela 2. Skład chemiczny czosnku.
SkładnikZawartość (%)
woda63,00
węglowodany28,60
białka6,40
potas0,4
fosfor0,1
wapń0,1
lotne związki zapachowe0,07
tłuszcze0,06
witamina C0,02
W przypadku destylacji z parą wodną, gdy ekstrakcję związków czynnych z kondensatu poprzedza gotowanie czosnku, otrzymuje się: sulfid diallilowy (DAS), disulfid diallilowy (DADS), trisulfid diallilowy (DATS), sulfid dipropylowy (DPS), disulfid dipropylowy (DPDS), ponadto sulfidy: dimetylowy oraz allilowometylowy; disulfidy: dimetylowy, allilowopropylowy, allilowometylowy; trisulfidy: dimetylowy, allilowometylowy, metylowopropylowy oraz tiosulfinian diallilowy i dwutlenek siarki (27). Olejek czosnkowy otrzymany na tej drodze wykazuje własności przeciwutleniające, ale nie przejawia właściwości przeciwdrobnoustrojowych i przeciwzakrzepowych (27).
Łagodniejsze techniki służące wydzieleniu pochodnych siarkoorganicznych z czosnku, takie jak ekstrakcja (np. alkoholem etylowym) w temperaturze pokojowej prowadzą do uzyskania allicyny (S-tlenku disulfidu diallilowego, S-allilo-2-propenotiosulfinianu) odpowiedzialnej za charakterystyczny zapach czosnku. Ekstrakcja etanolem w temperaturze poniżej 0°C pozwala na otrzymanie, pozbawionego nieprzyjemnego zapachu, prekursora allicyny – alliiny czyli (+)S-tlenku-S-allilocysteiny. Źródłem alliiny w czosnku jest oligopeptyd γ-L-glutamylo-S-allilocysteina (GSAC), z którego na drodze enzymatycznej hydrolizy uwalniana jest S-allilocysteina (SAC). Aminokwas ten (SAC), ulegając następczej reakcji utleniania, przechodzi w alliinę.
Badania nad wydzieleniem i własnościami alliiny, przeprowadzone przez Stolla i Seebecka (28) wykazały, że związek ten jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i nie wykazuje działania antybiotycznego. Enzym alliinaza występujący w różnych odmianach czosnku, który uaktywnia się w rozdrobnionym produkcie, wywołuje szybki rozkład alliiny do wykazującej antybiotyczne działanie allicyny. Allicyna ulega następnie szeregowi różnych przemian, prowadzących do powstania znacznej liczby aktywnych biologicznie pochodnych. Niektóre z tych przemian przedstawiono na rycinie 1.
Ryc. 1. Wybrane kierunki transformacji alliiny.
Alliina stanowi 83% ogólnej ilości aminokwasów znajdujących się w czosnku. Na S-tlenek-S-metylocysteiny (metyloalliinę) przypada 13%, a na S-tlenek-S-propylocysteiny (propyloalliinę) 2% (ryc. 2).
Ryc. 2. Prekursory związków siarkoorganicznych czosnku.
Metyloalliina i propyloalliina ulegają pod wpływem alliinazy analogicznym przemianom jak alliina, prowadzącym m.in. do wspomnianych już symetrycznych i niesymetrycznych sulfidów, disulfidów i trisulfidów z podstawnikami metylowymi i propylowymi.
Przeciwnowotworowe działanie czosnku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2008-05-15
zaakceptowano do druku: 2008-05-30

Adres do korespondencji:
*Krzysztof Marciniec
Katedra Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny SUM,
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
tel.: (0-32) 364-16-08
e-mail: kmarciniec@sum.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii