Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2008, s. 125-126
Nowości bibliograficzne
Korzystne działanie imbiru lekarskiego w otyłości
Goyal R.K., Kadnur S.V.: Beneficial effects of Zingiber officinale on goldthioglucose induced obesity. Fitoterapia 2006, 77, 160-163.
Imbir lekarski ( Zingiber officinale) wykazuje różne właściwości farmakologiczne, między innymi przeciwwymiotne, przeciwwrzodowe, przeciwlękowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Większość z tych właściwości można wyjaśnić wpływem tego surowca na receptory wychwytu 5-hydroksytryptaminy. Wcześniejsze badania wykazały, że wyciągi z kłącza tej rośliny obniżają poziom glukozy, insuliny oraz lipidów w surowicy krwi chorych na cukrzycę.
Autorzy niniejszej pracy postanowili przebadać metanolowy wyciąg z kłącza imbiru u myszy z nadwagą wywołaną długotrwałym podawaniem pochodnej tioglukozy i złota. Zwierzęta z nadwagą (o średniej masie ciała 36,6 g) otrzymywały wyciąg w ilości 250 mg/kg masy ciała. Wyniki badań odnoszono do zwierząt z normalną masą ciała (średnio 22,5 g).
Przeprowadzone badania wskazują, że podawanie metanolowego wyciągu drogą pokarmową myszom z nadwagą przez 8 tygodni powodowało u nich znaczne obniżenie poziomu glukozy i insuliny w surowicy krwi, odpowiednio o 20,6 i 17,9%. U zwierząt stwierdzono także zmniejszenie poziomu cholesterolu całkowitego o 37,5%, triglicerydów o 54,0%, cholesterolu HDL o 7,5%, cholesterolu LDL o 38,8% i cholesterolu VLDL o 53,8%. O ile jednak u zwierząt z nadwagą leczonych przez 8 tygodni wyciągiem metanolowym z kłącza imbiru poziom glukozy i insuliny były prawie dwukrotnie wyższe niż u zwierząt kontrolnych (z normalną masą ciała), to poziom cholesterolu całkowitego i jego frakcji oraz poziom triglicerydów był prawie identyczny jak u zwierząt kontrolnych, co świadczyło o wyraźnej regulacji u zwierząt z nadwagą metabolizmu lipidowego.
W podsumowaniu autorzy sugerują, że wyciąg metanolowy z kłącza imbiru może służyć zarówno jako preparat leczniczy u osób z nadwagą, jak i środek zapobiegający otyłości.
Uspokajające i przeciwdrgawkowe działanie wyciągu ze skrzypu polnego
Dos Santos J.G., Blanco M.M., Do Monte F.H.M. i wsp.: Sedative and anticonvulsant effects of hydroalcoholic extract of Equisetum arvense. Fitoterapia 2005, 76, 508-513.
W badaniach użyto wyciągu otrzymanego z ziela skrzypu polnego ( Equisetum arvense) za pomocą 50% wodnego roztworu etanolu. Zagęszczony wyciąg wodno-etanolowy podawano drogą doustną samcom szczurów rasy Wistar (o masie 200-250 g) w dawkach 50, 100, 200 i 400 mg/kg m.c. i oceniano jego działanie uspokajające i przeciwdrgawkowe w zależności od wysokości dawki.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii