Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2009, s. 211-212
Nowości bibliograficzne
Cytryniec chiński – nowy środek uspokajający i nasenny
Huang F., Xiong Y., Xu L. i wsp. Sedative and hypnotic activities of the ethanol fraction from Fructus Schisandrae in mice and rats. J. Ethnopharmacol. 2007, 110, 471-475.
Leki uspokajające pochodzenia roślinnego odznaczają się właściwościami hamowania nadpobudliwości psychicznej i ułatwiania zasypiania. Wśród takich leków roślinnych o działaniu uspokajającym i nasennym znajdują się, między innymi kozłek lekarski, chmiel zwyczajny i męczennica cielista. Wykazują one niewielkie działanie nasenne z barbituranami i innymi syntetycznymi lekami tego typu, jednak w odróżnieniu od nich nie tłumią one fazy REM (rapid eye movement) snu, zabezpieczają przed stresem dnia codziennego, łagodzą napięcia psychiczne i sprzyjają zasypianiu. Do takich leków roślinnych można zaliczyć także nasiona cytryńca chińskiego ( Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.)
Wyciąg przygotowywano z rozdrobnionych owoców Fructus Schisandrae, które ekstrahowano trzykrotnie 70% etanolem. W wyciągu oznaczono zawartość 33% lignanów oraz 10% schizanteryny A, 6% schizandrolu A, 5% schizandryny A i 2% schizandryny B.
Badania na myszach i szczurach wykazały, że otrzymany wyciąg w dawce 20, 40 i 80 mg/kg m.c. znacznie hamował aktywność spontaniczną, przedłużał sen pentobarbitalowy, a także przedłużał całkowity czas snu i przedłużał fazę SEM (slow eye movement) snu.
Na tej podstawie autorzy twierdzą, że wyciąg etanolowy z nasion cytryńca chińskiego wykazuje działanie uspokajające i nasenne, i może być wykorzystany do leczenia bezsenności.
Połączenie rifampicyny i flavonoidów w walce z gronkowcami opornymi na metycylinę
Lin R. –D., Chin Y.-P., Hou W.-C. i wsp.: The effect of antibiotics combined with natural polyphenols against clinical methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Planta Med. 2008, 74, 840-846.
Zakażenia chorych wywołane przez metycylinooporne szczepy gronkowców złocistych Staphylococcus aureus, tzw. szczepy MRSA, są bardzo częste i stanowią poważny problem ze względu na to, że bakterie te wykazują wielooporność na antybiotyki stosowane w terapii. W wielu przypadkach lekarze zostają pozbawieni możliwości skutecznej terapii zakażeń, ponieważ szczepy oporne na metycylinę okazują się także oporne na inne antybiotyki. Z tego względu autorzy podjęli poszukiwania polifenoli roślinnych, które wraz z antybiotykami stosowanymi w praktyce dawałyby dobre efekty terapeutyczne, niszczące w niskich stężeniach szczepy MRSA.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii