Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2007, s. 479-481
*Michał Pirożyński
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP)
Allergic bronchopulmonary aspergillosis
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr. hab. med. Jacek Jastrzębski
Streszczenie
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna jest rzadkim schorzeniem. Spotykana jest u chorych na astmę u których stwierdzamy zmiany torbielowate w płucach. Jej szybkie rozpoznanie i leczenie ma zdecydowany wpływ na wyniki leczenia.
Summary
The present article is an update of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Although a rare condition, allergic bronchopulmonary aspergillosis does affect a number of patients with asthma and cystic fibrosis. Prompt recognition and treatment of the disease is critical in improving patient outcomes.



Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna jest schorzeniem pochodzenia alergicznego wywoływanym przez Aspergillus sp. charakteryzującym się stanami bronchospastycznymi, kaszlem, odkrztuszaniem ropnych czopów, podwyższoną ciepłotą ciała, zapalnymi naciekami w badaniu radiologicznym klatki piersiowej oraz obecnością rozstrzeni oskrzeli położonych centralnie (24).
Schorzenie zostało po raz pierwszy opisane przez Hinsona i wsp. w 1952 roku u trzech pacjentów (10). U wspomnianych chorych stwierdzono bardzo charakterystyczny obraz kliniczny – napady duszności, eozynofilię obwodową, odkrztuszanie brązowych ropnych czopów, zwiewne nacieki zapalne w radiogramach klatki piersiowej, obecność grzybni Aspergillus w plwocinie, oraz obecność workowatych rozstrzeni położonych centralnie.
Częstość występowania schorzenia waha się między 10% a 22% populacji chorych na astmę (9). U chorych na mukowiscydozę częstość występowania AAOP waha się między 8% a 11% (2,15).
Opisywano przypadki AAOP wywołane innymi grzybami aniżeli Aspergillus sp., mianowicie Ghialisegtus, Helminthosporium, Penicillium sp, Curvularia, Drechslera, Candida sp. (6,14,17).
Rozpoznanie AAOP opiera się na stwierdzeniu szeregu objawów klinicznych i badaniach laboratoryjnych. W badaniach histologicznych miąższu płucnego chorych na AAOP stwierdza się przerost warstwy mięśniowej oskrzeli, pogrubienie błony podstawnej oskrzeli, hiperplazję komórek kubkowych, nadmierną sekrecję śluzu, obecność czopów śluzowo-ropnych w oskrzelach, nacieki zapalne ścian oskrzeli składające się głównie z granulocytów kwasochłonnych. U części chorych ponadto stwierdza się obecność workowatych rozstrzeni, ropni, ze zniszczeniem oskrzelików, ziarniniakowatość bronchcentryczną i nacieki eozynofilowe w miąższu płucnym (1, 3, 4, 9, 21). U części chorych wykazano obecność grzybni w workowatych rozstrzeniach, bez współistniejących cech inwazji ścian oskrzeli lub miąższu płuc (11).
Patogeneza zmian zachodzących w AAOP nie jest do końca poznana. Organizmy Aspergillus obecne w wydzielinie oskrzelowej, wydzielają antygeny na powierzchni błony śluzowej oskrzeli. Swoiste IgE na powierzchni mastocytów łączą się z antygenami Aspergillus prowadząc do degranulacji mastocytów, uwalniania mediatorów i następowej wazodilacji, wysięku z przenikaniem składników (anty Aspergillus IgG i IgA) osocza do światła oskrzeli. Składniki te następnie łączą się z antygenami Aspergillus tworząc kompleksy immunologiczne IgG i IgA. Dochodzi do aktywacji kaskady dopełniacza, chemotaksji komórek zapalnych, uwolnienia enzymów, wytworzenia reakcji zapalnych typu Arthusa z uszkodzeniem miąższu płuc oraz ścian oskrzeli. Hipotezę tę potwierdzają liczne obserwacje wykazujące podwyższone wartości IgE, IgG i IgA przeciwko Aspergillus, aktywację limfocytów B, obecność antygenów w ścianach oskrzeli, obecność krążących kompleksów immunologicznych oraz aktywację szlaku dopełniacza u chorych na AAOP (5, 8, 12, 13, 16, 19, 25).
Objawy kliniczne

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bosken CH, et al.: Pathologic features of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Am. J. Surg. Pathol., 1988; 12, 3: 216-22.
2. Cakir E, et al.: Mucoid impaction: an unusual form of allergic bronchopulmonary aspergillosis in a patient with cystic fibrosis. Pediatr. Pulmonol., 2006; 41, 11: 1103-7.
3. Chetty A: Pathology of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Front Biosci., 2003; 1, 8: E110-E114.
4. Denning DW: Chronic forms of pulmonary aspergillosis. Clin. Microbiol. Infect., 2001, 7 Suppl. 2: 25-31.
5. Geha RS: Circulating immune complexes and activation of the complement sequence in acute allergic bronchopulmonary aspergillosis. J Allergy Clin.Immunol. 1977; 60, 6: 357-9.
6. Glancy JJ, et al.: Allergic bronchopulmonary fungal disease without clinical asthma. Thorax 1981; 36, 5: 345-9.
7. Gotway MB, et al.: The radiologic spectrum of pulmonary Aspergillus infections. J. Comput. Assist. Tomogr., 2002; 26, 2: 159-73.
8. Hartl D, et al.: Chemokines in allergic aspergillosis – from animal models to human lung diseases. Inflamm. Allergy Drug. Targets., 2006; 5, 4: 219-28.
9. Henderson AH, et al.: Pulmonary aspergillosis: a survey of its occurrence in patients with chronic lung disease and a discussion of the significance of diagnostic tests. Thorax 1968, 23: 513-8.
10. Hinson KF, et al.: Bronchopulmonary aspergillosis. Thorax 1952, 7: 317-33.
11. Katzenstein AL, et al.: Bronchocentric granulomatosis, mucoid impaction, and hypersensitivity reactions to fungi. Am. Rev. Respir. Dis., 1975; 111, 4: 497-537.
12. Kauffman HF, Tomee JF: Defense mechanisms of the airways against Aspergillus fumigatus: role in invasive aspergillosis. Chem. Immunol., 2002, 81: 94-113.
13. Knutsen AP, Slavin RG: In vitro T cell responses in patients with cystic fibrosis and allergic bronchopulmonary aspergillosis. J. Lab Clin. Med., 1989; 113, 4: 428-35.
14. Laham MN, et al.: Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) caused by Aspergillus terreus: specific lymphocyte sensitization and antigen-directed serum opsonic activity. Ann. Allergy 1981; 46, 2: 74-80.
15. Levy MB: Allergic bronchopulmonary aspergillosis and cystic fibrosis. Front Biosci., 2003; 1, 8: 579-583.
16. Marr KA, et al.: Aspergillosis. Pathogenesis, clinical manifestations, and therapy. Infect. Dis. Clin. North Am. 2002; 16, 4: 875-94, vi.
17. Matthiesson AM: Allergic bronchopulmonary disease caused by fungi other than Aspergillus. Thorax 1981 Sep., 36, 9: 719.
18. McGuinness G, Naidich DP: CT of airways disease and bronchiectasis. Radiol. Clin. North Am., 2002; 40, 1: 1-19.
19. Moss RB: Pathophysiology and immunology of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Med. Mycol., 2005; 43 Suppl. 1: 203-206.
20. Patterson R, et al.: Prolonged evaluation of patients with corticosteroid-dependent asthma stage of allergic bronchopulmonary aspergillosis. J. Allergy Clin. Immunol., 1987; 80, 5: 663-8.
21. Riley D, et al.: Allergic bronchopulmonary aspergillosis: evidence of limited tissue invasion. Am. Rev. Respir. Dis., 1975; 111, 2: 232-6.
22. Rosenberg M, et al.: Clinical and immunologic criteria for the diagnosis of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Ann. Intern. Med., 1977; 86, 4: 405-14.
23. Schiraldi GF, et al.: Chronic pulmonary aspergillosis: current classification and therapy. Curr. Opin. Investig. Drugs 2003; 4, 2: 186-91.
24. Virnig C, Bush RK: Allergic bronchopulmonary aspergillosis: a US perspective. Curr. Opin. Pulm. Med., 2007; 13, 1: 67-71.
25. Wang JL, et al.: Serum IgE and IgG antibody activity against Aspergillus fumigatus as a diagnostic aid in allergic bronchopulmonary aspergillosis. Am. Rev. Respir. Dis., 1978; 117, 5: 917-27.
otrzymano: 2007-04-26
zaakceptowano do druku: 2007-07-30

Adres do korespondencji:
*Michał Pirożyński
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP SPSK im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: (0-22) 625-02-53
e-mail: m.pirozynski@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych