Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2007, s. 479-481
*Michał Pirożyński
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP)
Allergic bronchopulmonary aspergillosis
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr. hab. med. Jacek Jastrzębski
Streszczenie
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna jest rzadkim schorzeniem. Spotykana jest u chorych na astmę u których stwierdzamy zmiany torbielowate w płucach. Jej szybkie rozpoznanie i leczenie ma zdecydowany wpływ na wyniki leczenia.
Summary
The present article is an update of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Although a rare condition, allergic bronchopulmonary aspergillosis does affect a number of patients with asthma and cystic fibrosis. Prompt recognition and treatment of the disease is critical in improving patient outcomes.
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna jest schorzeniem pochodzenia alergicznego wywoływanym przez Aspergillus sp. charakteryzującym się stanami bronchospastycznymi, kaszlem, odkrztuszaniem ropnych czopów, podwyższoną ciepłotą ciała, zapalnymi naciekami w badaniu radiologicznym klatki piersiowej oraz obecnością rozstrzeni oskrzeli położonych centralnie (24).
Schorzenie zostało po raz pierwszy opisane przez Hinsona i wsp. w 1952 roku u trzech pacjentów (10). U wspomnianych chorych stwierdzono bardzo charakterystyczny obraz kliniczny – napady duszności, eozynofilię obwodową, odkrztuszanie brązowych ropnych czopów, zwiewne nacieki zapalne w radiogramach klatki piersiowej, obecność grzybni Aspergillus w plwocinie, oraz obecność workowatych rozstrzeni położonych centralnie.
Częstość występowania schorzenia waha się między 10% a 22% populacji chorych na astmę (9). U chorych na mukowiscydozę częstość występowania AAOP waha się między 8% a 11% (2,15).
Opisywano przypadki AAOP wywołane innymi grzybami aniżeli Aspergillus sp., mianowicie Ghialisegtus, Helminthosporium, Penicillium sp, Curvularia, Drechslera, Candida sp. (6,14,17).
Rozpoznanie AAOP opiera się na stwierdzeniu szeregu objawów klinicznych i badaniach laboratoryjnych. W badaniach histologicznych miąższu płucnego chorych na AAOP stwierdza się przerost warstwy mięśniowej oskrzeli, pogrubienie błony podstawnej oskrzeli, hiperplazję komórek kubkowych, nadmierną sekrecję śluzu, obecność czopów śluzowo-ropnych w oskrzelach, nacieki zapalne ścian oskrzeli składające się głównie z granulocytów kwasochłonnych. U części chorych ponadto stwierdza się obecność workowatych rozstrzeni, ropni, ze zniszczeniem oskrzelików, ziarniniakowatość bronchcentryczną i nacieki eozynofilowe w miąższu płucnym (1, 3, 4, 9, 21). U części chorych wykazano obecność grzybni w workowatych rozstrzeniach, bez współistniejących cech inwazji ścian oskrzeli lub miąższu płuc (11).
Patogeneza zmian zachodzących w AAOP nie jest do końca poznana. Organizmy Aspergillus obecne w wydzielinie oskrzelowej, wydzielają antygeny na powierzchni błony śluzowej oskrzeli. Swoiste IgE na powierzchni mastocytów łączą się z antygenami Aspergillus prowadząc do degranulacji mastocytów, uwalniania mediatorów i następowej wazodilacji, wysięku z przenikaniem składników (anty Aspergillus IgG i IgA) osocza do światła oskrzeli. Składniki te następnie łączą się z antygenami Aspergillus tworząc kompleksy immunologiczne IgG i IgA. Dochodzi do aktywacji kaskady dopełniacza, chemotaksji komórek zapalnych, uwolnienia enzymów, wytworzenia reakcji zapalnych typu Arthusa z uszkodzeniem miąższu płuc oraz ścian oskrzeli. Hipotezę tę potwierdzają liczne obserwacje wykazujące podwyższone wartości IgE, IgG i IgA przeciwko Aspergillus, aktywację limfocytów B, obecność antygenów w ścianach oskrzeli, obecność krążących kompleksów immunologicznych oraz aktywację szlaku dopełniacza u chorych na AAOP (5, 8, 12, 13, 16, 19, 25).
Objawy kliniczne

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-04-26
zaakceptowano do druku: 2007-07-30

Adres do korespondencji:
*Michał Pirożyński
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP SPSK im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: (0-22) 625-02-53
e-mail: m.pirozynski@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych