Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2007, s. 479-481
*Michał Pirożyński
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP)
Allergic bronchopulmonary aspergillosis
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr. hab. med. Jacek Jastrzębski
Streszczenie
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna jest rzadkim schorzeniem. Spotykana jest u chorych na astmę u których stwierdzamy zmiany torbielowate w płucach. Jej szybkie rozpoznanie i leczenie ma zdecydowany wpływ na wyniki leczenia.
Summary
The present article is an update of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Although a rare condition, allergic bronchopulmonary aspergillosis does affect a number of patients with asthma and cystic fibrosis. Prompt recognition and treatment of the disease is critical in improving patient outcomes.
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna jest schorzeniem pochodzenia alergicznego wywoływanym przez Aspergillus sp. charakteryzującym się stanami bronchospastycznymi, kaszlem, odkrztuszaniem ropnych czopów, podwyższoną ciepłotą ciała, zapalnymi naciekami w badaniu radiologicznym klatki piersiowej oraz obecnością rozstrzeni oskrzeli położonych centralnie (24).
Schorzenie zostało po raz pierwszy opisane przez Hinsona i wsp. w 1952 roku u trzech pacjentów (10). U wspomnianych chorych stwierdzono bardzo charakterystyczny obraz kliniczny – napady duszności, eozynofilię obwodową, odkrztuszanie brązowych ropnych czopów, zwiewne nacieki zapalne w radiogramach klatki piersiowej, obecność grzybni Aspergillus w plwocinie, oraz obecność workowatych rozstrzeni położonych centralnie.
Częstość występowania schorzenia waha się między 10% a 22% populacji chorych na astmę (9). U chorych na mukowiscydozę częstość występowania AAOP waha się między 8% a 11% (2,15).
Opisywano przypadki AAOP wywołane innymi grzybami aniżeli Aspergillus sp., mianowicie Ghialisegtus, Helminthosporium, Penicillium sp, Curvularia, Drechslera, Candida sp. (6,14,17).
Rozpoznanie AAOP opiera się na stwierdzeniu szeregu objawów klinicznych i badaniach laboratoryjnych. W badaniach histologicznych miąższu płucnego chorych na AAOP stwierdza się przerost warstwy mięśniowej oskrzeli, pogrubienie błony podstawnej oskrzeli, hiperplazję komórek kubkowych, nadmierną sekrecję śluzu, obecność czopów śluzowo-ropnych w oskrzelach, nacieki zapalne ścian oskrzeli składające się głównie z granulocytów kwasochłonnych. U części chorych ponadto stwierdza się obecność workowatych rozstrzeni, ropni, ze zniszczeniem oskrzelików, ziarniniakowatość bronchcentryczną i nacieki eozynofilowe w miąższu płucnym (1, 3, 4, 9, 21). U części chorych wykazano obecność grzybni w workowatych rozstrzeniach, bez współistniejących cech inwazji ścian oskrzeli lub miąższu płuc (11).
Patogeneza zmian zachodzących w AAOP nie jest do końca poznana. Organizmy Aspergillus obecne w wydzielinie oskrzelowej, wydzielają antygeny na powierzchni błony śluzowej oskrzeli. Swoiste IgE na powierzchni mastocytów łączą się z antygenami Aspergillus prowadząc do degranulacji mastocytów, uwalniania mediatorów i następowej wazodilacji, wysięku z przenikaniem składników (anty Aspergillus IgG i IgA) osocza do światła oskrzeli. Składniki te następnie łączą się z antygenami Aspergillus tworząc kompleksy immunologiczne IgG i IgA. Dochodzi do aktywacji kaskady dopełniacza, chemotaksji komórek zapalnych, uwolnienia enzymów, wytworzenia reakcji zapalnych typu Arthusa z uszkodzeniem miąższu płuc oraz ścian oskrzeli. Hipotezę tę potwierdzają liczne obserwacje wykazujące podwyższone wartości IgE, IgG i IgA przeciwko Aspergillus, aktywację limfocytów B, obecność antygenów w ścianach oskrzeli, obecność krążących kompleksów immunologicznych oraz aktywację szlaku dopełniacza u chorych na AAOP (5, 8, 12, 13, 16, 19, 25).
Objawy kliniczne

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bosken CH, et al.: Pathologic features of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Am. J. Surg. Pathol., 1988; 12, 3: 216-22.
2. Cakir E, et al.: Mucoid impaction: an unusual form of allergic bronchopulmonary aspergillosis in a patient with cystic fibrosis. Pediatr. Pulmonol., 2006; 41, 11: 1103-7.
3. Chetty A: Pathology of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Front Biosci., 2003; 1, 8: E110-E114.
4. Denning DW: Chronic forms of pulmonary aspergillosis. Clin. Microbiol. Infect., 2001, 7 Suppl. 2: 25-31.
5. Geha RS: Circulating immune complexes and activation of the complement sequence in acute allergic bronchopulmonary aspergillosis. J Allergy Clin.Immunol. 1977; 60, 6: 357-9.
6. Glancy JJ, et al.: Allergic bronchopulmonary fungal disease without clinical asthma. Thorax 1981; 36, 5: 345-9.
7. Gotway MB, et al.: The radiologic spectrum of pulmonary Aspergillus infections. J. Comput. Assist. Tomogr., 2002; 26, 2: 159-73.
8. Hartl D, et al.: Chemokines in allergic aspergillosis – from animal models to human lung diseases. Inflamm. Allergy Drug. Targets., 2006; 5, 4: 219-28.
9. Henderson AH, et al.: Pulmonary aspergillosis: a survey of its occurrence in patients with chronic lung disease and a discussion of the significance of diagnostic tests. Thorax 1968, 23: 513-8.
10. Hinson KF, et al.: Bronchopulmonary aspergillosis. Thorax 1952, 7: 317-33.
11. Katzenstein AL, et al.: Bronchocentric granulomatosis, mucoid impaction, and hypersensitivity reactions to fungi. Am. Rev. Respir. Dis., 1975; 111, 4: 497-537.
12. Kauffman HF, Tomee JF: Defense mechanisms of the airways against Aspergillus fumigatus: role in invasive aspergillosis. Chem. Immunol., 2002, 81: 94-113.
13. Knutsen AP, Slavin RG: In vitro T cell responses in patients with cystic fibrosis and allergic bronchopulmonary aspergillosis. J. Lab Clin. Med., 1989; 113, 4: 428-35.
14. Laham MN, et al.: Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) caused by Aspergillus terreus: specific lymphocyte sensitization and antigen-directed serum opsonic activity. Ann. Allergy 1981; 46, 2: 74-80.
15. Levy MB: Allergic bronchopulmonary aspergillosis and cystic fibrosis. Front Biosci., 2003; 1, 8: 579-583.
16. Marr KA, et al.: Aspergillosis. Pathogenesis, clinical manifestations, and therapy. Infect. Dis. Clin. North Am. 2002; 16, 4: 875-94, vi.
17. Matthiesson AM: Allergic bronchopulmonary disease caused by fungi other than Aspergillus. Thorax 1981 Sep., 36, 9: 719.
18. McGuinness G, Naidich DP: CT of airways disease and bronchiectasis. Radiol. Clin. North Am., 2002; 40, 1: 1-19.
19. Moss RB: Pathophysiology and immunology of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Med. Mycol., 2005; 43 Suppl. 1: 203-206.
20. Patterson R, et al.: Prolonged evaluation of patients with corticosteroid-dependent asthma stage of allergic bronchopulmonary aspergillosis. J. Allergy Clin. Immunol., 1987; 80, 5: 663-8.
21. Riley D, et al.: Allergic bronchopulmonary aspergillosis: evidence of limited tissue invasion. Am. Rev. Respir. Dis., 1975; 111, 2: 232-6.
22. Rosenberg M, et al.: Clinical and immunologic criteria for the diagnosis of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Ann. Intern. Med., 1977; 86, 4: 405-14.
23. Schiraldi GF, et al.: Chronic pulmonary aspergillosis: current classification and therapy. Curr. Opin. Investig. Drugs 2003; 4, 2: 186-91.
24. Virnig C, Bush RK: Allergic bronchopulmonary aspergillosis: a US perspective. Curr. Opin. Pulm. Med., 2007; 13, 1: 67-71.
25. Wang JL, et al.: Serum IgE and IgG antibody activity against Aspergillus fumigatus as a diagnostic aid in allergic bronchopulmonary aspergillosis. Am. Rev. Respir. Dis., 1978; 117, 5: 917-27.
otrzymano: 2007-04-26
zaakceptowano do druku: 2007-07-30

Adres do korespondencji:
*Michał Pirożyński
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP SPSK im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: (0-22) 625-02-53
e-mail: m.pirozynski@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych