Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2007

Spis treści / Contents

Choroby alergiczne
Allergic diseases
Edward Zawisza – s. 445-452
Receptory H1, H2, H3, H4 i leki antyhistaminowe
H1, H2, H3, H4 receptor and antihistamine drugs
Edward Zawisza, Jan Bardadin – s. 453-455
Choroby alergiczne skóry
Allergic skin diseases
Edward Rudzki – s. 457-465
Astma oskrzelowa
Bronchial asthma
Michał Pirożyński, Zbigniew Solarski – s. 466-478
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP)
Allergic bronchopulmonary aspergillosis
Michał Pirożyński – s. 479-481
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i inne choroby wywołane pyłami organicznymi
Extrinsic allergic alveolitis and other organic dust induced lung diseases
Janusz Milanowski – s. 482-491