Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2010, s. 320-321
Komentarz do pracProblem starzenia się społeczeństw niedługo stanie się głównym wyzwaniem dla służb zdrowia na świecie. W Polsce ciągle jeszcze nie jest to zagadnienie do końca uświadamiane. Powszechnie powtarza się opinię o tym, że geriatria nie jest potrzebna jako odrębna specjalizacja, że i tak wszyscy interniści, neurolodzy i psychiatrzy codziennie pracują ze starymi chorymi – więc tworzenie geriatrii jest zbędne. Nic bardziej błędnego, niedocenianie odmienności starego organizmu w efekcie spowoduje mniej skuteczne leczenie starych ludzi, a także ich leczenie będzie znacznie droższe. Niniejszy numer jest próbą zwrócenia uwagi czytelnika na odmienności przebiegu najczęściej spotykanych chorób neurologicznych w wieku podeszłym.
Chorobą najbardziej typową dla neurologii i tym samym bardzo często leczoną przez neurologa jest SM, najczęściej oczywiście występujący u ludzi młodych. Mianem stwardnienia rozsianego o późnym początku określa się te przypadki choroby, które rozpoczynają się w wieku powyżej 50. roku życia. Z tego typu rozpoznaniem mamy do czynienia w 4-9,6% przypadków. SM o późnym początku ma zwykle przebieg pierwotnie postępujący, a pierwszymi objawami w 60-70% są objawy piramidowe lub móżdżkowe. Progresja choroby i postęp niepełnosprawności w SM rozpoczynającym się po 50. roku życia są zwykle szybsze, a rokowanie jest gorsze. Stąd chociaż rozpoznanie jest znacznie trudniejsze w tej grupie powinno być właściwie postawione dla dobra chorego. W tej grupie wiekowej niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania różnicowego uwzględniającego zespoły naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego, mielopatie uciskowe, schorzenia związane z nadciśnieniem tętniczym i chorobami metabolicznymi, zapalenia naczyń, zespoły zwyrodnieniowe i niedoborowe.
Udar w wieku podeszłym jest natomiast zjawiskiem typowym. W większości krajów leczenie udarów powierzane jest internistom. Jeżeli chcemy jako neurolodzy być lekarzami prowadzącymi tych chorych musimy zdawać sobie sprawę z odmienności starczego organizmu. Liczebność populacji osób powyżej 65. roku życia zwiększa się znacznie szybciej, niż w innych grupach wiekowych. W Polsce grupa wiekowa powyżej 65. roku życia stanowi aktualnie około 14% ogólnej populacji, jednak według prognoz demograficznych WHO dla Polski w 2030 roku grupa osób powyżej 65. roku życia będzie stanowić ponad 22% populacji, a w ciągu kolejnych 20 lat blisko 30%. Spowoduje to wzrost zachorowań na szereg chorób związanych z wiekiem, w tym na udar mózgu. Szczególnie w najstarszej grupie wiekowej (> 80. roku życia) udar mózgu charakteryzuje się odmiennym przebiegiem. W etiologii udaru u chorych w wieku podeszłym istotne znaczenie ma częste współwystępowanie wielu patologii w układzie krążenia. Przebieg udaru mózgu jest cięższy i obarczony on jest większą śmiertelnością oraz częściej doprowadza do inwalidztwa i całkowitego uzależnienia od otoczenia. Chorzy w wieku podeszłym z udarem mózgu wymagają bardziej uważnego monitorowania stanu klinicznego. Rutynowe stosowanie leczenia trombolitycznego nie jest możliwe u chorych> 80. roku życia. Profilaktyka udaru mózgu u osób w wieku podeszłym jest trudniejsza z uwagi na współistnienie wielu schorzeń oraz częstsze występowanie powikłań. Trzeba też pamiętać, że chorzy w podeszłym wieku będą musieli mieć często zapewnioną opiekę przewlekłą po chorobie, że rehabilitacja nie zawsze pozwoli im wrócić do pełnej samodzielności.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 4/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych