Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2010

Spis treści / Contents

SM u osób starszych (SM o późnym początku)
Late-onset Multiple Sclerosis
Ewa Belniak, Zbigniew Stelmasiak – s. 272-276
Udar w wieku podeszłym – odmienności
Stroke in the elderly – abnormalities
Maciej Świat – s. 277-281
Creutzfeldt-Jakob disease in old age
Choroba Creutzfeldta-Jakoba w późnym wieku
Paweł P. Liberski, Beata Sikorska, Caspar Jansen, James W. Ironside – s. 282-288
Zaburzenia nastroju w chorobach naczyniopochodnych
Mood disturbances in vascular diseases
Tadeusz Parnowski – s. 289-297
Drżenie samoistne u osób starszych
Essential tremor in older people
Włodzimierz Kuran, Grzegorz Witkowski – s. 298-305
Parkinsonizm naczyniowy: patogeneza, diagnostyka i leczenie
Vascular parkinsonism: pathogenesis, diagnostics and treatment
Karol Szadejko, Michał Schinwelski, Piotr Robowski, Jarosław Sławek – s. 306-311
Delirium jako problem wieku starszego w przebiegu chorób neurologicznych
Delirium: a vital concern of the elderly with neurological diseases
Barbara Bień – s. 312-319
Komentarz do prac
– s. 320-321
Comment
– s. 322-323
Zakażenia układu moczowego u pacjentów chorujących na cukrzycę w okresie niewyrównania metabolicznego, leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)
Urinary tract infections in diabetic patients in metabolic impairment period, treated in Emergency Department
Sławomir Lech Czaban, Iwona Jakubowska, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jerzy Robert Ładny, Bogusław Poniatowski – s. 324-328
Hiperleptynemia u chorych ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgua)
Hyperleptinemia in patients suffering from acute ischemic stroke
Mariusz Grudniak, Ewa Wolińska-Witort, Jan Kochanowski, Bogusława Baranowska, Wojciech Bik – s. 329-336
Rola komórek mięśniowych w patogenezie zmian miażdżycowych
Role of vascular smooth muscle cells in atherosclerosis
Cecylia Tukaj – s. 337-341