Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2011, s. 57-60
*Madalina Cosmulescu1, Karol Borzecki1, Razvan Preda2, Daniel Alexa2, Georgiana Mazilu2, Cristian Dinu Popescu2
NEW PARAMETER IN MULTIPLE SCLEROSIS ANALYSIS
1South Tees University Hospitals NHS Trust, York Hospitals NHS Trust, UK
2Department of Neurology, Rehabilitation Hospital “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
Summary
Changes in motor evoked potentials in patients with multiple sclerosis (MS) during the process of magnetic stimulation were analysed. Several specific muscle responses were studied and a new multiplication factor (MF) was defined as the ratio between average latency times or central motor conduction times (CMCTs) and average times with a reference in healthy group and corresponds to each grade of Kurtzke Disability Status Scale.
This parameter shows a great utility in the assessment of motor dysfunction, correlating with the severity and nature of MS with a special role both in disease diagnosis and tracking of the evolution of pathological processes from the early illness stages until Kurtzke scale value of 6.
The variation of multiplication factor values on each appropriate muscle response is presented, depending on the specific magnetic stimulation and the Kurtzke scale.
Four multiplication factor types were defined by taking into account CMCTs and respective latency times for cortical, cervical and lumbar stimulations.
CONSIDERED PARAMETERS
Increase in latency of motor evoked potentials (MEP) in multiple sclerosis (MS) is caused by high values of central motor conduction time as an effect of slowing the transmission of nerve impulses through the cortico-spinal tract depending on the degree of axonal degeneration, while the cervical latency shows much lower values. These observations are characteristic for demyelization process in the cerebral nervous system, of which the values are confirmed by this study (9, 10, 11).
While comparing the parameters of motor evoked potentials (MEP), statistically significant changes in cortical latency values were found in patients with Kurtzke scale of five and six, compared with patients in early stages of the disease (1, 2).
The paper analyzes MEP changes concerning the silent periods of cortical and spinal stimulation as well as CMCTs to brachial biceps muscle, tibialis muscle and thenar eminence muscles by using the criteria based on the MF evolution considering the Kurtzke scale from 1 to 6 (1, 7).
The comparative analysis of the statistic data has shown to be extremely useful in order to define a parameter summarizing the evolution of pathological processes from the early stages of the MS disease until the advanced forms (5, 7). The CMCTs which represents the difference between cortical and cervical latencies, was considered as a key factor in calculating the MF values. The cortical, cervical and lumbar latencies were used to determine the characteristic MF for these three parameters respectively.
The proposed four multiplication factors MF types are:
a) MF-CMCT – multiplication factor on CMCTs (ratio between MS patient’s CMCTs and reference in healthy group CMCTs)
b) MF-C – multiplication factor on cortical latency (ratio between MS patients cortical latency and reference for cortical latency in healthy group)
c) MF-S – multiplication factor on cervical latency (ratio between MS patients cervical latency and reference for cervical latency in healthy group)
d) MF-L – multiplication factor on lumbar latency (ratio between MS patients lumbar latency and reference for lumbar latency in healthy group).
All these multiplication factors have been calculated from 1-6 Kurtzke scale range.
RESULTS
Analysis of the results leads to the following observations:
a) Observed increase in cortical latency for biceps brachii and thenar eminence muscles, directly correlated with increasing disability levels. Values were significantly elevated in patients with severe pyramidal disabilities, characterized by values of 5 and 6 on Kurtzke scale.
b) There was an increase in cortical latency, specific for tibialis anterior muscle, with its values increased also in patients presenting significant disabilities of the pyramidal system.
c) The evaluation of motor dysfunction was observed for the CMCT parameter; its’ change also correlates with increasing severity and nature of the pathology of MS patients.
d) The MF values show a slow impulse transmission at cortical-spinal tract, highlighting the existence of specific neuronal demyelization process and/or neurodegenerative progression in MS lesions in the superior segment of the central nervous system.
Following tables and graphs present concisely the multiplication factor values and variation in each muscle response, considering the appropriate magnetic stimulation method and taking into account the Kurtzke scale from 1 to 6. The MF values are presented and analyzed for MS patients in parallel with the obtained values for healthy volunteers.
Variation of the multiplication factor corresponds with increasing values for Kurtzke scale (from 1-6) as follows:
MF-CMCT: values between 1.1 and 2.78 (fig. 1)
MF-C: values between 1.033 and 1.95.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-05-10
zaakceptowano do druku: 2011-06-03

Adres do korespondencji:
*Madalina Cosmulescu
8 Queens Mews, Queens Tower
86 Park Grange Road
Sheffield, S2 3RX, UK
e-mail: madalinacosmulescu@yahoo.co.uk

New Medicine 2/2011
Strona internetowa czasopisma New Medicine