Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2011, s. 3-6
*Konrad Wroński1,2, Roman Bocian1,2
Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył okołoodbytowych – opis przypadku
Conservative treatment of thrombosed external hemorrhoids – case report
1Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr med. Jerzy Okraszewski
2Poradnia Proktologiczna, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Kierownik Poradni: dr Roman Bocian
Summary
External hemorrhoids are located outside to the dentate line and covered by anoderm. Thrombosed external hemorrhoids are one of the frequent acute anorectal disease. However, this disease still pose a serious therapeutical problem in Poland. Thrombosed external hemorrhoids appear mostly in young patients who have been diagnosed with a hemorrhoidal disease before, patients with diarrhea or constipation and patients prolonged sitting. Patients go to a hospital because of pain in anorectal region which is caused by internal sphincter hypertonicity. Pain caused by thrombosed external hemorrhoids is presented during standing, sitting or defecating.
An early diagnosis of the thrombosed external hemorrhoids and applying an appropriate treatment is an effective procedure in this disease. Conservative treatment and surgery are methods of treatment of perianal thrombosis. Incision or excision of the thrombosis are surgical treatment. The best effects of surgery of thrombosed external hemorrhoids are during first 72 hours after onset.
In the following article the authors present a case of a 34-years-old male patient treated conservative for thrombosed external hemorrhoids and also review the latest literature referring to this proctological issue.WPROWADZENIE
Żylaki zewnętrzne odbytu umiejscowione są poniżej linii grzebieniastej i pokryte anodermą (1-4). Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono całkowicie etiologii zakrzepicy żył okołoodbytowych (1, 2). Głównymi objawami z jakimi zgłaszają się chorzy do lekarza rodzinnego, poradni lub izby przyjęć z zakrzepicą żył okołoodbytowych jest silny ból i widoczny pojedynczy twardy zakrzep żył okołoodbytowych barwy czarnej (ryc. 1) lub pojedynczy zakrzep z widocznym perforowanym skrzepem krwi w dnie pęknięcia (ryc. 2) (1). Powyżej opisanym objawom często towarzyszy żywoczerwone krwawienie (1, 2, 5-8).
Ryc. 1. Obraz przedstawiający zakrzepicę żyły okołoodbytowej u 34-letniego mężczyzny.
Ryc. 2. Obraz przedstawiający zakrzepicę żyły okołoodbytowej z perforacją skrzepu krwi u 40-letniego mężczyzny.
OPIS PRZYPADKU
34-letni pacjent zgłosił się do Poradni Proktologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi z powodu silnego bólu i świądu w okolicy odbytu. W wywiadzie dolegliwości bólowe wystąpiły dwa dni wcześniej. W badaniu przedmiotowym u chorego nie stwierdzono odchyleń od normy. Natomiast w badaniu per rectum rozpoznano zakrzepicę żyły okołoodbytowej (ryc. 1).
Pacjent nie wyraził zgody na nacięcie lub wycięcie zakrzepniętego żylaka w znieczuleniu miejscowym, wobec powyższego u chorego zastosowano leczenie zachowawcze.
U chorego zastosowano lek zawierający suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego, hesperydyny i kwasu askorbinowego w dawce 4 tabletki w ciągu doby, czopki zawierające zawiesinę Escherichia coli i hydrokortyzon w dawce 1 czopek dwa razy dziennie i zalecono nasiadówki w korze dębu lub rumianku cztery razy dziennie, w wodzie o temperaturze około 40°C przez 20 minut. Przeciwbólowo u chorego zastosowano maść zawierającą lidokainę trzy razy dziennie.
Pacjent co 7 dni był kontrolowany w Poradni Proktologicznej. Po dwóch tygodniach leczenia dolegliwości bólowe i świąd w okolicy odbytu ustąpiły. Obecnie pacjent jest pod opieką Poradni Proktologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi. Po 5 miesiącach od momentu leczenia zachowawczego zakrzepicy żyły okołoodbytowej nie stwierdzono u pacjenta nawrotu choroby.
OMÓWIENIE
Zakrzepica żyły okołoodbytowej jest przyczyną silnego bólu, swędzenia, a także żywoczerwonego krwawienia z odbytu (1, 3). Uważa się, że główną rolę w powstaniu dolegliwości bólowych odgrywa wzmożone napięcie mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu (2).
Rozpoznanie zakrzepicy żyły okołoodbytowej następuje na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego. Badanie per rectum wykonane w pozycji bocznej lub kolankowo-łokciowej pozwala na uwidocznienie zakrzepicy żyły okołoodbytowej (1-3).
W piśmiennictwie medycznym istnieje wiele innych nazw określających zakrzepicę żyły okołoodbytowej, takich jak: ostry zakrzep żylaka zewnętrznego odbytu (acute thrombosed external haemorrhoid) (4), ostry stan choroby hemoroidalnej (acute haemorrhoidal disease) (5), krwiak odbytu (anal haematoma) (6, 7), zakrzepica okolicy odbytu (perianal thrombosis) (8) i krwiak okolicy odbytu (perianal haematoma) (9).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Greenspon J et al.: Thrombosed external hemorrhoids: outcome after conservative or surgical management. Dis Colon Rectum 2004; 47: 1493-1498. 2. Jongen J et al.: Excision of thrombosed external hemorrhoid after local anesthesia. A retrospective evaluation of 340 patients. Dis Col Rectum 2003; 46: 1226-1231. 3. Patti R et al.: Randomized clinical trial of botulinum toxin injection for pain relief In patients with thrombosed external hemorrhoids. Br J Surg 2008; 95(11): 1339-1343. 4. Perrotti P et al.: Conservative treatment of acute thrombosed external hemorrhoids with topical nifedipine. Dis Colon Rectum 2001; 44: 405-409. 5. Eisenstat T, Salvati EP, Rubin RJ: The outpatient management of acute hemorrhoidal disease. Dis Colon Rectum 1979; 22: 315-317. 6. Delaini GG et al.: Hemorrhoidal thrombosis and perianal hematoma: diagnosis and treatment. Ann Ital Chir 1995; 66: 783-785. 7. Arthur KE: Anal hematoma (coagulated venous succule or peri-anal thrombosis). Rev Med Panama 1990; 15: 31-34. 8. Brearly S, Brearly R: Perianal thrombosis. Dis Colon Rectum 1988; 31: 403-404. 9. Thomson H: The real nature of “perianal haematoma”. Lancet 1982; 2(8296): 467-468. 10. Gaj F et al.: Hemorrhoidal thrombosis. A clinical and therapeutical study on 22 consecutive patients. Chir Ital 2006; 58(2): 219-223.
otrzymano: 2011-02-15
zaakceptowano do druku: 2011-03-29

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636-76-11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Medycyna 1/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna