Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2011

Spis treści / Contents

Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył okołoodbytowych – opis przypadku
Conservative treatment of thrombosed external hemorrhoids – case report
Konrad Wroński, Roman Bocian, – s. 3-6
D-dimer w zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
D-dimer in deep vein thrombosis
Marzenna Galar, Anna Szumowska, Elżbieta Tajanko, Łukasz Bołkun, Janusz Kłoczko – s. 7-10
Monitorowanie zakażeń rany operacyjnej
Monitoring of surgical wound infection
Agnieszka Maria Dziewa, Anna Ksykiewicz-Dorota – s. 11-15
Wirus opryszczki pospolitej typu 1: epidemiologia i udział wirusa w zakażeniach narządów płciowych
Herpes simplex virus type 1: epidemiology and genital infections
Anna Majewska, Ewa Romejko-Wolniewicz, Julia Zaręba-Szczudlik, Mirosław Łuczak, Grażyna Młynarczyk – s. 16-19