Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2011, s. 15-19
*Danuta Roik1, Artur Gadomski2, Dariusz Piotrowski3 , Monika Bekiesińska-Figatowska4, Michał Brzewski1
Chłoniak Burkitta z zajęciem jajników i otrzewnej u 17-letniej pacjentki z podwyższonym poziomem CA 125 – opis przypadku
Burkitt lymphoma with ovary involvement and diffuse peritoneal lymphomatosis in 17-year-old girl with raised CA 125 level – case report
1Zakład Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: dr n. med. Michał Brzewski
2Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Michał Matysiak
3Klinika Chirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Kamiński
4Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa
Kierownik Zakładu: dr hab. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Summary
Non-Hodgkin lymphoma (NHL) in the abdomen involves predominantly distal ileum and the cecum along with retroperitoneal lymphadenopathy. Extensive involvement of the omentum and peritoneum is rare manifestation of aggressive histological subtypes of high grades lymphomas. We present rare case of NHL lymphoma of both ovaries with diffuse peritoneal lymphomatosis and elevated CA 125 level in 17-year-old girl. The patient was admitted to the hospital because of abdominal pain, distension and increasing abdominal girth. The symptoms have been increasing slowly for almost 3 months. Diagnostic imaging involved US, CT and MR. The final diagnosis was established after the laparoscopy and histopathology of the specimen. Differential diagnosis of the diffuse peritoneal process may be very challenging and laboratory and imaging findings can lead to the erroneous diagnosis. In young patients with ovarian and peritoneal involvement NHL must be considered in differential diagnosis because this significantly influences the management and allows avoiding unnecessary surgery.WSTĘP
Chłoniak nieziarniczy (non-Hodgkin lymphoma – NHL) w jamie brzusznej zajmuje najczęściej jelito końcowe i kątnicę oraz zaotrzewnowe węzły chłonne. Może także zajmować narządy miąższowe, najczęściej wątrobę, śledzionę, nerki i trzustkę.
Zajęcie otrzewnej w przebiegu chłoniaka nieziarniczego zdarza się rzadko w agresywnych podtypach o wysokim stopniu zaawansowania (1).
Zmianom w otrzewnej towarzyszy zazwyczaj wysięk i powiększenie węzłów chłonnych, a chłoniak nieziarniczy uwzględniany jest w różnicowaniu po wykluczeniu rozsiewu z nowotworów przewodu pokarmowego, jajnika i gruczołu sutkowego.
Przedstawiamy opis przypadku 17-letniej pacjentki z zaawansowanym procesem rozrostowym zajmującym otrzewną i oba jajniki z podwyższonym poziomem markera CA 125, u której ostatecznie rozpoznano chłoniaka Burkitta.
OPIS PRZYPADKU
17-letnia pacjentka przyjęta została do szpitala z powodu znaczącego powiększenia obwodu i bólu brzucha z towarzyszącymi zaparciami. Objawy te narastały stopniowo od ok. 3 miesięcy. Dolegliwości bólowe znacznie nasiliły się w ciągu kilku ostatnich dni i były bezpośrednią przyczyną skierowania do szpitala. Przy przyjęciu stan pacjentki był dość dobry. Znaczna otyłość. Obwodowe węzły chłonne były niepowiększone. Gardło i jama ustna niezmienione. W obrębie układu oddechowego i układu krążenia nie napotkano nieprawidłowości. Stwierdzono znaczne powiększenie obwodu brzucha. Brzuch wzdęty, dość twardy, palpacyjnie był niebolesny. Perystaltyka była obecna. Ze względu na otyłość i wzdęcie brzucha ocena wątroby i śledziony nie była możliwa. Stan neurologiczny był prawidłowy.
W pierwszym badaniu USG jamy brzusznej uwidoczniono liczne masy, które wydawały się wypełniać jelito grube, stwierdzono zaleganie mas kałowych i zalecono powtórne badanie po przygotowaniu. W powtórzonym badaniu USG (ryc. 1) cała jama brzuszna wypełniona była nadal litymi masami guzowatymi, o wymiarach od kilku do kilkunastu centymetrów, przemieszczającymi wątrobę i śledzionę ku górze. Zmiany zajmowały także miednicę mniejszą (ryc. 2). W obrębie watroby, śledziony i nerek nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ryc. 1. Badanie USG jamy brzusznej – masy guza (M) zlokalizowane w jamie otrzewnowej do przodu od nerki prawej (NP).
Ryc. 2. Badanie USG miednicy mniejszej – masy guza (M) w jajnikach; PM – pęcherz moczowy.
W badaniu rentgenowskim klatki piersiowej nie stwierdzono istotnych odchyleń.
Za pomocą tomografii komputerowej (TK) potwierdzono obecność mas guzowatych o gęstości tkankowej wypełniających wszystkie zachyłki jamy otrzewnowej (ryc. 3). Zmiany uciskały i przemieszczały jelita dośrodkowo, narządy nadbrzusza ku górze, a pęcherz moczowy i macicę do przodu (ryc. 4). Ściany jelit były niepogrubiałe. W narządach miąższowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Dodatkowo w badaniu TK klatki piersiowej stwierdzono obecność niewielkiej ilości płynu w prawej jamie opłucnowej oraz w szczelinach międzypłatowych i międzysegmentalnych płuca prawego.
Ryc. 3. Badanie TK – masy guza (M) wypełniające zachyłki jamy otrzewnowej.
Ryc. 4. Badanie TK – Masy guza (M) widoczne w miednicy mniejszej, przemieszczające pęcherz moczowy i macicę (UT).
Postawiono podejrzenie procesu rozrostowego zajmującego otrzewną.
W badaniach laboratoryjnych zwracało uwagę podwyższone w surowicy stężenie markera nowotworowego CA 125 do wartości 860 U/ml. Za patologiczne uważa się stężenie powyżej 35 U/ml. Stwierdzono także znaczne obniżenie poziomu żelaza w surowicy (10 ug/dl) oraz znaczne podwyższenie poziomu LDH (dehydrogenaza mleczanowa) do wartości 3096 U/l (norma do 670 U/l). Obraz krwi obwodowej był prawidłowy. Ocena morfologiczna szpiku nie wykazała obecności nieprawidłowych komórek. Płyn mózgowordzeniowy był prawidłowy. Białko C-reaktywne nieco podwyższone (5,5 mg/dl) przy prawidłowym odczynie opadania krwinek czerwonych. Parametry biochemiczne funkcji wątroby, trzustki i nerek prawidłowe poza niewielkim podwyższeniem poziomu kwasu moczowego we krwi (7,6 mg/dl przy normie do 5,9 mg/dl).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Horger M, Muller-Schimpfle M, Yirkin I et al.: Extensive peritoneal and omental lymphomatosis with raised CA 125 mimiking carcinomatosis: CT and intraoperative findings. Br J Radiol 2004; 77: 71-73. 2. Hamric-Turner JE, Chieci MV, Abbitt PL et al.: Neoplastic and inflamatory processes of peritoneum, omentum and mesentery: diagnosis with CT. Radiographics 1992; 12: 1051-68. 3. Kebapci M, Vardareli E, Adapinar B et al.: CT findings and serum ca 125 levels in malignant peritoneal mesotelioma: report of 11 new cases and review of the literature. Eur Radiol 2003; 13: 2629-2626. 4. McCarville MB, Hill DA, Miller BE, Pratt CB: Secondary ovarian neoplasms in children: imaging features with histopatologic correlation. Pediatr Radiol 2001; 31: 358-364. 5. Crawshaw J, Sohaib SA, Wotherspoon A, Shepherd JH: Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the ovaries: imaging findings. Br J Radiol 2007; 80 e155-e158. 6. Chong AL, Ngan B-Y, Weitzman S: Anaplastic large celll Lymphoma of the ovary in pediatric patient. J Pediatr Hematol Oncol 2009; 31: 702-704. 7. Elharroudi T, Ismaili N, Errihani H, Jalil A: Primary lymphoma of the ovary. J Cancer Res Ther 2008; 4: 195-6. 8. Dimopoulos MA, Daliani D, Pugh W et al.: Primary ovarian Non-Hodgkin’s lyphoma: Outcome after treatment with combination chemiotherapy. Gynecol Oncol 1997; 64: 446-450, Cancer 1972; 29 (1): 252-260. 9. Signorelli M, Maneo A, Cammarota S et al.: Conservative management in primary genital lymphomas: the role of chemiotherapy. Gynecol Oncol 2007; 104: 416-421. 10. Fox H, Langley FA, Govan ADT et al.: Malignant lymphoma presenting as an ovarian tumor: a clinicopathological analiysis of 34 cases. Br J Obstst Gynaecol 1998; 95: 386-90. 11. Vang R, Medeiros J, Warnke R et al.: Ovarian Non-Hodgkin’s lymphoma: a clinicopathologic study of eight primary cases. Mod Pathol 2001; 14 (11): 1093-1099.
otrzymano: 2011-01-17
zaakceptowano do druku: 2011-03-10

Adres do korespondencji:
*Danuta Roik
Zakład Radiologii Pediatrycznej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: 501 032 404
e-mail: droik@o2.pl

Nowa Pediatria 1/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria