Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2012, s. 8-11
*Cezary Grygoruk, Grzegorz Mrugacz, Karol Ratomski, Mirosław Grusza, Agnieszka Talecka-Niczyporuk, Piotr Pietrewicz
Praktyczne aspekty transferu zarodków
Practical aspects of embryo transfer
Centrum Położniczo-Ginekologiczne „Bocian” w Białymstoku
Kierownik Centrum: dr n. med. Grzegorz Mrugacz
Summary
It is estimated that the approximately 15% of population in reproductive age is suffering from infertility. It constitutes about 80 millions couples all over the world. The infertility treatment method is carefully chosen to fit individual health requirements and source of infertility of the couple without causing major health side effects and provide a maximal success rate. The in-vitro fertilization process, frequently applied in the case of a male infertility or the closed fallopian tubes, consists of the following stages: preparation, controlled ovarian hyperstimulation, oocytes pick-up, sperm preparation, fertilization of the occytes, embryo culture, embryo transfer and luteal phase support. The fact that high rates of fertilization in the laboratory result in a relatively low rate of “take home babies” has led investigators to focus the blame on various features of the in-vitro fertilization procedure. The embryo transfer, the final manual intervention in in-vitro fertilization process, remains in the center of interest of the researchers. The main goal of the embryo transfer is to place embryos safely inside the uterine cavity. However, there are many factors influencing the overall success of embryo transfer, for example: an equipment used for embryo transfer including the catheter type, the knowledge of anatomy and physiology of the reproductive tract or the experience of the operator.Problem niepłodności dotyczy około 15% populacji w wieku reprodukcyjnym, co stanowi około 80 milionów par na świecie. Z tego też względu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization) uznaje niezamierzoną bezdzietność za chorobę społeczną. Do głównych przyczyn niepłodności zaliczyć można: zaburzenia owulacji (20%), niedrożność jajowodów (30%) oraz czynnik męski (40%). U około 10% niepłodnych par, pomimo przeprowadzonej diagnostyki, nie udaje się ustalić jednoznacznej przyczyny problemów z rozrodem. Wraz ze zrozumieniem uwarunkowań biologicznych rozrodu człowieka oraz postępem technologicznym wprowadzono wiele sposobów postępowania terapeutycznego niepłodności. Można je podzielić na: metody „klasyczne” – wykorzystujące zapłodnienie wewnątrzustrojowe – oraz techniki wspomaganego rozrodu (ART – assisted reproduction technology). W zależności od wykrytej przyczyny braku potomstwa, leczenie dobiera się tak, aby zapewnić pacjentom optymalny poziom skuteczności, w połączeniu z jak najmniejszym ryzykiem powikłań. Najczęstszymi wskazaniami do zastosowania zapłodnienia pozaustrojowego są: niedrożność jajowodów, endometrioza trwająca ponad trzy lata, niepłodność pochodzenia immunologicznego, zespół niepękającego pęcherzyka oraz niepłodność idiopatyczna. Proces leczniczy z wykorzystaniem zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu składa się zazwyczaj z następujących etapów: przygotowanie, kontrolowana hiperstymulacja hormonalna, pobranie oocytów, preparatyka nasienia, zapłodnienie komórek jajowych, hodowla i transfer zarodków, suplementacja fazy lutealnej.
Transfer zarodków (ET – embryo transfer) stanowi integralny i kulminacyjny element leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego. Jego głównym celem jest bezpieczne umieszczenie zarodków o jak najwyższym potencjale rozwojowym w jamie macicy. Do ET używa się specjalnych sond, kateterów połączonych szczelnie ze strzykawką. W celu pobrania zarodków do katetera, zanurza się dystalny koniec tego urządzenia w podłożu hodowlanym zawierającym zarodki. Następnie odciąga się tłok strzykawki wskutek czego do katetera wchodzi podłoże wraz z zarodkami przeznaczonymi do transferu. Przygotowany w taki sposób kateter wprowadza się do jamy macicy przez kanał szyjki macicy. Następnie w wyniku naciśnięcia tłoka strzykawki zostaje wytworzone ciśnienie w komorze roboczej, które jest przenoszone do wnętrza katatera, na skutek czego dochodzi do wstrzyknięcia transferowanego podłoża hodowlanego wraz z zarodkami do jamy macicy. Pomimo tego, że uzyskiwane w laboratoriach wskaźniki zapłodnień i rozwoju zarodków są dość wysokie, to jednak ostateczne wyniki kliniczne rozumiane w postaci ciąż klinicznych oraz „zdrowego dziecka zabranego do domu” są nadal niezadawalające (1). Skłoniło to wielu badaczy do poszukiwania przyczyn takiego stanu rzeczy. Spośród wielu czynników mogących mieć wpływ na powodzenie transferu najczęściej zwraca się uwagę na czynniki związane z anatomią i fizjologią układu rozrodczego oraz na aspekty techniczne ET.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Edwards RG: Clinical approaches to increasing uterine receptivity during human implantation. Hum Reprod 1995; 10 Suppl 2: 60-6. 2. Tomás C, Tikkinen K, Tuomivaara L et al.: The degree of difficulty of embryo transfer is an independent factor for predicting pregnancy. Human Reproduction 2002; 17: 2632. 3. Mansour R, Aboulghar M, Serour G: Dummy embryo transfer: a technique that minimizes the problems of embryo transfer and improves the pregnancy rate in human in vitro fertilization. Fertility and sterility 1990; 54: 678. 4. Fanchin R, Righini C, Olivennes F et al.: Uterine contractions at the time of embryo transfer alter pregnancy rates after in-vitro fertilization. Human Reproduction 1998; 13: 1968. 5. Birnholz J: Ultrasonic visualization of endometrial movements. Fertility and sterility 1984; 41: 157-8. 6. Eytan O, Elad D: Analysis of intra-uterine fluid motion induced by uterine contractions. Bulletin of mathematical biology 1999; 61: 221-38. 7. Pierzynski P, Reinheimer TM, Kuczynski W: Oxytocin antagonists may improve infertility treatment. Fertility and sterility 2007; 88 (213): e19-e22. 8. Goudas VT, Hammitt DG, Damario MA et al.: Blood on the embryo transfer catheter is associated with decreased rates of embryo implantation and clinical pregnancy with the use of in vitro fertilization-embryo transfer. Fertility and sterility 1998; 70: 878-82. 9. Alvero R, Hearns Stokes R, Catherino W et al.: The presence of blood in the transfer catheter negatively influences outcome at embryo transfer. Human Reproduction 2003; 18: 1848. 10. Silberstein T, Weitzen S, Frankfurter D et al.: Cannulation of a resistant internal os with the malleable outer sheath of a coaxial soft embryo transfer catheter does not affect in vitro fertilization-embryo transfer outcome. Fertility and sterility 2004; 82: 1402-6. 11. Garzo VG: Embryo transfer technique. Clinical obstetrics and gynecology 2006; 49: 117. 12. Sallam H, Agameya A, Rahman A et al.: Ultrasound measurement of the uterocervical angle before embryo transfer: a prospective controlled study. Human Reproduction 2002; 17: 1767. 13. Strickler R, Christianson C, Crane J et al.: Ultrasound guidance for human embryo transfer. Fertility and sterility 1985; 43: 54-61. 14. Buckett WM: A meta-analysis of ultrasound-guided versus clinical touch embryo transfer. Fertility and sterility 2003; 80: 1037-41. 15. Eskandar MA, Abou-Setta AM, El-Amin M et al.: Removal of cervical mucus prior to embryo transfer improves pregnancy rates in women undergoing assisted reproduction. Reproductive biomedicine online 2007; 14: 308-13. 16. Awonuga A, Nabi A, Govindbhai J et al.: Contamination of embryo transfer catheter and treatment outcome in in vitro fertilization. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 1998; 15: 198-201. 17. Visschers B, Bots R, Peeters M et al.: Removal of cervical mucus: effect on pregnancy rates in IVF/ICSI. Reproductive biomedicine online 2007; 15: 310-5. 18. McDonald JA, Norman RJ: A randomized controlled trial of a soft double lumen embryo transfer catheter versus a firm single lumen catheter: significant improvements in pregnancy rates. Human Reproduction 2002; 17: 1502. 19. Al-Shawaf T, Dave R, Harper J et al.: Transfer of embryos into the uterus: how much do technical factors affect pregnancy rates? Journal of Assisted Reproduction and Genetics 1993; 10: 31-6. 20. Wisanto A, Janssens R, Deschacht J et al.: Performance of different embryo transfer catheters in a human in vitro fertilization program. Fertility and sterility 1989; 52:79. 21. Ebner T, Yaman C, Moser M et al.: The ineffective loading process of the embryo transfer catheter alters implantation and pregnancy rates. Fertility and sterility 2001; 76: 630-2. 22. Allen W, Tiplady C, Butler S et al.: Rheological characterisation of estrous uterine fluid in the mare. Theriogenology 2002; 58: 503-6. 23. Karni Z, Polishuk W, Adoni A et al.: Newtonian viscosity of the human cervical mucus during the menstrual cycle. International journal of fertility 1971; 16: 185. 24. Friedler S, Schachter M, Strassburger D et al.: A randomized clinical trial comparing recombinant hyaluronan/recombinant albumin versus human tubal fluid for cleavage stage embryo transfer in patients with multiple IVF-embryo transfer failure. Human Reproduction 2007; 22: 2444. 25. Karimian L, Rezazadeh V, Baghestani A et al.: A prospective randomized comparison of two commercial embryo transfer medium in IVF/ICSI cycles. Hum Reprod 2004; 19: i52. 26. Moreno V, Balasch J, Vidal E et al.: Air in the transfer catheter does not affect the success of embryo transfer. Fertility and sterility 2004; 81: 1366-70. 27. Baba K, Ishihara O, Hayashi N et al.: Where does the embryo implant after embryo transfer in humans? Fertil Steril 2000; 73: 123-5. 28. Coroleu B, Barri PN, Carreras O et al.: The influence of the depth of embryo replacement into the uterine cavity on implantation rates after IVF: a controlled, ultrasound-guided study. Human Reproduction 2002; 17: 341. 29. Bilalis D, Marangou S, Polidoropoulos N et al.: Use of different loading techniques for embryo transfer increasing the risk of ectopic pregnancy. Hum Reprod, Abstract Book, P-479 2002; 17:162. 30. Martinez F, Coroleu B, Parriego M et al.: Ultrasound-guided embryo transfer: immediate withdrawal of the catheter versus a 30 second wait. Human Reproduction 2001; 16: 871. 31. Chalubinski K, Deutinger J, Bernaschek G: Vaginosonography for recording of cycle-related myometrial contractions. Fertility and sterility 1993; 59: 225. 32. Eytan O, Elad D, Jaffa AJ: Evaluation of the embryo transfer protocol by a laboratory model of the uterus. Fertil Steril 2007; 88: 485-93. 33. Grygoruk C, Sieczynski P, Modlinski JA et al.: Influence of embryo transfer on blastocyst viability. Fertil Steril 2011; 95: 1458-61.
otrzymano: 2012-02-15
zaakceptowano do druku: 2012-02-29

Adres do korespondencji:
*Cezary Grygoruk
Centrum Ginekologiczno-Położnicze „Bocian”
ul. Akademicka 23, 15-267 Białystok
tel.: +48 (85) 744-77-00
e-mail: cezary.grygoruk@gmail.com

Nowa Pediatria 1/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria