Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2012, s. 82-84
*Konrad Wroński, Michał Tenderenda
Chirurgiczne leczenie polipa pęcherzyka żółciowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of gallbladder polyp – case report and review of literature
Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Kierownik Oddziału: prof. nzw. dr hab. n. med. Michał Tenderenda
Summary
Gallbladder polyps are usually detected incidentally during abdominal ultrasonography. It is believed that between 5 to 7% of healthy people have in the gallbladder polypoid lesion. Clinical symptoms associated with the presence of polyps in the gallbladder are different. In the case of gallbladder polyps larger than 10 mm it is possible the process of neoplastic transformation. Proceedings of gallbladder polyps still raises many controversies.
In this article the authors present a case of patient who were treated surgically because of gallbladder polyp and also reviewed the recent literature relating to this disease and its treatment.WPROWADZENIE
Po raz pierwszy polip pęcherzyka żółciowego został opisany przez Virchowa w 1863 roku (1, 2). Polipy pęcherzyka żółciowego rozpoznawane są najczęściej przypadkowo podczas ultrasonografii jamy brzusznej (1-4). Uważa się, że od 5 do 7% zdrowych osób ma w pęcherzyku żółciowym zmianę polipowatą (2-5). Polipy pęcherzyka żółciowego rozpoznawane są w 2-12% pęcherzyków wyciętych podczas cholecystektomii (1-5).
Ze względu na niewielką liczbę krajowych publikacji na temat postępowania z polipami pęcherzyka żółciowego, a także kontrowersje co do ryzyka wystąpienia raka pęcherzyka żółciowego w polipie, autorzy niniejszego artykułu postanowili przedstawić przypadek pacjenta leczonego chirurgicznie z powodu polipa pęcherzyka żółciowego i dokonać przeglądu najnowszego piśmiennictwa odnoszącego się do tej choroby i metod jej leczenia.
OPIS PRZYPADKU
60-letni chory został skierowany do oddziału chirurgicznego z powodu rozpoznanego w badaniu USG brzucha polipa pęcherzyka żółciowego wielkości 12 mm. W wywiadzie chory od kilku miesięcy przed wykonaniem USG brzucha zgłaszał sporadycznie występujące bóle w podżebrzu po stronie prawej i nudności. W badaniu przedmiotowym brzuch był miękki i nie stwierdzono dolegliwości bólowych zlokalizowanych w podżebrzu prawym. Zdecydowano o powtórzeniu ultrasonografii jamy brzusznej i miednicy, w której opisano polip pęcherzyka żółciowego o wielkości około 11 mm. W badaniu tym nie stwierdzono zmian patologicznych w obrębie innych narządów położonych w jamie brzusznej i miednicy. W badaniach laboratoryjnych u chorego nie stwierdzono odchyleń od normy.
Pacjentowi zaproponowano leczenie chirurgiczne w trybie planowym, na które chory wyraził zgodę. W znieczuleniu ogólnym wykonano cholecystektomię laparoskopową. Po wykonanym zabiegu operacyjnym pęcherzyk żółciowy przecięto i stwierdzono polip o średnicy około 10 mm (ryc. 1). Materiał przesłano do rutynowego badania histopatologicznego, w którym rozpoznano gruczolaka według podziału Christensena.
Ryc. 1. Zdjęcie wykonane po zabiegu operacyjnym przedstawiające polip pęcherzyka żółciowego.
Przebieg pooperacyjny u pacjenta był niepowikłany. Gojenie rany pooperacyjnej prawidłowe. Chorego wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym.
OMÓWIENIE
Polipy pęcherzyka żółciowego są najczęściej wykrywane przypadkowo podczas badania ultrasonograficznego jamy brzusznej i miednicy. Należy pamiętać, że nie u wszystkich chorych z rozpoznanymi w USG polipami pęcherzyka żółciowego, są one stwierdzane w badaniu histopatologicznym. W artykule Huanga i wsp. (6) stwierdzono brak zmian polipowatych w 7% wyciętych pęcherzyków żółciowych, pomimo opisywanej obecności takich zmian w badaniu ultrasonograficznym. Zamiast obecności polipów stwierdzono małe kamienie, niedające cienia akustycznego, i bezpostaciowe kamienie, tzw. szlam (6).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Azuma T, Yoshikawa T, Araida T et al.: Differential diagnosis of polypoid lesions of gallbladder by endoscopic ultrasonography. Am J Surg 2001; 181: 65-70. 2. Sugiyama M, Xie XY, Atomi Y, Saito M: Differential diagnosis of small polypoid lesions of gallbladder: the value of endoscopic ultrasonography. Ann Surg 1999; 229: 498-504. 3. Lee KF, Wong J, Li JC, Lai PB: Polypoid lesions of the gallbladder. Am J Surg 2004; 188: 186-190. 4. Muguruma N, Tadatsu M, Kusaka Y et al.: Endoscopic sonography in the diagnosis of gallbladder wall lesions in patients with gallstones. J Clin Ultrasound 2001; 29: 395-400. 5. Mainprize KS, Gould SW, Gilbert JM: Surgical management of polypoid lesions of gallbladder. Br J Surg 2000; 87: 414-417. 6. Huang CS, Lien HH, Jeng JY, Huang SH: Role of laparoscopic cholecystectomy in the management of polypoid lesions of the gallbladder. Surg Laparosc Percutan Tech 2001; 11: 242-247. 7. Terzi C, Sokmen S, Seckin S et al.: Polypoid lesions of the gallbladder: report of 100 cases with special reference to operative indications. Surgery 2000; 127: 622-627. 8. Sun XJ, Shi JS, Han Y et al.: Diagnosis and treatment of polypoid lesions of the gallbladder: report of 194 cases. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2004; 3: 591-594. 9. Aldouri AQ, Malik HZ, Waytt J et al.: The risk of gallbladder cancer from polyps in a large multiethnic series. Eur J Surg Oncol 2009; 35: 48-51. 10. Yeh CN, Jan YY, Chao TC, Chen MF: Laparoscopic cholecystectomy for polypoid lesions of the gallbladder: a clinicopathologic study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2001; 11: 176-181. 11. Toda K, Souda S, Yoshikawa Y et al.: Significance of laparoscopic excisional biopsy for polypoid lesions of the gallbladder. Surg Laparosc Endosc 1995; 122: 267-271. 12. Shinkai H, Kimura W, Muto T: Surgical indications for small polypoid lesions of the gallbladder. Am J Surg 1998; 175: 114-117. 13. Kubota K, Bandai Y, Noie T et al.: How should polypoid lesions of the gallbladder be treated in the era of laparoscopic cholecystectomy? Surgery 1995; 117: 481-487. 14. Christensen AH, Ishak KG: Benign tumors and pseudo tumors of the gallbladder. Report of 180 cases. Arch Pathol 1970; 90: 423-432. 15. Smok G, Bentjerdot R, Csendes A: Benign polypoid lesions of the gallbladder. Their relation to gallbladder adenocarcinoma. Rev Med Chil 1992; 120: 31-35. 16. Collett JA, Allan RB, Chisholm RJ et al.: Gallbladder polyps: prospective study. J Ultrasound Med 1998; 17: 207-211. 17. Csendes A, Burgos Am, Csendes P et al.: Late follow-up of polypoid lesions of the gallbladder smaller than 10 mm. Ann Surg 2001; 234: 657-660. 18. Meyers RP, Shaffer EA, Beck PL: Gallbladder polyps: epidemiology, natural history and management. Can J Gastroenterol 2002; 16(3): 187-194.
otrzymano: 2012-08-02
zaakceptowano do druku: 2012-09-10

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Katedra Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel. +48 (89) 539-85-42
e-mail: konradwronski@wp.pl

Nowa Medycyna 4/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna