Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2013, s. 65-66
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Owoce dzikiej róży hamują wytwarzanie melaniny
Fuji T., Ikeda K., Saito M: Inhibitory effect of rose hip (Rosa canina L.) on melanogenesis in mouse melanoma cells and on pigmentation in brown guinea pigs. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2011, 75(3), 489-495.
Melanina odgrywa ważną rolę w ochronie skóry ludzkiej przed szkodliwym działaniem promieniowania UV pochodzenia słonecznego. Jednakże nadmierna akumulacja melaniny w postaci wysoce zabarwionych plam na odsłoniętych fragmentach ciała staje się problemem estetycznym. Wybielacze skóry stosowane są w wielu krajach Zachodnich w celu zapobiegania i leczenia przebarwień, takich jak melanoderma, piegi i plamy starcze. Barwnik melanina wytwarzany jest w melanocytach – komórkach warstwy podstawowej naskórka. Powstaje ona z aminokwasu tyrozyny przy udziale enzymu tyrozynazy.
Badania dotyczyły wpływu substancji obecnych w owocach dzikiej róży (Rosa canina L.) na proces wytwarzania melaniny zachodzący w hodowli mysich melanocytów B16 oraz homogenacie skóry grzbietu świnki morskiej. Z owoców dzikiej róży otrzymano ekstrakt wodny, który następnie rozdzielono na 4 frakcje: acetonową, wodną, etanolową (uzyskaną za pomocą 50% etanolu) i octanową. We wstępnych badaniach wykazano, że najbardziej aktywna wobec tyrozynazy była frakcja etanolowa, która hamowała wytwarzanie melaniny w komórkach mysich melanocytów 5-krotnie silniej od wyciągu podstawowego. W wyniku analizy fitochemicznej stwierdzono, że frakcja etanolowa zawiera proantocyjanidyny typu (+)-katechiny i (–)-epikatechiny.
Frakcja etanolowa z owoców dzikiej róży hamowała aktywność tyrozynazy w hodowli mysich melanocytów w stężeniu 200 μg/ml na poziomie 83%. Frakcja ta w tym samym stężeniu, hamowała ponadto aktywność tyrozynazy w homogenacie skóry świnki morskiej na poziomie 82%.
Na tej podstawie autorzy sądzą, że proantocyjanidyny występujące w owocach dzikiej róży mogą zostać wykorzystane, w postaci preparatu doustnego, do hamowania melanogenezy w skórze ludzkiej, a co za tym idzie w charakterze bezpiecznego wybielacza skóry.
Gymnema sylvestre stymuluje wytwarzanie insuliny
Al-Romaiyan A., Liu B., Asare-Anane H. i wsp.: A novel Gymnema sylvestre extract stimulates insulin secretion from human islets in vivo and in vitro. Phytother. Res. 2010, 24, 1370-1376.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii