Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 1/2013

Spis treści / Contents

Działanie in vitro olejku kminkowego (Oleum Carvi) wobec bakterii beztlenowych
Activity in vitro of Caraway oil (Oleum carvi) against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Marta Ziółkowska-Klinkosz, Anna Wojtaszek-Słomińska, Andrzej W. Kędzia, Aida Kusiak, Adam Włodarkiewicz – s. 3-7
Działanie na bakterie i grzyby alkaloidów i innych grup związków roślinnych
The effect of alkaloids and other groups of plant compounds on bacteria and fungi
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 8-16
Liście Serratula quinquefolia M.B. nowym źródłem arbutyny
The leaves of Serratula quinquefolia M.B. as a new arbutin source
Monika Morąg, Gerard Nowak, Anna Michalak – s. 17-21
Możliwości wykorzystania różeńca Kiryłowa (Rhodiola kirilowii) w nowoczesnej fitoterapii**
Possible Rhodiola kirilowii use in modern phytotherapy
Anna Krajewska-Patan, Agnieszka Gryszczyńska, Sebastian Mielcarek, Mirosława Furmanowa, Waldemar Buchwald, Przemysław Ł. Mikołajczak,, Bogusław Czerny,, Przemysław M. Mrozikiewicz, – s. 22-27
Kurkumina, indolo-3-karbinol i resweratrol w chemoprewencji raka sutka
Curcumin, indole-3-carbinol and resveratrol in chemoprevention of breast cancer
Monika Maliszewska – s. 28-35
Rola polifenoli roślinnych w łagodzeniu niekorzystnego wpływu cukrzycy na homeostazę funkcjonowania mitochondriów**
The role of plant polyphenols in alleviate the negative impact of diabetes on the functioning of mitochondrial homeostasis
Karolina Siewiera, Magdalena Łabieniec-Watała – s. 36-41
Znaczenie wybranych związków pochodzenia roślinnego w diecie zapobiegającej chorobom nowotworowym
The role of selected compounds of plant origin in diet protecting against cancer
Emilia Kałędkiewicz, Ewa Lange – s. 42-47
Przeciwutleniające i farmakologiczne właściwości kwasów fenolowych
Antioxidant and pharmacological properties of phenolic acids
Anna Parus – s. 48-53
Właściwości lecznicze i kosmetologiczne drożdży piekarniczych (Saccharomyces cerevisiae)
Medicinal and cosmetological properties of Ssaccharomyces cerevisiae
Bożena Muszyńska, Mirosław Malec, Katarzyna Sułkowska-Ziaja – s. 54-62
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 65-66