Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2013, s. 36-39
Dariusz Krzywicki, Aneta Wrzosek, *Piotr Wesołowski, Andrzej Wojtowicz
Nieinwazyjny zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej. Opis przypadku
Noninvasive sinus lift procedure. Case report
Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
Summary
Introduction: The maxillary sinus is the largest of the paranasal sinuses. Atrophy of the alveolar process comes as a result of tooth loss in the posterior region of the jaw. Insufficient amount of bone separating the maxillary sinus floor from the top of alveolar ridge makes implant treatment impossible. The aim of sinus floor elevation is to produce a space for the implant, without interruption Schneiderian mucosa. Recent advances in the field of implantology can reduce invasiveness and extent of the surgery to a minimum.
Aim: The aim of this study was to describe clinical maxillary sinus floor elevation using a cassette Cas-Kit.
Material and methods: 40 year old patient was admitted to the Department of Oral Surgery, Medical University IS, in order to plan implant treatment. CT examination showed a lack of teeth 15, 16 in the upper right side and the absence of teeth 25, 26, 27 in the upper left side. The treatment plan included at first the insertion of the implant in place of missing teeth 15-16 and in the second stage – reconstruction of the alveolar process on the left side with the bone block.
Results: Under local anesthesia the surgery of the maxillary sinus floor elevation on the right side with the simultaneous installation of the implant in place of the missing 15-16 was performed. The procedure was performed with as minimal invasiveness in soft and hard tissues, as it is possible for this type of procedure.
Conclusions: Cartridge Cas-Kit seems to be the optimal tool for the closed method of lifting of the sinus. Prior to each surgery a de-tailed analysis of the amount of bone and alveolar recess of the maxillary sinus should be carried out by means of CT scans (CBCT).WSTĘP
Zatoka szczękowa jest największą z zatok przynosowych, jej kształt i wielkość zmieniają się znacznie wraz z wiekiem. Po okresie drugiego ząbkowania, podczas szybkiego wzrostu środkowej części twarzy, zatoka szczękowa przyjmuje swój ostateczny rozmiar i kształt. Jej pojemność u dorosłych waha się od 8 do 25 cm3. Utrata górnych zębów w odcinkach bocznych, najczęściej spowodowana nieleczoną próchnicą i chorobami przyzębia, wraz z upływem czasu powoduje atrofię wyrostka zębodołowego szczęki. Wynikiem tego jest zmniejszanie ilości kości oddzielającej dno zatoki szczękowej od szczytu wyrostka zębodołowego. Znaczny zanik kości uniemożliwia odbudowę protetyczną opartą na implantach, bez wcześniejszego przeprowadzenia zabiegów augmentacyjnych. Osiągnięcia w dziedzinie inżynierii tkankowej i możliwość zastosowania materiałów kościozastępczych pozwalają obecnie częściowo odtwarzać tkankę kostną. W przypadkach dużych zaników kości, daje to możliwość zastosowania technik operacyjnych pozwalających na wprowadzenie implantów w miejscach dotychczas niedostępnych, w tym w odcinkach bocznych szczęki. Jedną z metod pozwalających na osiągnięcie tego celu jest zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus floor elevation), inaczej nazywany podniesieniem zatoki (sinus lift) (1-3). Wśród wielu metod wykonywania zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej na szczególną uwagę zasługują te, które są mało inwazjne i co za tym idzie dużo łatwiej akceptowane przez pacjenta. Jedną z możliwości przeprowadzenia takiego mało inwazyjnego zabiegu jest kaseta Cas-Kit (ryc. 1).
Ryc. 1. Kaseta Cas Kit.
OPIS PRZYPADKU
40-letnia pacjentka zgłosiła się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS WUM, w celu zaplanowania leczenia implanto-protetycznego. Badanie tomograficzne wykazało braki zębowe w szczęce po stronie prawej zębów 15 i 16, po stronie lewej brak skrzydłowy (ryc. 2).
Ryc. 2. Badanie CBCT przed zabiegiem.
Plan leczenia obejmował podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją w pozycji 16, oraz po wygojeniu zębodołów po niedawnych ekstrakcjach zębów po stronie lewej, odbudowę wyrostka zębodołowego szczęki przy użyciu allogennych bloczków kostnych, w celu przygotowania do dalszego leczenia implantologicznego.
Zęby 15 i 16 pacjentka straciła 8 lat temu z powodu znacznego zniszczenia próchnicą. Po wykonaniu pomiarów wyrostka zębodołowego szczęki podjęto decyzję o zastosowaniu mało inwazyjnej metody podniesienia dna zatoki szczękowej, przy użyciu kasety Cas-Kit (Crestal Approach-Sinus KIT). W pozycji 16 zaplanowano implant Osstem GS/TS III o wymiarach 4,0/11,5 mm, co powodowało konieczność podniesienia dna zatoki szczękowej o 6 mm (ryc. 3).
Ryc. 3. Pomiary wyrostka zębodołowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Peterson L: Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001, 359-360, 490. 2. Bartkowski S: Chirurgia szczękowo-twarzowa. Oficyna Wydawnicza AFEST, Kraków 1996,191-193. 3. Kryst L: Chirurgia stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 1997, 243-256. 4. Kfir E, Goldstein M, Yerushalami I et al.: Minimally Invasive Antral Membrane Baloon Elevation-Results of a Multicenter Registry. Clin Implant Dent Relat Res 2009; 11 (Suppl. 1): e83-91. 5. Koeck B, Wagner B: [W:] Implantologia. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004, 221-224. 6. Berengo M, Sivolella S, Majzoub Z, Cordioli G: Endoscopic evaluation of the bone-added osteotome sinus floor elevation procedure. Int J Oral Maxillofac Surg 2004; 33: 189-194. 7. Yura S, Kato T, Ooi K, Izumiyama Y: A combination of three minimally invasive surgical procedures for implant placement in the posterior maxilla withinsufficient bone quantity. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 106: e1-e5.
otrzymano: 2012-09-21
zaakceptowano do druku: 2012-11-09

Adres do korespondencji:
*Piotr Wesołowski
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: +48 (22) 502 12 24
e-mail: chisel@o2.pl

Nowa Stomatologia 1/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia