Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2013, s. 111-114
*Katarzyna Spachowska
Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ginekologa w profilaktyce raka piersi
The role of a general practitioner and a gynecologist in the prevention of a breast cancer
Wydział Opieki Zdrowotnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Summary
Introduction. According to IARC (International Agency for Research on Cancer in Lyon) the biggest threat for women is breast cancer. For several years the increase in the morbidity on this type of cancer has been noticeable, what is more, those high rates are directly proportional to the high level of the civilization and economic development of societies. The rate of deaths connected with nipple cancer does not decrease – although it is lower that the European average.
Aim. The aim of the following thesis was to discuss the current situation of the role of a general practitioner and a gynecologist in the prevention of breast cancer in the system of health care. In order to reach the main aim the following detailed problems have been stated.
Material and methods. In the following thesis three original surveys have been used: the first one aimed at general practitioners, the second one to gynecologists and the third one to the group of women. Each one of the surveys consisted of an introduction, questions for the interviewees: closed and semi-open allowing to write people’s own opinion and the explanation, being the last part of a questionnaire.
Results. Over half of the doctors taking part in the survey (51 interviewees – 64% of a group) admits that they do not inform their patients about the symptoms of a breast cancer. Quite a smaller group (29 interviewees – 36% of all the people asked) claims that they provide their patients with this kind of information.
Conclusions. General practitioners as well as gynecologists estimate their knowledge of the prevention of cancer as sufficient and they claim to educate themselves in this matter. However, they limit their role in the prevention activity to discussions about research for early detection. General practitioners do not feel the responsibility to inform their patients about the symptoms of breast cancer, whereas gynecologists give the women information about factors which can protect them from having cancer as well as information about the factors which increase the risk of the disease.Wstęp

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Opolski T (red.): Zdrowie publiczne. Szkoła Zdrowia Publicznego CKMP, Warszawa 2011: 146. 2. Mazur J, Tabak I, Małkowska-Szkutnik A et al.: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. IMiD, Warszawa 2008. 3. Paździoch S, Ryś A (red.): Zdrowie publiczne. UWM Vesalius, Kraków 1996. 4. Wojtczak A: Zdrowie publiczne – wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. PZWL, Warszawa 2009; 60: 122-124, 174-175. 5. Wesołowska E: Badania przesiewowe w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi. [W:] Meder J (red.): Podstawy onkologii klinicznej. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011: 18. 6. Czupryna A, Paździoch S, Ryś A, Włodarczyk WC (red.): Zdrowie publiczne. Vesalius, t. 1, Kraków 2000; 20: 128. 7. Kozierkiewicz A (red.): Biała Księga. Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces. Ośrodek Analiz Uniwersyteckich Sp. z o.o., Warszawa-Kraków 2011: 78. 8. Chmielarczyk W, Galicka M, Kamińska G, Szymańska W: „Minimum Onkologiczne” dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej. SPEO Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, wyd. 1, Warszawa 2009: 47. 9. Godycki-Ćwirko M, Tomiak E, Wrzeciono B, Lukas W: Zakres profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej. Problemy Medycyny Rodzinnej 2009(XI); 1: 2. 10. Rusinek G, Kowal A, Derkacz M et al.: Badania diagnostyczne – co leży w kompetencjach lekarza rodzinnego? Family Medicine & Primary Care Review 2010; 3(12): 810-811.
otrzymano: 2013-05-21
zaakceptowano do druku: 2013-07-18

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Spachowska
Wydział Opieki Zdrowotnej SUM
ul. Stefana Batorego 72/8, 41-506 Chorzów
tel.: +48 607-877-075
e-mail: k_spachowska@interia.pl

Nowa Medycyna 3/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna