Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2013

Spis treści / Contents

KOLOPROKTOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers
Leczenie przetok odbytu w latach 2006-2012 w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej ŚUM w Bytomiu
Treatment of fistulas-in-ano in the years 2006-2012 based on experiences of the Department of General and Gastroenterological Surgery in Bytom
Angelika Copija, Julia Janiszewska, Paulina Maruszczak, Aleksandra Raźnikiewicz, Dariusz Waniczek, Jerzy Arendt – s. 95-100
Ocena porównawcza skuteczności łączonej terapii 7% Sulcralfactem z 2% Diltiazemem w porównaniu z leczeniem samym 2% Diltiazemem w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu – randomizowane badanie prospektywne
Comparative assessment of effectiveness of combination therapy with 7% Sucralfate and 2% Diltiazem versus 2% Diltiazem alone in treatment of chronic anal fissure – randomized prospective study
Małgorzata Kołodziejczak, Krzysztof Bielecki, Anna Wiączek – s. 101-103
DZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY
Prace oryginalne
Original papers
Omdlenia w praktyce lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Fainting spells in practice of a hospital doctor of the accident and emergency ward
Grzegorz Opielak, Łukasz Szeszko, Jakub Piotrkowicz, Mykola Tsyganok – s. 104-106
Ocena zgodności modelu żywienia studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zasadami diety śródziemnomorskiej
Evaluation of nutritional model compatibility with the principles of the Mediterranean diet in students of the Warsaw Medical University
Paulina Zych, Dorota Szostak-Węgierek – s. 107-110
Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ginekologa w profilaktyce raka piersi
The role of a general practitioner and a gynecologist in the prevention of a breast cancer
Katarzyna Spachowska – s. 111-114
Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy
Selected quality of life determinants in diabetes
Helena Motyka, Krystyna Stanisz-Wallis – s. 115-123
Prace poglądowe
Review papers
Metody przenoszenia informacji genetycznej i ich wpływ na zdrowie człowieka
Methods of transfer of genetic information and its impact on human health
Paweł Kowalczyk, Urszula Jankiewicz – s. 124-129
Advexin – przykład zastosowania terapii genowej w onkologii
Advexin – an example of gene therapy application in oncology
Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüo?lu – s. 130-134
Postępy w badaniach zapłodnienia u ssaków i człowieka
Advances in fertilization research in mammals and human
Leopold Śliwa – s. 135-138
Opis przypadku
Case report
Zespół Dejerine’a-Roussy’ego w przebiegu udaru krwotocznego struktur głębokich lewej półkuli mózgu
Dejerine-Roussy syndrome in the course of hemorrhagic stroke in deep structures of left brain hemisphere
Adam Wiśniewski, Barbara Książkiewicz – s. 139-141
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.