Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2013, s. 123-128
*Daria Sawaryn
Felinoterapia w usprawnianiu pacjentów onkologicznych
Therapy cat in improving patients’ treating oncology diseases
Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Kierownik Wydziału: prof. dr hab. Stanisław Wołowiec
Summary
Introduction. Animal therapy or otherwise assisted therapy is a method of therapy and education involving accordingly prepared animals. Therapy cat or therapy with the help of the cat becomes an important element in therapy and one of the essential methods for improvement of both children and adults. Therapy cat is one way animaloterapii, in which the role of the therapist fully cat animal. The name comes from a combination of the Latin words felis – the cat and the Greek therapeia – therapy. Therapy cat used to improve the elderly, infirm and disabled and the physically and mentally handicapped children.
Aim. Main purpose of the material research is to present one of the animal therapy's methods (felinotherapy) and show its impact in improving process among oncological patients.
Material and methods. In the material research of the 25 patients were treating oncological diseases, who have participated in the feline therapy individually or in groups. Patients stayed in the hospice cancer of St. Christopher in Warsaw. Therapy cat was conducted by staff and volunteers of the Foundation “Together easier”.
Conclusions. Patients interviewed using a questionnaire survey. Patients reported feeling after class rest and relaxation. Some patients found that treatment with a cat motivates them to further treatment.Wstęp
Już od wieków wiadomo, iż kontakt ze zwierzęciem doskonale wpływa na zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Mogą to potwierdzić liczne wyniki badań dostępne w dotychczasowej literaturze. Zwierzęta uczą bliskości, pomagają nawiązywać kontakty z innymi posiadaczami zwierząt, uczą okazywania emocji, pomagają znosić samotność, chorobę i odizolowanie. Udowodniono również, że towarzystwo zwierząt przyspiesza rekonwalescencję po chorobie, uspokaja osoby zestresowane, nadpobudliwe, a jednocześnie zwierzęta potrafią pobudzić do aktywności osoby cierpiące na depresję bądź apatię.
Felinoterapia to jedna z metod animaloterapii, w której rolę zwierzęcego terapeuty pełni kot. Nazwa pochodzi z połączenia łacińskiego słowa felis – „kot” oraz greckiego therapeia – „terapia”. Felinoterapię stosuje się w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych i niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie dzieci. Kontakt z kotem wywiera pozytywny wpływ na psychikę, wyraźnie poprawia samopoczucie, obniża poziom lęku, a także przełamuje bariery u osób, które boją się zwierząt. Terapia odbywa się głównie w domach spokojnej starości, hospicjach, szpitalach i zakładach penitencjarnych. Koty odgrywają tam ogromną rolę integracyjną. Stają się obiektem zainteresowań, tematem rozmów i troski. Koty sprawdzają się świetnie przy rehabilitacji osób ociemniałych jako pomocnicy zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Wykorzystywane są także do resocjalizacji w ośrodkach poprawczych oraz w więzieniach (1).
Wizyty kotów szczególną rolę odgrywają w przypadku osób chorych na SM, chorobę Alzheimera, Parkinsona oraz choroby reumatyczne. Terapia kotem w przypadku osób cierpiących na chorobę Parkinsona polega głównie na głaskaniu, przytulaniu, zabawie z kotem, zabiegach pielęgnacyjnych przy kocie, ćwiczeniach logopedycznych, rozmowie z wolontariuszem bądź z właścicielem zwierzaka. W przypadku chorób reumatyczny nieodzownym elementem jest ruch. Podobnie jak przy chorobie Parkinsona, głównym zadaniem felinoterapii jest bezpośredni kontakt ze zwierzęciem i zabawa z nim. Zajęcia głównie polegają na regularnym pobudzaniu stawów, ruchów kończynami, rozgrzewaniu bolących miejsc. Chorzy na alzheimera na każdym etapie choroby powinni odczuwać wsparcie najbliższych osób. Należy zapewnić im bezpieczeństwo emocjonalne, które oddali w znacznym stopniu widmo degradacji społecznej. Podczas terapii z pacjentami należy starać się zapewnić im maksymalnie proste środowisko. Jasne komunikaty, literowe oznaczenie przedmiotów, wytyczenie rytualnego rytmu dnia powodują spadek napięcia psychicznego chorych. Spotkania z kotem uczą prostych, stereotypowych zachowań, np. czesanie kota, dawanie mu jedzenia, sprzątania kuwety. Zadaniem kota jest również integrowanie pacjentów między sobą, zmniejszenie lęku i zaburzeń zachowania. Do terapii osób ze stwardnieniem rozsianym używa się głównie myszek na sznurku i papierowych kulek robionych przez pacjentów. Ćwiczenia polegają na karmieniu kota oraz rzucaniu mu zabawek (2).
Oddzielną grupą, którą zajmuje się felinoterapia, są dzieci cierpiące na autyzm, zespół Retta, zespół Aspergera, ADHD oraz porażenie mózgowe. Dzieci autystyczne mają wiele problemów w relacjach społecznych, dlatego też większość terapeutycznych działań ukierunkowanych jest na rozwój społecznego komunikowana się, ale również na naukę samodzielności i samoobsługi, poprawę motoryki, percepcji i funkcji poznawczych. W zajęcia z kotem wplata się różnego rodzaju zabawy, aby terapia stała się interesującą formą dla dziecka. Ważne jest, aby zajęcia dopasować indywidualnie do każdego dziecka, jego możliwości koncentracji. Na tempo zajęć wpływ mają również rodzice, ponieważ bez ich współudziału trudno jest uzyskać efekty terapeutyczne. Felinoterapia w przypadku autyzmu przynosi doskonałe efekty w terapii integracji sensorycznej. Nawiązanie kontaktu dotykowego z kotem jest kolejnym krokiem do wejścia w autystyczny świat dziecka. Zajęcia pielęgnacyjne kota i przeniesienie tych zabiegów na dziecko pomaga w nauce samoobsługi. Jednak cały proces felinoterapii jest wieloetapowy i wymaga cierpliwości od terapeuty, rodziców, a także samego kota (3).
Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie jednej z metod animaloterapii (felinoterapii) oraz ukazanie jej oddziaływania w usprawnianiu pacjentów onkologicznych.
Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2011 roku wśród pacjentów hospicjum onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie. W badaniu uczestniczyło 25 pacjentów.
Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową. Kwestionariusz ankiety został wybrany jako najlepszy sposób uzyskania informacji. Było ono całkowicie dobrowolne i anonimowe. Ankiety były wypełniane samodzielnie przy obecności ankietera. Składały się z instrukcji wypełnienia, metryczki oraz pytań, w których do wyboru były różnego rodzaju odpowiedzi: wybór pojedynczy (ankietowani wybierali tyko jedną odpowiedź), wybór wielokrotny ograniczony (spośród wymienionych odpowiedzi respondent wybierał kilka odpowiedzi, które były mu najbliższe) oraz odpowiedzi otwarte (respondent sam wpisywał odpowiedź).
Wyniki badań
Korzystanie z zajęć z felinoterapii
Pytanie wykazało, że częstotliwość zajęć wśród badanych nie jest zbyt wysoka. Ponad połowa ankietowanych zaznaczyła odpowiedź 1-2 razy w miesiącu, pozostałe 44% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź 3-4 razy w miesiącu (ryc. 1).
Ryc. 1. Częstotliwość korzystania z zajęć felinoterapii (w ciągu miesiąca). Źródło: opracowanie własne.
Wynika to z faktu, że w hospicjum odbywa się terapia przy pomocy kotów wizytujących. Właściciele zwierząt oraz ich podopieczni mają więc wyznaczone terminy wizyt. Mimo jednak dość częstych odwiedzin kotów wizytujących niektórzy pacjenci nie brali udziału w terapii za każdym razem.
Okres, od którego badany uczęszcza na zajęcia
Na pytanie to po 9 ankietowanych (36%) opowiedziało się za czasem do pół roku oraz od 6 miesięcy do roku. 24% ankietowanych korzysta z felinoterapii od roku do dwóch lat. Jedynie jeden ankietowany korzysta z zajęć felinoterapii dłużej niż dwa lata (ryc. 2).
Ryc. 2. Okres, od którego badany uczęszcza na zajęcia. Źródło: opracowanie własne.
Zróżnicowane wyniki wynikają z czasu, od jakiego pacjent przebywa w hospicjum.
Formy prowadzenia zajęć

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Sawaryn D: Właściwości konia i mechanizm oddziaływania terapeutycznego. Fizjoterapia 2008; 16: 104. 2. Godawa S: O kocie, dziecku i terapeucie, czyli jak wyzwalać ekspresję na sesjach terapeutycznych. Głos Uczelni. Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2009; 182: 12-16. 3. Bekasiewicz N: Czy zwierzęta potrafią leczyć? Terapie z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL, Warszawa 2008: 140-141.
otrzymano: 2013-07-01
zaakceptowano do druku: 2013-08-26

Adres do korespondencji:
*Daria Sawaryn
Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu, WSIZ
ul. Krośnieńska 28/2, 35-505 Rzeszów
tel.: +48 534-989-955
e-mail: dsawaryn@wsiz.rzeszow.pl

Medycyna Rodzinna 4/2013
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna