Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2013

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Felinoterapia w usprawnianiu pacjentów onkologicznych
Therapy cat in improving patients’; treating oncology diseases
Daria Sawaryn – s. 123-128
Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych metodą fotogrametryczną z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi dziewcząt grających na flecie poprzecznym
Evaluation of the Relation Between Body Posture Parameters as Measured with the Use of the Photogrammetric Method with Somatic Features and Motor Abilities of Girls Playing the Transverse Flute
Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk, Joanna Jędrosz – s. 129-136
Problem nikotynizmu w aspekcie profilaktyki raka płuca wśród studentów gdańskich uczelni
Problem of Nicotine Addiction From the Perspective of Lung Cancer Prevention Among Students of Gdańsk Universities
Janina Książek, Joanna Korczyńska, Sylwia Terech – s. 137-142
Ocena wiedzy studentów na temat czynników ryzyka i profilaktyki nowotworów płuc
Assessment of students’; knowledge about risk factors and prevention of lung cancer
Mariola Krukowska, Dominik Olejniczak – s. 143-148
Prace poglądowe
Review papers
Znaczenie związków polifenolowych z owoców i warzyw w dietoterapii miażdżycy
The role of fruits and vegetables polyphenols in the dietotherapy of atherosclerosis
Edyta Gheribi – s. 149-153
Metformina – blaski i cienie jej stosowania u młodych pacjentów. Dylematy refundacyjne
Metformin – glitters and shadows use it to treatment young patients. To reimburse dilemas
Ewa Otto-Buczkowska – s. 154-157
Choroby wywoływane przez drobnoustroje bytujące na skórze
Diseases caused by microorganisms living at the skin
Magdalena A. Zych, Ewa B. Górska, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk, Wojciech Stępień – s. 158-163
Zespół Melkerssona-Rosenthala
Melkersson-Rosenthal Syndrom
Dorota Wielowieyska-Szybińska, Maciej Pastuszczak, Anna Wojas-Pelc – s. 164-166