Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2014, s. 15-17
*Izabela Rogozińska
Trudności w rozpoznaniu cukrzycy 1 typu w praktyce pediatrycznej
Difficulties in the diagnosis of type 1 diabetes in pediatric practice
Klinika Pediatrii i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Beata Pyrżak
Summary
Diabetes mellitus is one of the most common endocrine diseases in humans, including childhood and adolescence. Fifty percent of pediatric diabetes mellitus cases begin before 14 years of age. Diabetes as a metabolic disease is a condition of total or relative insulin deficiency, which is characterized by hyperglycemia due to impaired insulin secretion or action, or a combination of both these situations. Symptoms of diabetes like, weight loss, are generally well known. However diagnosis of diabetes mellitus type 1 is still a problem for general practitioners, even though the basic symptoms are well described. The author presents cases where the glucose measurement can effectively improve early recognition of disease. Shortness of breath, weight loss, constipation and vomiting – are not connected with symptoms of diabetes. Measurement of glucose level in majority of cases is necessary and essential for the diagnosis of diabetes mellitus type 1.
Wstęp
Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób endokrynologicznych u człowieka, włączając okres dzieciństwa i wiek młodzieńczy. Pięćdziesiąt procent przypadków cukrzycy insulinozależnej wśród dzieci rozpoczyna się przed ukończeniem 14. roku życia. Jako choroba metaboliczna jest ona stanem bezwzględnego lub względnego niedoboru insuliny, charakteryzująca się hiperglikemią spowodowaną zaburzeniami wydzielania lub działania insuliny bądź kombinacją obu tych przyczyn. W efekcie organizm traci zdolność do spożytkowania i zużycia glukozy jako bezpośredniego źródła energii. Konsekwencje tej sytuacji to wzrost stężenia glukozy we krwi obwodowej, pojawienie się glukozy w moczu. Do uzyskania energii wykorzystywane są białka i tłuszcze, w związku z tym pojawia się kwasica metaboliczna i objawy kliniczne z nią związane. Cukrzyca insulinozależna jest chorobą rozwijającą się stopniowo, której pierwsze objawy kliniczne pojawiają się lub mogą pojawić, gdy około 80% trzustkowych komórek beta ulegnie zniszczeniu.
Objawy kliniczne cukrzycy u dzieci
Moment rozpoznania cukrzycy u dzieci najczęściej stanowi przypadek nagły, wymagający szybkiej interwencji, gdyż objawy dekompensacji metabolicznej postępować mogą gwałtownie i stanowią często zagrożenie nie tylko zdrowia, lecz także życia.
Kryteria rozpoznania cukrzycy
Klasyczne objawy początkowe wymieniane w podręcznikach to: polidypsja, poliuria z nykturią, osłabienie. Objawy laboratoryjne to hiperglikemia: glikemia przygodna ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) lub glikemia na czczo ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l). Glikemię na czczo oznacza się przynajmniej po 8 godzinach od ostatniego posiłku (2 kolejne dni). Oczywiście istnieją metody diagnostyczne przy wątpliwościach dotyczących rozpoznania – najpowszechniejsza to test doustnego obciążenia glukozą.
Zaburzenia metaboliczne prowadzą do ubytku masy ciała, odwodnienia i kwasicy (zakwaszenie płynów ustrojowych), które nieleczone powodują utratę przytomności (śpiączka) i zgon. Zaburzenia elektrolitowe to utrata potasu, następnie sodu, wapnia i fosforanów. W ramach prób utrzymania równowagi metabolicznej podejmowanych przez organizm następuje utrata naturalnych buforów – początkowo dwuwęglanów, następnie dwutlenku węgla. Objawami klinicznymi towarzyszącymi zaburzeniom metabolicznym są: postępująca drażliwość, męczliwość, zaburzenia oddychania, bóle brzucha, wymioty. U pacjentów, u których choroba postępuje powoli, dodatkowymi objawami mogą być: utrata energii życiowej, pogorszenie wyników w nauce, upośledzenie wzrastania i zwiększona podatność na infekcje (wolniejsze gojenie ran, nawracające zapalenia jamy ustnej, stany zapalne sromu lub napletka).
Najczęstsze objawy chorobowe, z którymi dzieci zgłaszają się do pediatry w przebiegu rozwijania się zaburzeń metabolicznych to:
– bóle brzucha z objawami zapalenia otrzewnej lub kolki nerkowej;
– wymioty z biegunką lub zaparciem sugerujące zatrucie pokarmowe z odwodnieniem;
– infekcje układu oddechowego z dusznością (astma, spastyczne zapalenie oskrzeli);
– grzybice, zwłaszcza narządów moczopłciowych;
– anoreksja – wyniszczenie organizmu z brakiem apetytu, zwłaszcza u dzieci nastoletnich, które przed rozwojem choroby miały nadwagę;
– zaburzenia psychogenne (drażliwość, trudności w skupieniu uwagi) (1-7).
Przypadki
Przypadek 1
Chłopiec w wieku 1 roku i 8 miesięcy, u którego objawy chorobowe rozwijały się od 3 tygodni

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2011, tom 11, supl. A1-A48. 2. Bernas M, Czech A, Tatoń J: Diabetologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008. 3. Otto-Buczkowska E: Cukrzyca – patogeneza, diagnostyka, leczenie. Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa, 2005. 4. Karnafel W, Janeczko-Sosnowska E, Wardyn K, Życińska K: Cukrzyca typu 1. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2008. 5. Hanas R: Cukrzyca typu 1 u dzieci, młodzieży i dorosłych. Dia-Pol, Gdańsk, 2010. 24-38. 6. Roche EF, Menon A, Gill D, Hoey H: Clinical presentation of type 1 diabetes. Pediatr Diabetes 2005; 6(2): 75-78. 7. American Diabetes Association: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2013; 36(suppl. 1): 562-569.
otrzymano: 2014-01-07
zaakceptowano do druku: 2014-03-05

Adres do korespondencji:
*Izabela Rogozińska
Klinika Pediatrii i Endokrynologii WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 629-06-05
e-mail: izabela.rogozinska@wp.pl

Nowa Pediatria 1/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria