Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s1/2014, s. 4
Wojciech Pypno
Wstęp
Od wielu lat II Zespół Dydaktyczny Kliniki Urologii CMKP prowadzi pięciodniowe kursy dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej. Małe, kilkuosobowe grupy słuchaczy pozwalają na bezpośredni ich kontakt z prowadzącymi zajęcia. Spotkania te zatem przybierają charakter seminaryjny, odbiegając od tradycyjnych, często nużących wykładów i sprzyjają szerokim dyskusjom oraz bieżącym komentarzom i wyjaśnianiu wątpliwości. Z satysfakcją każdorazowo odnotowujemy, że kursy oceniane są przez słuchaczy bardzo wysoko, co znajduje wyraz w indywidualnych ankietach.
Właśnie ze strony jednej z ostatnich grup szkolących się padła propozycja, żeby te ważne dla nich wykłady przedstawić w tradycyjnej formie pisemnej, w postaci łatwo dostępnego zbioru.
Z radością podjęliśmy się tego zadania wierząc, że poprawi to współpracę pomiędzy lekarzami rodzinnymi i specjalistami urologami, wyeliminuje ciągle zdarzające się błędy w postępowaniu i w rezultacie przyniesie wymierną korzyść naszym wspólnym pacjentom. Staraliśmy się bez większych zmian przenieść treść ze slajdów na papier, mając stale na uwadze standardy i rekomendacje Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
W „Wykładach” omawiamy najważniejsze działy urologii, przedstawiając je w sposób przystępny i nie zanadto szczegółowy, podkreślając problemy i sytuacje ważne dla lekarza rodzinnego. Dlatego też na końcu większości z rozdziałów przypominamy te ich fragmenty, które uważamy za najistotniejsze, ułatwiające w codziennej praktyce podejmowanie właściwych decyzji.
Urologia jest działem medycyny, zajmującym się rozpoznawaniem i leczeniem chorób i wad narządów układu moczowego i narządów płciowych męskich u dorosłych i dzieci, a także rozpoznawaniem i leczeniem powikłań ze strony tych narządów, będących następstwem wcześniejszego postępowania lekarskiego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-01-30
zaakceptowano do druku: 2014-03-26

Postępy Nauk Medycznych s1/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych