Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s1/2014, s. 4
Wojciech Pypno
Wstęp
Od wielu lat II Zespół Dydaktyczny Kliniki Urologii CMKP prowadzi pięciodniowe kursy dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej. Małe, kilkuosobowe grupy słuchaczy pozwalają na bezpośredni ich kontakt z prowadzącymi zajęcia. Spotkania te zatem przybierają charakter seminaryjny, odbiegając od tradycyjnych, często nużących wykładów i sprzyjają szerokim dyskusjom oraz bieżącym komentarzom i wyjaśnianiu wątpliwości. Z satysfakcją każdorazowo odnotowujemy, że kursy oceniane są przez słuchaczy bardzo wysoko, co znajduje wyraz w indywidualnych ankietach.
Właśnie ze strony jednej z ostatnich grup szkolących się padła propozycja, żeby te ważne dla nich wykłady przedstawić w tradycyjnej formie pisemnej, w postaci łatwo dostępnego zbioru.
Z radością podjęliśmy się tego zadania wierząc, że poprawi to współpracę pomiędzy lekarzami rodzinnymi i specjalistami urologami, wyeliminuje ciągle zdarzające się błędy w postępowaniu i w rezultacie przyniesie wymierną korzyść naszym wspólnym pacjentom. Staraliśmy się bez większych zmian przenieść treść ze slajdów na papier, mając stale na uwadze standardy i rekomendacje Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
W „Wykładach” omawiamy najważniejsze działy urologii, przedstawiając je w sposób przystępny i nie zanadto szczegółowy, podkreślając problemy i sytuacje ważne dla lekarza rodzinnego. Dlatego też na końcu większości z rozdziałów przypominamy te ich fragmenty, które uważamy za najistotniejsze, ułatwiające w codziennej praktyce podejmowanie właściwych decyzji.
Urologia jest działem medycyny, zajmującym się rozpoznawaniem i leczeniem chorób i wad narządów układu moczowego i narządów płciowych męskich u dorosłych i dzieci, a także rozpoznawaniem i leczeniem powikłań ze strony tych narządów, będących następstwem wcześniejszego postępowania lekarskiego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-01-30
zaakceptowano do druku: 2014-03-26

Postępy Nauk Medycznych s1/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych