Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych s1/2014, s. 14
Marcin Rudziński
Krwiomocz
Obecność w moczu co najmniej trzech erytrocytów w polu widzenia, przy 400-krotnym powiększeniu definiuje krwiomocz. Jeżeli stwierdzenie krwi w moczu wymaga posługiwania się mikroskopem lub innymi metodami laboratoryjnymi mówimy o mikroskopowym krwinkomoczu. Ilość krwi wyraźnie zmieniająca zabarwienie moczu stanowi o makroskopowym krwiomoczu. Mówiąc o nasileniu krwawienia możemy posługiwać się też określeniami: znamienny, masywny, istotny hemodynamicznie, zagrażający życiu.
Źródłem krwiomoczu może być każdy narząd mający kontakt z moczem od momentu jego powstania w kłębuszku nerkowym do wydalenia w ujściu zewnętrznym cewki moczowej. Krwiomocz kłębuszkowy charakteryzuje się znacznym odsetkiem (powyżej 70%) dysmorficznych erytrocytów, obecnością wałeczków erytrocytarnych i białkomoczu powyżej 1 g/24 h. Występuje w glomerulopatiach: popaciorkowcowym kłębuszkowym zapaleniu nerek, toczniu układowym, ziarniniaku Wegenera, zespole Goodpasteure’a, chorobie Schönleina-Henocha, krioglobulinemii, nefropatii IgA, zespole Alporta, błoniasto-rozplemowym kłębuszkowym zapaleniu nerek i wielu innych. Jest domeną nefrologii, a dalsza diagnostyka i leczenie różnią się zasadniczo od tzw. „przyczyn urologicznych”.
Krwiomocz zawsze jest sytuacją spektakularną, stresującą i budzącą niepokój pacjenta. Jest jednym z najpowszechniejszych objawów w symptomatologii urologicznej, towarzyszącym szerokiemu wachlarzowi schorzeń. Jest zawsze istotny i nigdy nie powinien być lekceważony. Przyczyna makroskopowego krwiomoczu musi zostać zawsze wyjaśniona, gdyż w zdecydowanej większości przypadków jest nią istotna patologia układu moczowo-płciowego, niestety bardzo często nowotwór. Zatem dorosły pacjent z makroskopowym krwiomoczem, szczególnie bezbólowym, do momentu wykluczenia, powinien być traktowany jako chory z nowotworem układu moczowego. Względy epidemiologiczne wskazują, że w więcej niż połowie przypadków – rakiem pęcherza moczowego. Jest to jednoznaczną wskazówką, ukierunkowującą pierwsze kroki diagnostyczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-01-30
zaakceptowano do druku: 2014-03-26

Postępy Nauk Medycznych s1/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych