Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2014, s. 91-94
Andrzej Wojtowicz1, Małgorzata Hulisz-Secomska1, Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz2, *Maciej Jeziorski3, Joanna Grzegrzółka3
Czy promienica nadal stanowi problem terapeutyczny? Analiza kliniczna i histopatologiczna
Do actinomycosis is still a therapeutic problem? Clinical and histopathological analysis
1Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr n. med. Andrzej Wojtowicz
2Zakład Patomorfologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
3Studenckie Koło Naukowe, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła: dr n. med lek. dent. Piotr Wesołowski
Summary
Introduction: Actinomycosis is a specific inflammation caused by Gram positive bacteria living as commensal organisms in the oral cavity, respiratory and digestive tracts. Of the five actinomyces species causing actinomycosis infection, Actinomyces Israeli is the most frequently isolated. In the mids of cervicofacial, pulmothoracic and abdominal types the cervicofacial form is treated in The Department of Oral Surgery.
Aim: The aim of the paper is to show the diagnostic difficulties occur in patients with cervical-facial actinomycosis, not treated due to general illness who have experienced chronic inflammation.
Material and methods: Review of medical records from the Department of Oral Surgery, Medical University in 2009-2013. Actinomycosis was diagnosed and histopathologically confirmed in three patients who were not treated for general diseases.
Results: Confirmation by histopathologic examination of biopsy specimens sally performed in patients presenting with extra oral symptoms. The incidence of actinomycosis in patients treated in the Department of Oral Surgery is not possible to determine on the grounds of using synthetic penicillin preparations in thetreatment of inflammatory infiltrates.
Conclusions: Actinomycosis is a chronic disease that still occurs within the Polish population, even in patients without systemic diseases. However, it causes difficulty in diagnosis and is often not diagnosed.
Wstęp
Promienica jest swoistym, przewlekłym zapaleniem wywołanym przez beztlenowe lub mikroaerofilowe bakterie gram dodatnie z rodziny actinomyces. Bakterie z gatunku actinomyces są zwykle niskiej patogenności 2-5). Stanowią one naturalną część flory bakteryjnej występującej w jamie ustnej, przewodzie pokarmowym i oddechowym. Wspomniane wyżej bakterie mogą wywołać aktinomykozę po wcześniejszym uszkodzeniu naturalnej bariery anatomicznej, jaką jest skóra bądź błona śluzowa. Ten stan zapalny występuje szczególnie w stanach obniżonej odporności (5-7). Obraz histopatologiczny promienicy nie ulega zmianie (ryc. 1).
Ryc. 1. Zdjęcie promienicy spod mikroskopu dzięki uprzejmości lek. J. Marczewskiej (Katedra i Zakład Patomorfologii WUM).
Spośród sześciu gatunków (A. israeli, naeslundi, viscosis, odontolyticus, meyeri i pyogenes) Actinomyces israeli jest najczęstszym patogenem wywołującym zakażenie promienicze (1-5, 7-9). Aktinomykoza występuje w trzech postaciach klinicznych: szyjno-twarzowej, płucnej lub płucno-piersiowej i brzuszno-miedniczej. Najczęściej odnotowywanym, bo aż w około 50% przypadków, jest pierwszy rodzaj (3, 4, 6-8,10).
Materiał i metody
Przegląd dokumentacji medycznej z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM w latach 2009-2013. Zdiagnozowano promienicę u trzech pacjentów nieleczonych z powodu chorób ogólnych.
Przypadek 1 (ZD)
45-letni pacjent został skierowany do ZChS przez lekarza stomatologa, ponieważ pojawiła się u niego zmiana na błonie śluzowej lewego policzka, w okolicy ujścia ślinianki przyusznej.
Pacjent skarżył się na twarde wygórowanie na lewym policzku, które było obecne od około trzech miesięcy. Zmiana utrzymywała się pomimo ekstrakcji zęba 27. Po zastosowanej antybiotykoterapii (Augmentin 1 g i Klindamycin MIP 600) obrzęk, wygórowanie i objawy bólowe zmniejszyły się. Natomiast w ostatnim miesiącu zmiana uległa ponownie powiększeniu. U 45-latka nie stwierdzono chorób ogólnoustrojowych.
W badaniu przedmiotowym stwierdzono obecność wygórowania o średnicy 5 centymetrów, niebolesne palpacyjnie. Kliniczne zapalenie jawiło się jako twardy naciek w obrębie policzka i zaczerwienienia skóry. Stan zapalny wywołał u pacjenta szczękościsk.
W celu uzyskania przekrojowego obrazu badanej zmiany, zlecono wykonanie zdjęcia pantomograficznego i badania USG. W osłonie antybiotykowej (Forcid 1,0) nacięto zmianę, uzyskano treść krwisto-ropną, a materiał zabezpieczono do badania histopatologicznego (ryc. 2).
Ryc. 2. Pacjent ZD. Stan po nacięciu, płukanie ropnia.
Na otrzymanym pantomogramie nie zaobserwowano żadnych patologii. Z kolei badanie USG wykazało powiększone węzły chłonne, naciek zapalny i brak płynu w obrębie policzka. Badanie histopatologiczne potwierdziło wstępne przypuszczenia – u pacjenta po zdiagnozowano actinomycosis – fragmenty ropiejącej ziarniny zapalnej z licznymi koloniami promieniowca Actinomyces israeli.
W czasie kilku kolejnych wizyt przeprowadzono toaletę rany. Po dwóch tygodniach wystąpiła znaczna poprawa. Pacjent nie zgłosił się na wizytę kontrolną.
Po trzech miesiącach mężczyzna zgłosił się ponownie, z obecnością twardego, deskowatego nacieku. Wygórowanie było wyczuwalne zewnątrz- i wewnątrzustnie. Ze względu na podejrzenie nawrotu promieniczego zakażenia zalecono Forcid 1.0. Wyznaczono termin kolejnej wizyty, na której zaobserwowano penetrację ropnia w kierunku zewnętrznych powłok twarzy i silne zaczerwienienie skóry, bez objawów ogólnoustrojowych. Wykonano zewnątrzustne nacięcie ropnia. Pobrano materiał do badania histopatologicznego, w którym stwierdzono actinomycosis – fragmenty ropiejącej zmiany zapalnej z licznymi koloniami promieniowca.
Na kolejnych wizytach prowadzono toaletę rany. Po 11 dniach uzyskano czyste popłuczyny i przedłużono antybiotykoterapię, aby zapobiec ponownemu nawrotowi infekcji (Forcid 1.0). Zalecono wizytę kontrolną za dwa tygodnie, jednak pacjent przyszedł dopiero po roku. Podczas tej wizyty nie zgłosił żadnych dolegliwości. Widoczna była niewielka blizna na policzku.
Przypadek 2 (ChW)
52-letni mężczyzna bez obciążającej przeszłości chorobowej zgłosił się do ZChS. Na podstawie badania klinicznego oraz radiologicznego rozpoznano u niego przewlekłe zaawansowane zapalenie ozębnej zęba 37 (ryc. 3, 4) Podczas badania zewnątrzustnego stwierdzono obecność zagojonej przetoki wciągającej w okolicy policzka po lewej stronie o wielkości ok. 5 x 5 mm (ryc. 5). Pacjentowi zalecono Amoksiklav 1,0. Na kolejnej wizycie została przeprowadzona planowa ekstrakcja zęba 37. Aby potwierdzić wstępną diagnozę, pobrano ziarninę zapalną do badania histopatologicznego. Ponownie zalecono antybiotyk Amoksiklav 1,0 – 1 tabl. co 12 godzin. Podczas następnego badania kontrolnego stwierdzono, że rana u pacjenta goi się prawidłowo. Wynik badania histopatologicznego był zgodny ze wstępnym rozpoznaniem: „polipowate fragmenty ropiejącej ziarniny zapalnej częściowo pokryte nabłonkiem paraepidermoidalnym, zawierające PAS – dodatnie kolonie promieniowca”. Po okresie ok. dwóch tygodni pacjent zgłosił się na badanie kontrolne, podczas którego odnotowano wygojenie się rany.
Ryc. 3. Pacjent ChW. Liczne braki w uzębieniu.
Ryc. 4. Pacjent ChW. Zdjęcie pantomograficzne. Rozległy pionowy ubytek kości wokół zęba 37.
Ryc. 5. Pacjent ChW. Zagojona przetoka wciągająca w okolicy lewego policzka.
Przypadek 3 (KA)

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-04-14
zaakceptowano do druku: 2014-05-16

Adres do korespondencji:
*Maciej Jeziorski
Studenckie Koło Naukowe
Zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM
Al. Niepodległości 92/98 m. 65, 02-585 Warszawa
tel.: +48 698-095-645
e-mail: jeziorem@gmail.com

Nowa Stomatologia 2/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia